CERN

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

6 2014

http://www.fourtounis.gr/Ακολουθντας το παρδειγμα του Καρλ Ππερ (που τοποθετοσε στην αντερη βαθμδα του ιδανικο τπου του κσμου τους επιστμονες και τους καλλιτχνες) και του Νλσον Γκοντμαν (που θεωροσε εξσου γκυρες τις κατασκευς κι ανακατασκευς των 'πολλαπλν κσμων' της επιστμης και της τχνης), το πργραμμα του CERN χει καταρτσει, πρα απ το επιστημονικ κι να καλλιτεχνικ πργραμμα, που συνσταται στη φιλοξενα ενς διακεκριμνου, ετε ενς φερλπιδος καλλιτχνη, για ναν μνα στις εγκαταστσεις του επιταχυντ, προκειμνου να δημιουργσει να ργο ad hoc. Και φτος, ως φιλοξενομενος καλλιτχνης επελγη νας λληνας, ο Νκος Παπαδπουλος, που εχε υποβλλει το σχδι του με ττλο "Ο Κπος των Σωματιδων".

Ο διος ο καλλιτχνης εξηγε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τι πρτεινε «τον κπο των σωματιδων ως ιδα με την ννοια τι ο κπος χει πντα μα περφραξη. Δηλ. (....) πντα χει να ριο. τσι αντιπαρβαλα το ριο, που εναι ο μεγλος επιταχυντς, η περμετρος δηλ. στα 27 χλμ σαν την περφραξη ενς κπου, που αντστοιχα ο κηπουρς μσα σ' ναν κπο επιλγει, τι φυτ θα φρει, ποια θα καλλιεργσει, ποια θα συντηρσει (....), στε να δημιουργσει αυτν τον κσμο που θλει, που λγεται κπος. Πιστεω τι ο αντστοιχος μηχανισμς λειτουργε μσα στο μυαλ των επιστημνων, θλοντας σ' αυτ τα 27 χλμ να περιφρξουνε τι απ το Σμπαν θλουνε να μελετσουνε και μσα σ' αυτ ν' ασχοληθον με 4,5, 6 στοιχεα, σα τους ενδιαφρουν απ το Σμπαν, ετε λγονται σωματδια, μποζονια, και πνω σ' αυτ να μελετσουνε και να καλλιεργσουνε το πνεμα, ουσιαστικ».

Ο Νκος Παπαδπουλος, νας απ τους πιο ταλαντοχους ζωγρφους της γενις του, πειτα απ την παραμον ενς μηνς στην Ελβετα καλεται να μετουσισει την εμπειρα του σ' να ργο, που κατπιν θα περιοδεσει αν τον κσμο, εκτεθειμνο σε πολλ σημαντικ καλλιτεχνικ κι επιστημονικ ιδρματα. Η επιλογ του Νκου Παπαδπουλου δεν εναι τυχαα. Μολοντι ζωγρφος, με την κλασσικ ννοια της λξης, ντας καλλιτχνης των δο διαστσεων, το ργο του δναται αναγωγικ να θεωρηθε τι εκκινε απ μα απλοστερη μεν, θεμελιδη και για τη ζωγραφικ και την επιστμη βση: απ το απλοστερο σημεο και των δο. Την τελεα, για την πρτη, το σωματδιο για τη δετερη. Απ την απαρχ του σχματος και της μορφς, της τξης και της αρμονας, μσα απ τη συγκρτηση και το συνδυασμ του χους και της αναζτησης του χνους. λα τοτα συνθτουν την απδειξη πως η γνση μας του κσμου εναι νας συνδυασμς μαθηματικν, φυσικν, ιδιοττων και της συνπαρξης της εμπειρας με τη φαντασα.

«να απ τα βασικ στοιχεα της πρτασης που κανα κι εγ θεωρ τι εχε ενδιαφρον γι' αυτος(...) τανε τι εγ δεν τους παρουσασα μα φρμα, τι εγ θα δουλψω παραδοσιακ με μολβι, παραδοσιακ πως δουλεω μχρι τρα , τι θα κνω αυτ, θα κνω το λλο, αυτ που τους παρουσασα ταν μνο μα πρταση», εξηγε ο καλλιτχνης προσθτοντας τι θλει "αυτ το κομμτι να εναι απλυτα βιωματικ ταν πω εκε(...)νομζω πως λη η σημασα της residency εναι να πας εκε και να βισεις μα κατσταση. Ο διλογος που θα αναπτυχθε μεταξ εμνα κι αυτν που φρνω εγ ως καλλιτχνης σε σχση με αυτ που θα ακοσω απ το στμα ενς επιστμονα".

«Πιστεω δηλ. τι η δουλει που κνουν νας κηπουρς κι νας επιστμονας εναι παρλληλη», καταλγει σχετικ με την πρταση του 'Κπου των Σωματιδων" ο Νκος Παπαδπουλος.