6.500

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

27 2014

http://7imeres.gr/wp-content/uploads/2013/09/apoluseis.jpgΞεκαθαρζει μρα με τη μρα το νο κμα απολσεων στο Δημσιο, που πρπει να ολοκληρωθε ως το τλος του 2014. «Δεξαμεν» για την επτευξη του στχου των 6.500 απομακρνσεων θα αποτελσουν εργαζμενοι σε Νομικ Πρσωπα Ιδιωτικο Δικαου των υπουργεων Υποδομν, Αγροτικς Ανπτυξης και Πολιτισμο. Παρλληλα, υπλληλοι που ταν σε καθεστς διαθεσιμτητας, επορκοι, αλλ και περιπτσεις μετατροπς της σμβασης σε αορστου χρνου χωρς τις προποθσεις εναι κοντ στην πρτα της εξδου.
δη χουν εντατικοποιηθε οι εργασες των πειθαρχικν συμβουλων, καθς απ αυτς τις υποθσεις των επορκων θα προλθει νας σημαντικς αριθμς υπαλλλων που θα απολυθον. Την δια ρα, στο στχαστρο του Σματος Ελεγκτν Δημσιας Διοκησης χουν μπει οι εργαζμενοι που διορστηκαν κνοντας χρση πλαστν πιστοποιητικν, εν σχετικ εντολ για την εντατικοποηση των ελγχων δθηκε και σε ,τι αφορ στις συμβσεις που μετατρπηκαν απ ορισμνου σε αορστου χρνου, χωρς να πληρονται οι απαρατητες προποθσεις.
Ακμη, απ τη «δεξαμεν» της διαθεσιμτητας και κινητικτητας θα συμπληρωθε ο αριθμς των υπαλλλων προς απλυση απ σους δεν πετχουν μετακνηση σε λλη υπηρεσα του δημσιου τομα, μχρι να λξει το 8μηνο της παραμονς τους στο πργραμμα. Παρλληλα, θα γνει και μεωση του προσωπικο σε «μεγλα» Νομικ Πρσωπα Ιδιωτικο Δικαου.
Σμφωνα με ρεπορτζ του «Ελεθερου Τπου», με βση τον μχρι σμερα προγραμματισμ, ως το τλος του 2014 θα αποχωρσουν μεταξ λλων υποχρεωτικ απ το δημσιο τομα:

  • 4.000 υπλληλοι (απ τους συνολικ 25.000) οι οποοι βρσκονται στο πργραμμα της κινητικτητας – διαθεσιμτητας.
  • 1.000 εργαζμενοι απ το Δημσιο, οι οποοι υπολογζεται τι θα απομακρυνθον, λγω ανικαντητας, στερα απ εισγηση των αρμδιων υγειονομικν επιτροπν.
  • 600 επορκοι, οι οποοι εκτιμται τι θα απομακρυνθον με τελεσδικες αποφσεις, με βση τις υποθσεις που εξετζουν τα πειθαρχικ συμβολια, μετ την επιτχυνση των διαδικασιν που επιβλθηκε απ την πολιτικ ηγεσα του υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης με την αλλαγ του θεσμικο πλαισου.
  • 850 υπλληλοι απ τη μεωση του μεγθους των νομικν προσπων Ιδιωτικο Δικαου, που εποπτεει το υπουργεο Υποδομν Μεταφορν και Τροφμων.
  • 90 υπλληλοι απ τη μεωση του μεγθους των νομικν προσπων Ιδιωτικο Δικαου του υπουργεου Πολιτισμο.