20.000

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

Σββατο 19 2014

www.fourtounis.grΜε την πρσληψη 20.000 αναπληρωτν εκπαιδευτικν θα λυθε το ζτημα των θσεων που πρπει να καλυφθον στα σχολεα. Αυτο, θα προστεθον στους 2.000 μνιμους διορισμος, που θα γνουν φτος.
Σμφωνα με τον υφυπουργ Παιδεας, Αλ. Δερμεντζπουλο, η πρσληψη των αναπληρωτν χει δη δρομολογηθε σε συνεννηση με τα συναρμδια υπουργεα, πως δλωσε στο «Βμα». Ο διος ανφερε τι το πρβλημα φτος εναι μεγαλτερο σε σχση με την περσιν σχολικ χρονι, καθς συνταξιοδοτονται 5.000 επιπλον εκπαιδευτικο τη στιγμ που αν χρνο τις προηγομενες δο σχολικς περιδους συνταξιοδοτονταν περ τις 6.500 εκπαιδευτικο. Συγκεκριμνα εφτος χουν κατατεθε 1.789 αιτσεις για συνταξιοδτηση στην Πρωτοβθμια Εκπαδευση και 3.226 στη Δευτεροβθμια - συνολικ δηλαδ θα αποχωρσουν απ την ενεργ υπηρεσα 5.015.
Σμφωνα με το χρονοδιγραμμα, οι σχετικς προκηρξεις θα γνουν στα τλη Αυγοστου και τις αρχς Σεπτεμβρου. Οι εκπαιδευτικο θα ειδοποιηθον να κνουν τα χαρτι τους και με την ναρξη της νας χρονις στις 11 Σεπτεμβρου θα κληθον να προσλθουν στα σχολεα που προσελφθησαν. Προσλψεις πως κθε χρνο θα γνονται σε λη τη διρκεια του Σεπτεμβρου, με τελικ στχο ως το τλος του μνα να χουν καλυφθε τα κεν των σχολεων.
Οι μεταθσεις εκπαιδευτικν της Πρωτοβθμιας χουν δη γνει, εν τις επμενες ημρες θα γνουν και εκενες της Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης. Οι αποσπσεις εκπαιδευτικν, πως αναφρουν οι σχετικς πληροφορες, θα γνουν ως το πρτο δεκαπενθμερο του Αυγοστου, στε να καταγραφε στη συνχεια και η ακριβς εικνα των κενν που πρπει να καλυφθον.
Επιπλον, πως χει δη γνει γνωστ, το υπουργεο θα καταθσει μεσα στη Βουλ διταξη για την επαναφορ της εντοπιτητας για τους δασκλους και καθηγητς και το «ξεκλεδωμα» στερα απ σειρ ετν του πνακα των αναπληρωτν εκπαιδευτικν.
Ο πνακας αυτς χει κλεσει απ τον Ιονιο του 2010 και κτοτε σταμτησε να προσμετρεται η προπηρεσα τους. Επσης το υπουργεο Παιδεας θλει να σταματσει τις περιπτσεις εκπαιδευτικν-«φαντασμτων», δηλαδ εκενων που δλωναν ακριτικς περιοχς για να προυν τα πρσθετα μρια και μετ, μσω διαφρων μεθδων (αποσπσεις, δειες κ..) δεν εμφανζονταν στα σχολεα αυτ, με αποτλεσμα να προκαλονται μεγλα κεν.