-

Βασλης Φουρτονης, συνταξιοχος δσκαλος

1 2014

www.fourtounis.grΕπιστολ, μσα απ την οποα διευκρινζει την οικονομικ και περιουσιακ του κατσταση, μετ τα δημοσιεματα για τη βλα, την οποα φρεται να νοικιζει ναντι 2.000 ευρ την ημρα, στειλε ο πρην βουλευτς του ΠΑΣΟΚ, Γιννης Ραγκοσης, μσα απ την εφημερδα "Να του Σαββατοκριακου". Με την επιστολ του ο κ. Ραγκοσης δνει απαντσεις σε να προς να τα θματα για τα οποα τον κατηγρησαν μλλον προσπθησαν να τον λασπσουν.
Ελπζουμε να συμβε το διο και με λλους, που υπσχονται την κθαρση του δημσιου βου και  για τους οποους χουν γραφτε κποια πργματα. Η γυνακα του Κασαρα δεν αρκε να εναι τιμα, αλλ πρπει και να φανεται!
Δετε ΕΔΩ τι εχε γραφτε ττε. Ελπζουμε τι λοι αυτο θα κνουν αναφορ σε αυτ που λει σμερα ο κ. Ραγκοσης.

Ολκληρη η επιστολ:
«Στην αρχ του καλοκαιριο παρουσιστηκε απ μερδα ΜΜΕ με ναν τρπο επιθετικ κι απροσδιριστα επικριτικ η απφασ μου να προσδσω και επαγγελματικ χρση στη μνιμη κατοικα μου στον Κστο της Πρου.

Εξαρχς διευκρινζω:
Αποτελε ακλνητη πεποθησ μου πως, απ την ρα που ανλαβα δημσια αξιματα και διαχειρστηκα δημσιο χρμα, υπκειμαι σε κθε εδους λεγχο αλλ και κριτικ απ οποιονδποτε, ανεξρτητα ποιος εναι και τι χει κνει.
Επιπλον, πιστεω πως ανεξρτητα απ την παρξη νομικς τυπικς υποχρωσης, το προσωπικ μας παρδειγμα σε θματα αρχς πρπει να συμβαδζει με αυτ που αποτελε πστη μας και χι μνο με ,τι εναι νομοθετημνο.
Επομνως και παρτι δεν προβλπεται ως νομικ υποχρωση - αφο ποτ δεν νομοθετθηκαν οι 75 αλλαγς που ετοιμσαμε το 2011 - για μνα χει μεζονα ηθικ και πολιτικ αξα να αποτυπσω δημσια τις διαφορς στην περιουσιακ μου κατσταση, συγκρνοντας το 2007-2008, ταν απκτησα την ιδιτητα του μλους του ελληνικο Κοινοβουλου, με το σμερα, δο χρνια μετ το τλος της βουλευτικς και κυρως της κυβερνητικς μου ιδιτητας.

Τι εχα ττε και τι χω τρα:
τσι, λοιπν, σμφωνα με αυτν τη σγκριση:
Το 2007-2008 οι συνολικς οικογενειακς αποταμιεσεις υπερβαιναν τα 200.000 ευρ, εν το 2014 αυτς εναι λιγτερες απ 30.000 ευρ.
Την δια στιγμ χω συνψει επαγγελματικ δνειο ψους 32.000 ευρ.

σον αφορ τα ακνητα, αυτ παρουσιζουν τις εξς διαφορς:
Το 2014 χω επιπλον στην κυριτητ μου:
-  απ κληρονομι του πατρα μου στον Κστο της Πρου: 36 τ.μ. της κατοικας του κατασκευς 1980 καθς και το 16,66% ενς περιβολιο εκτς σχεδου 2 στρεμμτων
-  απ δωρε συγγενν μου στον Χολαργ: 2,5% 2 τ.μ. διαμερσματος κατασκευς 1975, στο οποο δη κατεχα, απ κληρονομι της μητρας μου, το 97,5%, τα 76 τ.μ.
Δεν χω πλον στην κυριτητ μου το 50% αγροτεμαχου στη Να Μκρη που δρισα στην αδελφ μου. Εν το μνο αυτοκνητο που υπρχε και παραμνει στην κυριτητ μας εναι να Citroën Picasso 1600cc αγορς το 2000.
Επειδ και οι κρνοντες κρνονται, φαντζομαι πως σοι προσπθησαν να προκαλσουν το δημσιο ασθημα με την παρουσαση της ενοικασης του σπιτιο μου θα φιλοτιμηθον κι αυτο να παρουσισουν την περιουσιακ τους κατσταση... ττε και τρα.

Η επαγγελματικ αξιοποηση της μνιμης κατοικας μου το δικαωμ μου να μην εξαρτμαι απ καννα.
Τα παρακτω αναντλεκτα δεδομνα σοι τα αγνοον συνειδητ τα υποβαθμζουν τσο επιβεβαινουν την κακοπιστα τους:
1) Πρκειται για τη μνιμη κατοικα μου που χτζεται απ το 2006 (μλος του Κοινοβουλου γινα το 2007) στον ορειν Κστο της καταγωγς μας, στην Προ, που απ το 1999 λειτουργοσα μια κερδοφρα επιχερηση.
Τα 4 στρμματα του οικοπδου αγορστηκαν το 2000.
2) Αυτ η δραστηριτητα καθορζεται απ τον νμο, με ειδικ δεια του ΕΟΤ.
3) χω ιδρσει ατομικ επιχερηση με δρα την Προ κι χι με δρα λ.χ. την Ελβετα, εν δεν δρυσα κποια υπερκτια επιχερηση (οφσρ) για να αποφεγω την καταβολ των φρων.
4) Το σπτι δεν χει κποια πολεοδομικ εκκρεμτητα, εν το στεγαστικ δνειο του ΟΕΚ αποπληρθηκε σμφωνα με τους ρους που ισχουν εδ και δεκαετες. Στεγαστικ δνειο του ΟΕΚ που δικαιονταν λοι ανεξαιρτως οι τρτεκνοι.
5) Δεν κατφυγα στην κλασικ λση διορισμο μου σε ελληνικ διεθν οργανισμ απ τη σημεριν κυβρνηση με αντλλαγμα την αλλοτρωση των πολιτικν μου πεποιθσεων.
6) Αυτ τα χρματα που εμφανστηκαν ως σοδ μου δεν εναι χρματα που εγ ξδεψα για τις διακοπς μου, στε ελογα κποιος να διερωτται «καλ, πο βρσκει τσα χρματα και ξοδεει στις διακοπς του».
7) Ενοικιαστς του σπιτιο μου δεν εναι δικαιοχοι κρατικν προγραμμτων τουρισμο και υπ αυτν την ννοια τα σοδ μου δεν προρχονται απ το ελληνικ κρτος τα κονδλια της Ευρωπακς Ενωσης.
8) Το κυριτερο: πρκειται για τη μνιμη οικογενειακ στγη και χι για κποια παραθαλσσια εξοχικ μου κατοικα, σαν τις εκατοντδες παραθαλσσιες βλες που τα τελευταα δεκαπντε χρνια αποκτθηκαν απ διφορους αξιωματοχους κατ τη διρκεια σκησης των καθηκντων τους και μλιστα σε κοσμικ νησι, με τα οποα δεν χουν καμα απολτως σχση καταγωγς.

Τελικ πσα: € 2.000 την ημρα € 30.000 τον χρνο;
Απαντ:
Καλ θα ταν να εισπραττα 2.000 ευρ την ημρα, συνεπς μακρι στη διρκεια της τουριστικς περιδου των τριν μηνν να εισπραττα συνολικ 180.000 ευρ.
πως μακρι να εχα την οικονομικ δυναττητα να κτσω κι λλο σπτι προς τουριστικ ενοικαση.
Τρα που κλεισε η πρτη περοδος λειτουργας, χω τη δυναττητα να κοινολογσω τα πραγματικ - απολογιστικ δεδομνα.
Η αλθεια λοιπν εναι πως η καθημεριν καθαρ απδοση ταν της τξης των 800 ευρ που ισοδυναμε με 160 ευρ αν δκλινο υπνοδωμτιο (5 συνολικ) που υπρχει στο σπτι.
Η αλθεια, ως απντηση σε αυτος που επεδωξαν να προκαλσουν το δημσιο ασθημα, εναι πως η συνολικ καθαρ απδοση της μικρς αυτς ατομικς επιχειρηματικς μου προσπθειας εναι τελικ της τξης των 30.000 ευρ περπου τον χρνο.
Πρκειται για μια καθαρ απδοση η οποα θα ταν σαφς χαμηλτερη εν υπολγιζα τα χρματα που δαπανθηκαν, στε το σπτι να αποκτσει προποθσεις που δεν εχε πριν απ ναν χρνο, σο ταν απλς η μνιμη κατοικα μας. Προποθσεις μως που πρεπε να αποκτσει εφσον επρκειτο να ενοικιαστε».