Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

21 2014

www.fourtounis.grΗ Ολομλεια του Συμβολιου της Επικρατεας με την υπ αριθμ. 230/2014 απφασ της απρριψε την ατηση τη ΑΔΕΔΥ που ζητοσε να ανασταλον ως αντισυνταγματικς οι εγκκλιοι του υπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης για την αξιολγηση των ουσιαστικν προσντων των δημοσων υπαλλλων και των υπαλλλων των Νομικν Προσπων Δημοσου Δικαου (ΝΠΔΔ).
Ειδικτερα, η Ολομλεια του ΣτΕ με πρεδρο την αντιπρεδρο Ειρνη Σρπ και εισηγητ το Σμβουλο Επικρατεας Μιχλη Βηλαρ, απρριψε για πντε λγους την ατηση της ΑΔΕΔΥ.
μως, υπενθυμζεται τι τον ερχμενο Οκτβριο θα συζητηθε στην Ολομλεια του Συμβουλου της Επικρατεας η κυρα προσφυγ της ΑΔΕΔΥ για το διο θμα.
Η ΑΔΕΔΥ υποστηρζει τι οι εγκκλιοι του υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης εναι αντθετες στα ρθρα 77 και 109 του Συντγματος και στις συνταγματικς αρχς της ιστητας, της αμεροληψας, της διαφνειας και της αξιοκρατας.
Το ΣτΕ αναφρει τι οι επμαχες εγκκλιοι δεν υπκειται σε αναστολ, γιατ «συνδονται μεσα με την οργνωση και την ομαλ λειτουργα των δημοσων υπηρεσιν και των υπηρεσιν των ΝΠΔΔ», εν αμφισβητε εν μπορον οι εγκκλιοι να προσβληθον στα δικαστρια. Δηλαδ, εν μπορε να ζητηθε η ακρωση εγκυκλων απ το ΣτΕ.
Οι σμβουλοι Επικρατεας σημεινουν τι θα μποροσε να δοθε αναστολ, μνο να συντρεχαν εξαιρετικο λγοι εν εφαρμογ των επμαχων εγκυκλων θα προκαλοσε στους δημοσους, κ.λπ. υπαλλλους «βλβη σοβαρ και ανεπανρθωτη δυσχερς επανορθσιμη, οπτε επιτρπεται κατ εξαρεση, να χορηγηθε αναστολ στερα απ συνεκτμηση και των αναγκν της υπηρεσας».
Ακμη, αναφρεται στην δικαστικ απφαση τι οι ισχυρισμο της ΑΔΕΔΥ περ αντισυνταγματικτητας εναι «προδλως αβσιμοι», δηλαδ, πιθανολογεται τι δεν θα γνουν δεκτο κατ την εξταση απ το ΣτΕ της κυρας προσφυγς της ΑΔΕΔΥ.
Επσης, αναφρεται στην απφαση τι η Επιτροπ Αναστολν του ΣτΕ ως δικαστικς σχηματισμς μπορε να θεωρσει τις επμαχες εγκυκλους «ως προδλως αντισυνταγματικς», καθς πως εναι γνωστ για ζητματα αντισυνταγματικτητας μπορε να επιλσει μνο η Ολομλεια του ΣτΕ και χι τα Τμματα οι Επιτροπς Αναστολν.
Σε λλο σημεο αναφρει η δικαστικ απφαση τι για το θμα της αξιολγησης δεν υπρχει σχετικ νομολογα.
Παρλληλα, η Ολομλεια αναφρει τι η βλβη την οποα επικαλεται η ΑΔΕΔΥ τι θα υποστον οι δημσιοι υπλληλοι (δυσμενς αξιολγηση που θα χει ως συνπεια αρνητικς επιπτσεις στην μισθολογικ εξλιξη την ενδεχμενη νταξη στο σστημα κινητικτητας -διαθεσιμτητας) δεν προρχεται απ τις επμαχες εγκυκλους, αλλ απ «τις μλλουσες εκθσεις αξιολγησης, που θα εκδοθον, οι οποες θα μπορον να αποτελσουν αντικεμενο δικαστικο ελγχου».
Διευκρινζει ακμη το ΣτΕ τι οι εκθσεις αξιολγησης του 2013 σμφωνα με το Ν. 4250/2014 δεν θα ληφθον υπψη κατ την αποτμηση των προσντων των δημοσων υπαλλλων για τη θση τους σε καθεστς διαθεσιμτητας κινητικτητας, αλλ και «εν πση περιπτσει, η επικαλομενη βλβη απ την ΑΔΕΔΥ εναι δυνατν να αποκατασταθε σε περπτωση ευδοκιμσεως της αιτσεως ακυρσεως». καταλγει η Ολομλεια του ΣτΕ.