Βασλης Φουρτονης, συνταξιοχος δσκαλος

Κυριακ 31 Αυγοστου 2014

Μικρτερες- σως και μηδενικς- μεισεις στα εφπαξ φρνει διταξη για κτακτη κρατικ επιχοργηση στα Ταμεα. Χρη σε αυτ, το «ψαλδι» του ποσο που περιμνουν να προυν σοι βγκαν στη σνταξη μετ απ τον Αγουστο του 2013 θα εναι μικρτερο.
www.fourtounis.grΜε τη διταξη, σμφωνα με τον «Ελεθερο Τπο», οι επικεμενες περικοπς στα εφπαξ του Δημοσου και των ΔΕΚΟ των νστολων καθς και στα μερσματα που καταβλλουν οι αντστοιχοι φορες θα εναι μικρτερες απ αυτς που αρχικ εχαν υπολογιστε. Και αυτ γιατ η κρατικ επιχοργηση που προβλφθηκε με νμο θα αποτελσει μρος των εσδων τους και θα περιορσει τα ελλεμματ τους.
Η διταξη, σμφωνα με την εφημερδα, περιλαμβνεται στο νμο 4281/14 και στο ρθρο 6 που αναφρεται τι: «Ολοι οι φορες της γενικς κυβρνησης (πως εναι και τα ασφαλιστικ ταμεα) δναται να επιχορηγονται απ τον Κρατικ Προπολογισμ αποκλειστικ και μνο για την εξφληση των ληξιπρθεσμων υποχρεσεν τους. Με αποφσεις του υπουργο Οικονομικν καθορζονται οι ροι, οι προποθσεις και η διαδικασα χρηματοδτησης των φορων, καθς και κθε λλο σχετικ με την εφαρμογ της προηγομενης παραγρφου θμα». 
Στο σχδιο ελφρυνσης των μεισεων εντσσονται και οι επικουρικς συντξεις, χι μσα απ το κονδλι για τα ληξιπρθεσμα, αλλ μσω του Λογαριασμο Αλληλεγγης του ασφαλιστικο συστματος. 
Συγκεκριμνα, σμφωνα με το δημοσευμα, εξετζεται να δοθε κρατικ επιχοργηση 200 εκατ. ευρ στο Ταμεο Πρνοιας Δημοσων Υπαλλλων, 25 εκατ. στο ταμεο που χορηγε τα εφπαξ ΔΕΚΟ και τραπεζν (ΤΑΥΤΕΚΩ) και 270 εκατ. στο Μετοχικ Ταμεο Πολιτικν Υπαλλλων.