'60 '80

Βασλης Φουρτονης, συνταξιοχος δσκαλος

7 2014

http://www.fourtounis.gr/Εκοσι περπου χρνια εκτιμται τι θα χρειαστε να περσουν για να επιστρψει το ποσοστ ανεργας στα προ εππεδα κρσης, εν το ασφαλιστικ σστημα αντχει μνο μχρι το 2016.
Οι μσες ετσιες μεικτς αποδοχς αν απασχολομενο εναι μικρτερες απ αυτς της Σλοβενας και της Κπρου και ανρχονται σε 21.930 ευρ, ταν στην Ισπανα εναι περπου 35.000 ευρ και στην Ιρλανδα 45.000 ευρ.
Η αγοραστικ δναμη των Ελλνων χει επιστρψει στα εππεδα του 1980, εν τα ποσοστ ανεργας θυμζουν τη δεκαετα του 1960.
Τα αποκαλυπτικ αυτ στοιχεα καταγρφονται στην ετσια κθεση του Ινστιτοτου Εργασας της ΓΣΕΕ, που παρουσιστηκε στη Θεσσαλονκη απ τον Σββα Ρομπλη.
Σμφωνα με την κθεση το ποσοστ ανεργας το 2020 θα εναι 22% με 23%, δηλαδ 1.1 εκατομμριο τομα θα αναζητον δουλει.
Στο μεταξ «τος σταθμς» για το ασφαλιστικ σστημα εναι το 2016, καθς απ την αξηση των ορων ηλικας και τη μεωση των συντξεων τα Ταμεα κρδισαν μνο μα διετα ζως.
Συγκεκριμνα, το 2016 το σστημα θα χρειαστε να επιπλον ποσ 950 εκατομμυρων ευρ, το ποσ αυτ το 2017 θα πει στα 1.8 δισεκατομμρια ευρ, το 2018 στα 2,1 δισεκατομμρια και θα συνεχσει να αυξνεται. Μλιστα η κατσταση θα επιδεινωθε ακμα περισστερα την πενταετα 2023 - 2028, που αναμνεται να ανατροπ στη σχση ασφαλισμνων προς συνταξιοχων.

Απ τα στοιχεα προκπτει πως:

 • Oι μσες ετσιες μεικτς αποδοχς στην Ελλδα αν απασχολομενο κατ το 2014 εναι μικρτερος απ αυτς της Σλοβενας και της Κπρου (που επσης χει μειωθε ο πραγματικς μισθς) και ανρχονται σε 21.930 ευρ.
 • Οι αντστοιχες αποδοχς εναι περπου 35.000 ευρ στην Ισπανα, 39.000 ευρ στη Γερμανα, 49.000 ευρ στη Γαλλα και 45.000 ευρ στην Ιρλανδα.
 • Ακμα μεγαλτερη εναι η υποχρηση της αγοραστικς δναμης σων αμεβονται με τον καττερο μισθ. Στην περπτωση αυτ καταγρφεται υποχρηση στα εππεδα προ του 1984.
 • Κατ την περοδο 2010-2013 οι καττατες κλαδικς πραγματικς αποδοχς υποχωρον σημαντικ. Ενδεικτικ αναφρεται πως μεινονται κατ 18,8% στα ξενοδοχεα, 9,8% στο εμπριο, 8,2% στις Τρπεζες, 6,6% στην τσιμεντοβιομηχανα και 4,5% στη σιδηροβιομηχανα.
 • Η αγοραστικ δναμη των μσων αποδοχν αν μισθωτ κατ την πενταετα 2010-2014 μειθηκε κατ 23%, με αποτλεσμα στο τλος του 2014 να επιστρψει στα εππεδα του 1995. Η αγοραστικ δναμη των μσων αποδοχν εργασας στην Ελλδα εναι χαμηλτερη απ την αντστοιχη στη Μλτα, στη Σλοβενα, την Κπρο και την Κροατα. χει πλον εξισωθε με αυτ της Πορτογαλας, ναντι της οποας υπρχε πντοτε σημαντικ απσταση που απρρεε απ τη μεγλη διαφορ στην παραγωγικτητα της εργασας μεταξ των δο χωρν.
 • Το διστημα 2010-2013, σε τρχουσες τιμς, οι αποδοχς εργασας μισθωτν και αυτοαπασχολομενων μειθηκαν κατ 41 δισεκατομμρια ευρ. Μλιστα πρκειται να μειωθον κατ περπου 2 επιπλον δισεκατομμρια ευρ το 2014.
 • Η μεωση του γκου της εγχριας ζτησης κατ την πενταετα 2009- 2013 κατ το 1/3, συνβαλε στην υποχρησ του κατ 14 χρνια, δηλαδ στα εππεδα του 1998.
 • Ο καττατος μισθς σε μονδες αγοραστικς δναμης στην Ελλδα, μετ τη μεωση του Φεβρουαρου 2012, κατρακυλ στην κατταξη των χωρν απ την βδομη στη δκατη θση. Εναι πλον -με εξαρεση την Πορτογαλα- χαμηλτερος σε ρους αγοραστικς δναμης απ τον αντστοιχο μισθ της Ισπανας, της Μλτας και της Σλοβενας, εν παρλληλα μεινεται πλον σημαντικ και η απσταση απ τους αντστοιχους καττατους μισθος της Πολωνας, της Κροατας και της Ουγγαρας
 • νας στους πντε εργαζμενους στον ιδιωτικ τομα της οικονομας εργζεται πλον με ευλικτες μορφς απασχλησης.
 • Σημαντικ εναι η απσταση που χωρζει το κστος εργασας αν μονδα προντος στην Ελλδα απ τις λλες χρες της Ευρωζνης. Ενδεικτικ αναφρεται πως ανρχεται σε 34% ως προς τη Γερμανα (δηλαδ με βση 100 για Γερμανα ο δεκτης ανρχεται σε 66 για Ελλδα). Το μοναδιαο κστος εργασας στην Πορτογαλα εναι για πρτη φορ υψηλτερο απ αυτ της Ελλδος.
 • Απ το 2010 ως και το 2013 χθηκαν 930.000 θσεις εργασας (ποσοστ 20%), εν αυξθηκε η ανασφλιστη εργασα απ το 25% στο 31%.
 • Απ το σνολο σων αναζητον δουλει επτ στους δκα εναι μακροχρνιοι νεργοι, εν μλις το 26% χει διρκεια ανεργας απ να μχρι νδεκα μνες.
 • Ο αριθμς των επιδοτομενων ανργων μεινεται συνεχς. Εναι χαρακτηριστικ πως απ το 1/3 τον Ιανουριο του 2010 οι επιδοτομενοι αποτελον πλον το 10,3% των ανργων.