Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

10 2014

www.fourtounis.grΡιζικς αλλαγς τσο στους μισθος, σο και στον τρπο με τον οποο λειτουργε το Δημσιο ως εργοδτης, φρνει το νο ενιαο μισθολγιο που σχεδιζει η κυβρνηση σμφωνα με τεκμηριωμνο ρεπορτζ της εφημερδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ. Η μελτη για το πο βρισκμαστε και το τι πρπει να αλλξει εναι τοιμη και χει παρουσιαστε στην τρικα, με τα συναρμδια υπουργεα Οικονομικν και Διοικητικς Μεταρρθμισης να επεξεργζονται αυτ την περοδο τις λεπτομρειες του προσχεδου του νου μισθολογου, που θα πρπει να εναι τοιμο τον Σεπτμβριο.
Βσει χρονοδιαγρμματος, το νομοσχδιο θα πρπει να ψηφιστε τον Οκτβριο και οι αλλαγς να εφαρμοστον απ την 1η Ιανουαρου του 2015. Βασικ ιδα των αλλαγν εναι να διευρυνθε η μισθολογικ διαφορ μεταξ των υπαλλλων με πανεπιστημιακ τεχνολογικ εκπαδευση (Π.Ε. και Τ.Ε.) και εκενων με δευτεροβθμια υποχρεωτικ (Δ.Ε. και Υ.Ε.), αλλ χωρς να προκψει κποιο δημοσιονομικ φελος απλεια για τον προπολογισμ. Παρλληλα, στχος της κυβρνησης εναι να δημιουργηθε να νο καθεστς στον τρπο με τον οποο προσλαμβνει το Δημσιο τους υπαλλλους και να συνδσει αυτς τις αλλαγς με τη να μθοδο αξιολγησς τους.
Πντως, αρμδια στελχη αναφρουν τι ακμα δεν χουν οριστικοποιηθε οι αλλαγς, καθς τα δο συναρμδια υπουργεα βρσκονται σε στεν συνεργασα στε να διαπιστσουν ποιες αλλαγς μπορον να εφαρμοστον και ποιες εναι λιγτερο εκολες διοικητικ να υλοποιηθον. Οι πυλνες στους οποους θα στηριχθε το νο ενιαο μισθολγιο εναι τσσερις:

  • Στη διερυνση της μισθολογικς διαφορς μεταξ των υπαλλλων Π.Ε. και Τ.Ε. και των υπλοιπων Δ.Ε. και Υ.Ε. Στχος εναι να πριμοδοτηθον εκενοι που χουν πανεπιστημιακ εκπαδευση και να μειωθον οι αποδοχς των υπολοπων υπαλλλων. Εφσον προχωρσει κτι ττοιο, ττε περπου 250.000 εργαζμενοι στον δημσιο τομα θα δουν τις αποδοχς τους να αυξνονται, εν περπου 150.000 δημσιοι υπλληλοι θα υποστον νες μεισεις.
  • Στην αλλαγ του τρπου πρσληψης στο Δημσιο. Τα δο υπουργεα χουν επεξεργαστε σχδιο που προβλπει την πρσληψη για να τος των υπαλλλων με αμοιβς ιδιωτικο τομα (585 ευρ τον μνα μεικτ ο καττατος μισθς για νω των 25 ετν και 510 ευρ για κτω των 25 ετν). Μετ την προδο του τους θα αξιολογεται η απδοσ τους και εφσον κρνονται κατλληλοι για τη θση, ττε θα γνεται κανονικ πρσληψη με αποδοχς δημσιου τομα (780 ευρ μεικτ για Υ.Ε. χωρς προπηρεσα).
  • Στο ξεπγωμα των μισθολογικν προαγωγν. Στο πλασιο του περιορισμο της μισθολογικς δαπνης εχε αποφασιστε το «πγωμα» των ωριμνσεων. Πλον η κυβρνηση θλει να επαναφρει το σστημα σε φυσιολογικ ρο.

Στην κατργηση της υπερβλλουσας μεωσης.
λα τα παραπνω θα λειτουργσουν συνδυαστικ. Για παρδειγμα, κποιος που θα χσει την υπερβλλουσα μεωση, θα λβει αξηση λγω της μισθολογικς προαγωγς του, οπτε οι απλεις του θα εναι μικρτερες. Επσης, στχος εναι να ξεκινσει η εφαρμογ της καταβολς του κιντρου απδοσης για σους επιτυγχνουν τους στχους τους, οπτε θα μειωθον περαιτρω οι απλειες ορισμνων υπλληλων.

Διφορα σενρια
Στο πλασιο των αλλαγν αυτν, τα υπουργεα Οικονομικν και Μεταρρθμισης εξετζουν πολλ σενρια. Σμφωνα με πληροφορες, η κυβρνηση επιδικει να προωθσει:

  • Την αξηση του ελχιστου χρνου παραμονς στα μισθολογικ κλιμκια κατ δο τη για τους υπαλλλους Δ.Ε. και Υ.Ε.. Με τον τρπο αυτ, θα παραμνουν για περισστερο καιρ στο διο κλιμκιο οι εν λγω υπλληλοι και αυτομτως θα διευρνεται η μισθολογικ τους διαφορ με τους υπαλλλους Π.Ε. και Τ.Ε.
  • Την περικοπ των μη μισθολογικν παροχν. Ηδη χουν εντοπιστε δεκδες περιπτσεις σε λα τα υπουργεα, στις οποες οι υπλληλοι χουν παροχς που κοστζουν στον προπολογισμ. Σε αυτς περιλαμβνονται μεταξ λλων οι δαπνες για θρετρα, μεταφορς, στιση, παιδικος σταθμος και κατασκηνσεις. Πρθεση εναι να περικοπον αρκετς και λλες να καταργηθον.
  • Την αναγνριση της προπηρεσας απ τον ιδιωτικ τομα. Τα δο υπουργεα θλουν να προχωρσει αυτ το μτρο, στε να υπρχει να ξτρα κνητρο για τους υπαλλλους του ιδιωτικο τομα να εργαστον στο Δημσιο και να προσφρουν σε τεχνογνωσα και χι μνο. Ωστσο, οι αρμδιες υπηρεσες χουν προειδοποισει τι πρκειται για να μτρο το οποο χει μεγλη γραφειοκρατα και δσκολα μπορε να εφαρμοστε σε αυτ τη φση.

Μπνους, στω και μικρ, στους «ριστους», μεωση στους «κακος»
Η «χρυσ αναλογα» μεταξ της απδοσης των δημοσων υπαλλλων και των απολαβν τους εναι να ακμη απ τα ζητματα που επεξεργζεται η ειδικ επιτροπ στην οποα συμμετχουν στελχη του υπουργεου Οικονομικν και Διοικητικς Μεταρρθμισης. Σμφωνα με πληροφορες, η επιτροπ εξετζει τη χοργηση κιντρων για την βελτωση της παραγωγικτητς τους. Το νο μισθολγιο που βσει της μνημονιακς σμβασης θα πρπει να τεθε σε εφαρμογ απ τον Ιανουριο του 2015 προβλπει τι οι «ριστοι» θα λαμβνουν υψηλτερες αμοιβς απ τους χι και τσο αποδοτικος υπαλλλους και ζητομενο πλον για την επιτροπ εναι να αποσαφηνιστε η «κλμακα». Ως προς το «μπνους» που σχεδιζεται να δοθε στους «ριστους», σμφωνα με πληροφορες, θα υπρξει, ωστσο θα εναι μλλον «μικρ», δεδομνης και της δημοσιονομικς συγκυρας, και πιθαντατα θα εξοικονομηθε απ μεωση στον μισθ των λιγτερο αποδοτικν. Στο θμα χει τοποθετηθε επανειλημμνως ο υπουργς Διοικητικς Μεταρρθμισης Κυρικος Μητσοτκης, ο οποος χει ξεκαθαρσει τι θα υπρξουν στοχευμνες μεισεις σε μισθος προκειμνου να επιβραβευθον οικονομικ οι πιο παραγωγικο. «Εν θλουμε να δσουμε πριμ παραγωγικτητας σε κποιους που χουν κριθε ως καλτεροι, οι προι θα πρπει να προκψουν απ στοχευμνες μεισεις σε κποιους λλους», χει δηλσει ο υπουργς. Στχος πντως των εργασιν της επιτροπς εναι να υπρξει εξορθολογισμς και χι οριζντια μεωση της συνολικς μισθολογικς δαπνης.