Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

, 3 2014

http://www.avgi.gr/documents/10179/1017909/17%CE%91%CE%91%CE%91%CE%91%CE%91.jpg/093a4536-9d0c-4612-9f02-8a263d88abac?t=1380375081483Ανογει η πρτα για την εσοδο ιδιωτικν κεφαλαων στην χρηματοδτηση των Πανεπιστημων, πειτα απ τα σα συμφωνθηκαν την Παρασκευ στην σσκεψη μεταξ του πρωθυπουργο, του αντιπροδρου της κυβρνησης και του υπουργο Παιδεας.
Οι συγκυβερνντες κ. Αντνης Σαμαρς και κ. Ευγγελος Βενιζλος δωσαν το «πρσινο φως» για αυτοχρηματοδτηση των πανεπιστημων με τον Υπουργ Παιδεας κ. Ανδρα Λοβρδο να δηλνει τι πρκειται για μια «πρα πολ σημαντικ απφαση».

Πως θα μπουν οι ιδιτες στα ΑΕΙ
Στην σσκεψη αποφασσθηκε να απελευθερωθον απ την ενιαα αρχ πληρωμν τα ερευνητικ κντρα του ιδιωτικο δικαου, τα ινστιτοτα, οι ειδικο λογαριασμο των Πανεπιστημων, των ΤΕΙ και των ερευνητικν κντρων που ανκουν στο Δημσιο.
Τα ιδρματα θα μπορον πλον να απευθνονται ετε σε προγρμματα της Ευρωπακς νωσης ετε στην ιδιωτικ πρωτοβουλα.
Σμφωνα με τον κ. Λοβρδο, «στο δυσμενς μτρο της περικοπς των χρηματοδοτσεων για τα πανεπιστμια, για τα ΤΕΙ, για τα ερευνητικ κντρα, δεν υπρχει καννα περιθριο ταν κνουμε περικοπ 12%-18% των επιχορηγσεων».
τσι, σημεωσε, προσθτουμε μια δυναττητα: Να μπορον λα τα νομικ πρσωπα, να αυτοχρηματοδοτονται απευθυνμενα ετε σε προγρμματα της Ευρωπακς νωσης ετε στην ιδιωτικ πρωτοβουλα.
«Χορηγομε αυτ την ελευθερα της λειτουργας στα ερευνητικ κντρα, αυτ καθ' αυτ και στα αντστοιχα των πανεπιστημων και των ΤΕΙ, οτως στε να μπορσουν να ξεφγουν απ την οικονομικ ασφυξα και να κερδσουν χρματα απευθυνμενα στα προγρμματα της Ευρωπακς νωσης που δη χουν απευθυνθε με τρπο πολ λειτουργικ, μα και στον ιδιωτικ τομα, δηλαδ στις επιχειρσεις που χουν ανγκη την τεχνολογα, για να κνουν επενδσεις και να υπρχει οικονομικ εξλιξη», τνισε χαρακτηριστικ.

Θετικο οι πρυτνεις, αλλ με αστερσκους
Θετικ ταν η πρτη αντδραση των πρυτνεων στην απφαση της κυβρνησης να επιτρψει τη χρηματοδτηση πανεπιστημων απ ιδιτες, αποδεσμεοντας τους Λογαριασμος Ερευνας των ΑΕΙ απ τις αυστηρς διαδικασες της Ενιαας Αρχς Πληρωμν.
Ωστσο, τα πανεπιστμια καταγγλλουν την περικοπ της χρηματοδτησης , επισημανοντας τι η λειτουργα των πανεπιστημων θα υποβαθμισθε και γι' αυτ ζητ απ την κυβρνηση πολιτικ λση με στχο την ενσχυση της τριτοβθμιας εκπαδευσης.
Συγκεκριμνα, το προεδρεο της Συνδου των Πρυτνεων, σε ανακονωσ του, εξφρασε «την ικανοποηση του για την αποδσμευση των ΕΛΚΕ των πανεπιστημων απ την Ενιαα Αρχ Πληρωμν, η οποα αποφασστηκε απ την κυβρνηση κατπιν σχετικς πρτασης του υπουργο Παιδεας. Η αποδσμευση απ την ΕΑΠ αποτελοσε πγιο ατημα της Συνδου Πρυτνεων, δεδομνου τι υφσταται σοβαρ αντικνητρο για την ανπτυξη της ρευνας και την διαχεριση χρηματοδοτομενων προγραμμτων, στα οποα απασχολονται πολλο φοιτητς και ερευνητς».
Απ την λλη πντως, το προεδρεο της Συνδου (αποτελεται απ τους πρυτνεις του Πανεπιστημου Αιγαου Πρι Τσρτα, του Χαροκπειου Πανεπιστημου Δημοσθνη Αναγνωστπουλο, και του ΑΠΘ Γιννη Μυλπουλο) εκφρζει «εκ νου την ντονη διαφωνα του για τη μεωση των προπολογισμν των πανεπιστημων, η οποα οδηγε σε πλρη αδυναμα λειτουργας τους, καθτι χει υπερβε αθροιστικ το 50-60% την τελευταα τετραετα» Και τονζει: «Η να μεωση των προπολογισμν δεν αντισταθμζεται με οποιοδποτε τρπο απ τις εξελξεις που αφορον στα ζητματα των ΕΛΚΕ. Για το λγο αυτ, τονζεται εκ νου τι η να μεωση θα καταστσει ανφικτη την εκπλρωση της αποστολς των Ιδρυμτων προς την κοινωνα και ζητεται να υπρξει πολιτικ λση ενσχυσης της τριτοβθμιας εκπαδευσης».