,

Πηγ: tovima.gr

Παρασκευ 15 Αυγοστου 2014

Ο κσμος κλυδωνζεται, οι αγορς ταρζονταιΕιδικο του χρματος αποτιμον τις συνπειες των πολεμικν συγκροσεων - Βλπουν χαμηλτερους ρυθμος ανπτυξης, λιγτερη σταθερτητα και περισστερους γεωπολιτικος κινδνους
Αν η Ρωσα σταδιακ προσεγγσει περισστερο την Κνα, σως οδηγηθομε σε ναν νο Ψυχρ Πλεμο, εκτιμον πολλο αναλυτς
Καθς το παγκσμιο γεωπολιτικ σκηνικ απειλε τις οικονομες και τις αγορς, οι εκτιμσεις κορυφαων στελεχν της Saxo Bank για τα να δεδομνα που διαμορφνονται  σε αυτν τον ασταθ κσμο δδουν το δικ τους στγμα για την επμενη ημρα.

Ο αντκτυπος του Α' Παγκοσμου Πολμου
Ο  Α' Παγκσμιος Πλεμος συνεχζει να στοιχεινει τα ζητματα γεωπολιτικς αλλ και τις αγορς, εκτιμ ο Τις Κνοντσεν, επικεφαλς Επενδσεων της Saxo Private Bank. Ακμα και τρα, ναν αινα αργτερα, μπορομε να αισθανθομε τον αντκτυπο του Α' Παγκοσμου Πολμου, ειδικ στην πρην Οθωμανικ και Ρωσικ Αυτοκρατορα. Η κατρρευση της τουρκικς αυτοκρατορας οδγησε, μεταξ λλων, στη χραξη γραμμν επνω στον χρτη που σμερα συνιστον τα σνορα της Μσης Ανατολς, συμπεριλαμβανομνων του Ιρκ, της Συρας και της Παλαιστνης. Το Ισραλ απκτησε υπσταση κρτους αργτερα, αλλ και αυτ η χρα μπορε να συνδσει τα σνορ της με την κατρρευση των ευρωπακν αυτοκρατοριν. Η διαμχη μεταξ Ουκρανας και Ρωσας αφορ σε μεγλο βαθμ το παρελθν και το μλλον της Ρωσικς Αυτοκρατορας.
Παρλληλα, παρατηρε o διος, χουμε συνηθσει να αναφρουμε τι στην Ευρπη επικρατε ειρνη απ το 1945 παραβλποντας μια σειρ  συγκροσεις, με αποκορφωμα τους πολμους στην πρην Γιουγκοσλαβα. Σμερα ωστσο χει ξεσπσει ξαν πλεμος στην Ευρπη με το anschluss της Ρωσας στην Κριμαα και τη διαμχη στην Ανατολικ Ουκρανα. Αν η Ρωσα σταδιακ προσεγγσει μλιστα περισστερο την Κνα, σως φθσουμε να μιλσουμε για την ναρξη ενς νου Ψυχρο Πολμου.
Την δια ρα η Αραβικ Ανοιξη οδγησε τελικ σε συγκροσεις εντς και εκτς εθνικν συνρων και θρησκειν, σε να λουτρ αματος που μοιζει χωρς τλος, φρνοντας στον νου τον Τριακονταετ Πλεμο στην Ευρπη (1618-1648), με επκεντρο τον θρησκευτικ πλεμο μεταξ καθολικν και προτεσταντν, στον απηχο της Προτεσταντικς Μεταρρθμισης του 1517.
Το Ισλμ δεν βωσε ποτ μια ανλογη μεταρρθμιση. Η σημεριν σγκρουση μεταξ σιιτν και σουνιτν ισλαμιστν εναι τσο ντονη σο ρευστ εναι συχν τα ρια μεταξ θρησκευτικς και κοσμικς ζως, εν, πως ακριβς στην Ευρπη του 17ου αινα, εγκυμονε ο κνδυνος των παρατεταμνων συγκροσεων.

Οι επιπτσεις θα φανον σε λγο
«Η κλιμκωση των αναταραχν αν τον κσμο πρκειται να επηρεσει τις αγορς, αλλ να εστε σε επιφυλακ: ο 
αντκτυπος στην οικονομα εμφανζεται με καθυστρηση κατ 9-12 μνες» εκτιμ ο Στιν Τζκομπσεν, επικεφαλς οικονομολγος της Saxo Bank.
Ο πλεμος εναι εξ ορισμο πντοτε μια λανθασμνη επιλογ. Ωστσο εναι γεγονς τι στις μακροοικονομικς προβλψεις μας, αναφρει ο διος, πρπει να λαμβνουμε υπψη τον «κνδυνο του πολμου». Ο πιο απλς τρπος για να «μετρσουμε» τους γεωπολιτικος κινδνους εναι να κοιτξουμε τις τιμς της ενργειας. Για να μετρσει τον εν λγω γεωπολιτικ κνδυνο ο διος υπολογζει το spread μεταξ του 1ου και του 5ου συμβολαου του αργο πετρελαου (WTI). Απ τα μσα Ιουλου λοιπν το «ανττιμο πολμου» πιο ουδτερα το «ανττιμο διακοπς» αυξθηκε κατ 2 δολρια. Δηλαδ, οι καταναλωτς παγκοσμως πληρνουν τρα το βαρλι αργο WTI κατ 2 δολρια ακριβτερα.

Οι τιμς του πετρελαου
Οι σημερινς αναταραχς στη Γζα, στο Ιρκ, στη Λιβη, στη Συρα και η διαμχη μεταξ Ρωσας και Ουκρανας θυμζουν μλλον περισστερο την κατσταση που επικρατοσε τη δεκαετα του 1970. Πολλο θα ισχυριστον τι σμερα τα πργματα χουν αλλξει καθς ττε μασταν υπερβολικ εξαρτημνοι απ τη Μση Ανατολ! Θα συμφωνσω, σημεινει, αλλ οι τιμς του πετρελαου ττε κυμανονταν απ 10 ως 25 δολρια το βαρλι!
Σμερα χουμε να κνουμε με μια αξηση στην τιμ του πετρελαου κατ περπου 100 δολρια απ το 2007! Το αργ πετρλαιο εναι σμερα 4 φορς πιο ακριβ απ' ,τι κατ την πληθωριστικ δεκαετα του 1970 - εποχ που καταργθηκε το σστημα ισοτιμιν του Bretton-Woods και αναδθηκε η πρακτικ της υιοθτησης στχων για τον πληθωρισμ απ τις κεντρικς τρπεζες.
Οι ενδεξεις που λαμβνουμε, υποστηρζει ο διος, απ την αγορ της ενργειας σχετικ με την ενεργειακ ζτηση και τον κνδυνο αυτ η ζτηση να αυξνεται εναι σαφες: Πρπει να προετοιμαστομε για χαμηλτερους ρυθμος ανπτυξης, λιγτερη σταθερτητα και περισστερους γεωπολιτικος κινδνους. Για τον διο, αν και δεν θα πρπει να ξεχνμε τα  λγια του Αλμπρ Καμ «υπρχουν σκοπο για τους οποους αξζει να πεθνει κανες αλλ καννας για να σκοτσει», η κλιμκωση των εμπλεμων συρρξεων αντικατοπτρζει σμερα ναν κσμο που ο ρυθμς ανπτυξης εναι χαμηλς, η ενργεια εναι ακριβ και ολονα πιο δυσερετη, εν οι μακροοικονομικς και παρεμβατικς πολιτικς χουν ολοκληρσει τον κκλο τους.