Βασλης Φουρτονης, συνταξιοχος δσκαλος

Κυριακ 31 Αυγοστου 2014

Τα να ευρματα απ τον τφο της Αμφπολης, προτο οι αρχαιολγοι μπουν μσα στον κριο χρο του μνημεου εντυπωσιζουν. τσι μετ απ την αφαρεση χωμτων απ τον προθλαμο, στο χρο πσω απ τον τοχο των Σφιγγν, οι αρχαιολγοι αντκρισαν να τμμα μαρμαροθετημνου δαπδου, που σζεται σε εξαιρετικ καλ κατσταση.
www.fourtounis.grΣμφωνα με ανακονωση του υπουργεου Πολιτισμο, πρκειται για δπεδο με λευκ, μικρ ακαννιστα τμματα μαρμρου, σε κκκινο φντο. Ακμη, στο κατφλι του πρτου διαφραγματικο τοχου των Σφιγγν, εντοπστηκαν επ της νωπογραφας η οποα το κλυπτε, χνη μπλε χρματος.
πως διαπιστθηκε, στους τρεις χρους, μετ απ τον τοχο σφργισης, υπρχει χαλαρ αμμδης επχωση, ως το μγιστο ψος της θλου. Οι τρεις χροι, που δημιουργονται απ την κατασκευ των εγκρσιων διαφραγματικν τοχων, κατ μκος της θλου, φανεται τι καταχθηκαν κατ την σφργιση του ταφικο μνημεου.
www.fourtounis.grΣμφωνα με την ανακονωση, οι τοχοι, εν μρει, λειτουργον και ως στοιχεα αντιστριξης των χαλαρν επιχσεων. Τσο το κεν στον εξωτερικ τοχο σφργισης σο και οι οπς στα επμενα διαφργματα, που πιθανν να χουν προλθει απ αφαρεση λθων και απ μη τοποθτηση λθων, φανεται τι αποτελε μρος σχεδου σφργισης του τφου.
Το συμπρασμα των αρχαιολγων τι υπρχουν τρεις χροι κατ μκους της θλου αποτελον να απ τα ιδιατερα χαρακτηριστικ του μνημεου στο λφο Καστ. O πρτος διαφραγματικς τοχος, μετ την εσοδο, χει αποκαλυφθε μνον ως το ιωνικ επιστλιο, το οποο διακοσμεται με τους οκτφυλλους ανγλυφους ρδακες. Στο ακραο ανατολικ τμμα του επιστυλου εμφανστηκε το αντατο τμμα πλευρικς παραστδος. Επσης, διαπιστθηκε τι λεπει το ακραο δυτικ τμμα του επιστυλου, πως και οι υπερκεμενοι αυτο λθοι.
Το υπουργεο σημεινει- κτι που χει προαναφρει- τι επ του διαφραγματικο τοχου θα υπρχει η εσοδος, η οποα θα οδηγε στον δετερο χρο του μνημεου. Η μορφ της εισδου θα αποκαλυφθε μετ την αφαρεση των χωμτων, κατ τις αμσως επμενες μρες.
Τα τρα σενρια
www.fourtounis.grΤα σενρια για τη συνχεια εναι τρα, πως αναφρει σε σχετικ δημοσευμα το «Εθνος της Κυριακς». Εναι η αισιδοξη, η απαισιδοξη και η μση εκδοχ για το τι θα αντικρσουν οι αρχαιολγοι προχωρντας.
Το κακ σενριο εναι ο τφος να χει συληθε, ο τυμβωρχος να μπκε απ την τρυπολα στο επνω μρος του τοχου να τα βγκε απ την πρτα φορτωμνος με πολτιμα αντικεμενα: λρνακες, αγγεα και τη θκη με τα οστ του νεκρο. Την δια ρα, τα νερ απ τις πλημμρες χουν διαταρξει τσο τα πντα μσα, που εναι πιθανν να βρεθον στη θση τους μνο τα σιδερνια αντικεμενα, σα απ αυτ φησε πσω του ο κλφτης. Σε μα ττοια περπτωση θα εναι εξαιρετικ δσκολο να αποκαλυφθε η ταυττητα του νεκρο, αν αυτ γνει ποτ.
Το δετερο σενριο, εναι να υπρχει σληση των πολτιμων αντικειμνων αλλ να βρεθον οστ, νομσματα και κεραμικ, απ τα οποα θα εξακριβωθε το φλο και η ηλικα του νεκρο και θα χρονολογηθε ο τφος.
Το πιο αισιδοξο σενριο εναι να μην κατφεραν να μπουν οι τυμβωρχοι στον τφο, να εναι λα στη θση τους και τα ευρματα να δσουν τις πολτιμες πληροφορες στους αρχαιολγους. Η συνχεια των ανασκαφν θα αποκαλψει ποιο απ τα τρα σενρια ισχει.