2.500

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

22 2014

www.fourtounis.grΠρτι με πλαστ δικαιολογητικ εχε στηθε απ επιτδειους στο Δημσιο με στχο την πρσληψη τις προαγωγς δημοσων υπαλλλων. Μλιστα η φμπρικα των πλαστν δικαιολογητικν πλαστογραφοσε απ βαθμος ακμα και απολυτρια λυκεου μχρι πτυχα. Απ τους ελγχους που διενεργθηκαν, αυτομτως μπκαν στο στχαστρο 35.000 μονιμοποισεις και οι συγκεκριμνοι υπλληλοι κινδυνεουν με απλυση.
Σμφωνα μλιστα με την εφημερδα το θνος τα στοιχεα δεχνουν πως το 10% σων ελγχθηκαν εχαν πλαστ απολυτριο λυκεου. Χαρακτηριστικ εναι πως οι λεγχοι δεχνουν τι σε εππεδο υπαλλλων μσης εκπαδευσης εναι εκατοντδες, αν χι χιλιδες εκενοι που πλαστογρφησαν ετε το βαθμ του απολυτηρου, ετε το διο το απολυτριο. Ενδεικτικ εναι πως σε να δεγμα 5.000 υπαλλλων απ το 7% (316) των «περιργων» δικαιολογητικν το 70% (266) ταν πλαστ απολυτρια λυκεου. Μλιστα κποιες περιπτσεις ταν κραυγαλες, αφο σε να Δμο το 10% των υπαλλλων που εχαν προσληφθε δεν εχαν τα απαιτομενα προσντα.
Μλιστα τα στοιχεα των ελγχων δεχνουν τι απ τις ρευνες στους φακλους των υπαλλλων του στενο και του ευρτερου δημσιου τομα θα προκψουν 2.500 απολσεις, ο διος ο υπουργς Διοικητικς Μεταρρθμισης Κυρικος Μητσοτκης κανε λγο για ναν αριθμ τουλχιστον 2.000 υπαλλλων που θα συμπεριληφθον στις 6.500 απολσεις στις οποες πρπει να προχωρσει η χρα βσει της Μνημονιακς υποχρωσης ως το τλος του χρνου.
Τι δειξαν οι λεγχοι -Οι αριθμο των εργαζομνων με πλαστ δικαιολογητικ
Στα Νομικ Πρσωπα Δημοσου Δικαου οι λεγχοι δειξαν τι 316 τομα εχαν πλαστ δικαιολογητικ, στον ΟΣΥ οι 80 εχαν παραποισει τον φκελ τους, εν και στη δημοτικ αστυνομα εντοπστηκαν 156 εργαζμενοι με πλαστ δικαιολογητικ. Στην πλειοψηφα τους οι παραπνω εργαζμενοι εχαν πλαστογραφσει το απολυτριο λυκεου και τρα μπανουν στο στχαστρο 35.000 συμβσεις που μετατρπηκαν σε αορστου χρνου. Τρα οι φκελοι λων αυτν των περιπτσεων θα περσουν απ διεξοδικ λεγχο προκειμνου να ξεκαθαρσει ποιοι και πσοι πλαστογρφησαν τα δικαιολογητικ προκειμνου να μπουν να ανλθουν σε θσεις στο Δημσιο.