40.000 ,

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

27 2014

«Βουν» οι αιτσεις για εφπαξ στο Δημσιο -40.000 σε αναμον, δεν μπορε να αντ«Βροχ» πφτουν οι αιτσεις για εφπαξ στο Ταμεο Πρνοιας των Δημοσων Υπαλλλων, με αποτλεσμα περισστερες απ 40.000 να εναι σε αναμον και πλον να υπρχει αδυναμα ανταπκρισης σε αυτ το «κμα». 
Τα στοιχεα της γενικς διεθυνσης του Ταμεου αποκαλπτουν το αδιξοδο που χει δημιουργηθε. Οι αιτσεις για εφπαξ που εναι σε αναμον ξεπερνον τις 40.000. Πρυσι, απ τον Ιανουριο ως τις 24 Ιουλου εχαν κατατεθε 7.200 αιτσεις, εν το αντστοιχο διστημα φτος γιναν 10.800. Το Ταμεο πλον εκτιμ τι αν συνεχιστε αυτς ο ρυθμς τους επμενους μνες, ττε οι συνταξιοδοτσεις μνο στον στεν δημσιο τομα θα πλησισουν φτος στο σνολο της χρονις τις 20.000. Εναι χαρακτηριστικ τι πρυσι τον Ιολιο κατατθηκαν 1.161 αιτσεις φτος τον διο μνα κατατθηκαν 3.762 αιτσεις.
Ο διευθυντς του Ταμεου Πρνοιας του Δημοσου, Νκος Καλκος, μιλντας στο MEGA παραδχθηκε τι το Ταμεο δεν αντχει ττοιους ρυθμος εξδου, επειδ τα μνα σοδ του εναι περπου 310 εκατ. ευρ το χρνο απ τις ασφαλιστικς εισφορς των εργαζομνων και αρκον για περιορισμνο αριθμ πληρωμν εφπαξ, δηλαδ για περπου 8.000 με 10.000 εφπαξ το χρνο.
Μλιστα, προειδοποησε τι αυτ το κμα φυγς πυροδοτε εκρηκτικς δημοσιονομικς καταστσεις. Οι λγοι εναι τι το ταμεο χνει σοδα απ τις απλειες ασφαλιστικν εισφορν εργαζομνων, ταυτχρονα πρπει να πληρσει 40.000 εφπαξ, εν το γενικ λογιστριο του κρτους πρπει να πληρσει δεκδες χιλιδες νες συντξεις.
Αξζει να σημειωθε τι απ το 2011 και μετ λοι οι νεοπροσλαμβανμενοι δημσιοι υπλληλοι δεν ασφαλζονται πλον στο δημσιο αλλ στο ΙΚΑ. Αυτ σημανει τι το ταμεο πρνοιας εδ και 3 χρνια δεν χει νους ασφαλισμνους, ρα και νες εισφορς για να ενισχσει τα σοδα του.
Ταυτχρονα με βση τη ρτρα μηδενικο ελλεμματος δεν πρπει να χει οτε 1 ευρ λλειμμα ρα εκ του νμου εναι υποχρεωμνο να πληρνει τα εφπαξ μνο με βση τα ετσια σοδα του.