Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

10 2014

http://www.fourtounis.gr/Με επιστολ του ο Σλλογος Αναπληρωτν Νηπιαγωγν (Σ.Α.Ν.) κνει γνωστ στο Υπουργ Παιδεας τα αιτματ του.

Με την επιστολ τους κνουν γνωστ τα χρνια προβλματα που αντιμετωπζουν οι νηπιαγωγο πως: οι προσλψεις με αναλογα προσλψεων/συνταξιοδοτσεων 1:1, οι διορισμο μονμων εκπαιδευτικν σε μεταβατικ περοδο, με ποσοστ 60% απ τον πνακα επιτυχντων του ΑΣΕΠ και 40%, το νοιγμα των πινκων και προσμτρηση της προπηρεσας, την κλυψη λων των λειτουργικν κενν με προσλψεις αναπληρωτν γκαιρα, τη διενργεια διαγωνισμο ΑΣΕΠ για την ειδικ αγωγ κ.λ.π.

 

Ολκληρη η επιστολ του Συλλγου Αναπληρωτν Νηπιαγωγν

χουμε την τιμ να σας ενημερσουμε τι ο Σλλογος Αναπληρωτν Νηπιαγωγν (Σ.Α.Ν.) που ιδρθηκε στην Αθνα με την υπ' αριθμ. 268/2014 διαταγ του Ειρηνοδικεου Αθηνν (διαδικασα εκοσιας δικαιοδοσας) και που εκπροσωπε, βσει του καταστατικο του, λους τους μη μνιμα διορισμνους αναπληρωτς νηπιαγωγος γενικς και ειδικς αγωγς, δημιουργθηκε με σκοπ να εκπροσωπσει τα επαγγελματικ συμφροντα τους, με την ανδειξη των δκαιων αιτημτων τους και τον αγνα για τη δικαωσ τους. Για το σκοπ αυτ, ο Σλλογος Αναπληρωτν Νηπιαγωγν δραστηριοποιεται στα πλασια της γενικτερης δρσης της Διδασκαλικς Ομοσπονδας Ελλδος (Δ.Ο.Ε.) και σε συνεργασα με αυτ.

Με τη σημεριν μας επιστολ, επιθυμομε να σας γνωστοποισουμε τις θσεις μας και τα αιτματ μας για τα χρνια προβλματα του κλδου μας και ταυτχρονα να σας εφιστσουμε την προσοχ στο ουσιαστικ πρβλημα που χει η τσο σημαντικ για το σνολο της παιδεας προσχολικ αγωγ σμερα, την οποα και υπηρετομε μσα σε να δυσμενστατο οικονομικ και κοινωνικ περιβλλον.

Εναι ευρως γνωστ τι οι κοινωνικς συνπειες της εργασιακς ανασφλειας και της προσωριντητας χιλιδων αναπληρωτν νηπιαγωγν εναι τερστιες. Την δια στιγμ που οι αναπληρωτς νηπιαγωγο καλονται να προσφρουν τις διες ποιοτικς υπηρεσες στην προσχολικ αγωγ, ωσν να ταν μνιμοι, υποτιμται η αξα τους ως εργαζμενοι δετερης κατηγορας και απαξινεται η επιστημονικ τους σημασα στο σνολο της εκπαιδευτικς κοιντητας.

Ο αριθμς των αναπληρωτν νηπιαγωγν που εντσσονται στο εργασιακ καθεστς της αναπλρωσης χει αυτ τη στιγμ ως εξς:

 • Αναπληρωτς νηπιαγωγο με προπηρεσα: 3835
 • Αναπληρωτς νηπιαγωγο με μηδενικ προπηρεσα: 4819
 • Αναπληρωτς νηπιαγωγο Ειδικς Αγωγς: 645
 • Οι μειωμνες προσλψεις μονμων και αναπληρωτν νηπιαγωγν τα τελευταα χρνια, χουν ως συνπεια τη δημιουργα τμημτων με 25-28 μαθητς αν τμμα, γεγονς που καθιστ απλυτα δυσλειτουργικ την εκπαιδευτικ διαδικασα.

Εν στα παραπνω δεδομνα προσθσουμε το γεγονς των συγχωνεσεων – συνενσεων των δημσιων νηπιαγωγεων και την απουσα συγκροτημνου σχεδου που αφορ στη μελτη των αναγκν του πληθυσμο για δημσια νηπιαγωγεα, με μνο σκοπ την εξοικονμηση κονδυλων απ περικοπς κοινωνικο χαρακτρα, οδηγομαστε στο συμπρασμα τι ο δημσιος χαρακτρας της εκπαδευσης πλττεται βναυσα και αυτ εξελσσεται σε μεζον κοινωνικ πρβλημα με καταστροφικς συνπειες που αφορ γονες, παιδι και νηπιαγωγος.

Κριε Υπουργ,

εκπροσωπντας χιλιδες αναπληρωτς νηπιαγωγος γενικς και ειδικς αγωγς, σας καλομε να λβετε υπψη τα σα σας αναφρουμε και να ενεργοποιηθετε μεσα για τη δικαωση των αιτημτων μας τα οποα εναι τα εξς:

 • Προσλψεις με αναλογα προσλψεων/συνταξιοδοτσεων 1:1, διτι ο αριθμς των κενν εναι τερστιος και μεγαλτερος απ κθε λλη χρονι λγω απουσας προσλψεων τα τελευταα χρνια, αφενς και υψηλτατου αριθμο συνταξιοδοτσεων αφετρου, καθς και αναδρομικς προσλψεις για τα σχολικ τη που δεν εφαρμστηκε.
 • Διορισμς μονμων εκπαιδευτικν σε μεταβατικ περοδο, με ποσοστ 60% απ τον πνακα επιτυχντων του ΑΣΕΠ και 40% απ τον ενιαο πνακα διορισμν, δηλαδ το «διευρυμνο» 24μνο, που προκπτει με βση την πραγματικ προπηρεσα αντστοιχα και που τσο δικα καταργθηκε. Θλουμε να τονσουμε στο σημεο αυτ, τι η πλειοψηφα των αναπληρωτν νηπιαγωγν χει αξιολογηθε απ το ΑΣΕΠ με επιτυχα τουλχιστον μα φορ και χει προπηρεσα ετν.
 • νοιγμα των πινκων και προσμτρηση της προπηρεσας μετ το 2010.
 • Κλυψη λων των λειτουργικν κενν με προσλψεις αναπληρωτν, γκαιρα, στην αρχ του σχολικο τους.
 • Διενργεια διαγωνισμο ΑΣΕΠ για την ειδικ αγωγ, εφσον δεν χει υλοποιηθε κτι παρμοιο στο παρελθν και μονιμοποισεις νηπιαγωγν ειδικς αγωγς.
 • Κατργηση της πρσφατης διταξης που καταργε την προσμτρηση μεταπτυχιακν και διδακτορικν ττλων στη μισθολογικ εξλιξη των αναπληρωτν που καλονται κθε χρνο να εργαστον σε διαφορετικ σημεο της χρας με εξαιρετικ χαμηλς αποδοχς (Κ.Υ.Α. 2/24529/0022 – ΦΕΚ 928/Β-14/4/2014).
 • Θσπιση «μγιστου χρνου παραμονς στην αναπλρωση» τα δο διδακτικ τη καθαρς προπηρεσας που προσφρθηκε στα δημσια σχολεα αρμοδιτητας Υπουργεου Παιδεας, πραν του οποου και κατ’ εξαρεση των ποσοστν μονμων διορισμν, οι αναπληρωτς που τον συμπληρνουν να καταλαμβνουν μνιμες οργανικς θσεις στη Δημσια Εκπαδευση.

Επειδ απ το 2010 και μετ, διανουμε μια «μεταβατικ περοδο» με χαρακτηριστικ την αβεβαιτητα και την ανυπαρξα προσλψεων, επειδ εχαμε επενδσει και σχεδισει τη ζω μας σμφωνα με το νμο 3848/2010 που ποτ δεν εφαρμστηκε, επειδ χουμε εγκλωβιστε εν θα πρεπε να χουμε διοριστε, επειδ κινδυνεουμε κθε χρνο να βρεθομε εκτς αγορς εργασας, επειδ εμαστε απ τους λγους τομες προσλψεων του Δημσιου τομα που χουμε εξεταστε γραπτς και με επιτυχα και επειδ εμαστε ββαιοι τι θα λβετε υπψη σας το δκαιο των αιτημτων μας, την αποφασιστικτητ μας, αλλ και την αγωνα μας για την επιβωση μας και για την πορεα της διας της προσχολικς αγωγς, παρακαλομε να λβετε λες εκενες τις απαρατητες πρωτοβουλες στε να γνουν νμοι της Πολιτεας.

Εμαστε στη διθεσ σας , στε να δσουμε λα εκενα τα επιπλον στοιχεα που θεωρετε απαρατητα.