, ,

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

4 2014

http://www.fourtounis.gr/Εγκκλιο με την οποα υπενθυμζει το ν.4120/2013 που αφορ τις αλλαγς στις δειες, στο πειθαρχικ δκαιο αλλ και τις προσλψεις εξδωσε το υπουργεο Διοικητικς Μεταρρθμισης. Αναλυτικ η εγκκλιος:

Στο ΦΕΚ 254/Α’/21.11.2013 δημοσιετηκε ο ν.4210/2013 «Ρυθμσεις Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης», με τον οποο τροποποιονται οι διατξεις του Υπαλληλικο Κδικα (Υ.Κ., ν. 3528/2007) και του Κδικα Κατστασης Δημοτικν και Κοινοτικν Υπαλλλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., ν. 3584/2007).

Ο ανωτρω νμος του Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης ρυθμζει μια σειρ θεμτων που εντσσονται στο πλασιο ευρτερων αλλαγν που προωθε το Υπουργεο για την αξιοποηση του ανθρπινου δυναμικο, την ενδυνμωση του κρους του και τη βελτωση των υπηρεσιν που παρχονται στον πολτη.

Συγκεκριμνα με τον παρντα νμο εισγονται οι εξς ρυθμσεις:

 

ΑΔΕΙΕΣ

1. Κατργηση μηχανογραφικς δειας:

Με το ρθρο 1 του ν. 4210/2013 καταργονται οι διατξεις της παρ. 6 του ρθρου 50 του Υ.Κ. και παει να ισχει κθε διταξη που ρυθμζει το διο ζτημα με τις καταργομενες διατξεις και αφορ υπαλλλους λειτουργος του Δημοσου, των ν.π.δ.δ. και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμο.

Ειδικτερα, καταργεται η «ειδικ» μηχανογραφικ δεια για χρση ηλεκτρονικο υπολογιστ και απασχληση μπροστ σε οθνη οπτικς καταγραφς.

 

2.Χοργηση αναρρωτικς δειας:

Με τα ρθρα 2 και 3 του ν.4210/2013 εξορθολογζεται το καθεστς των βραχυχρνιων αναρρωτικν αδειν. Πιο συγκεκριμνα:

Με την παρ. 1 του ρθρου 2 του ν. 4210/2013 αντικαθστανται οι διατξεις του ρθρου 55 του Υ.Κ. και με την παρ. 2 του ρθρου 2 του ν. 4210/2013 αντικαθστανται οι διατξεις του ρθρου 62 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Με την παρ. 1 του ρθρου 3 του ν. 4210/2013 αντικαθστανται οι διατξεις της παρ. 3 του ρθρου 56 του Υ.Κ. και με την παρ. 2 του ρθρου 3 του ν. 4210/2013 αντικαθστανται οι διατξεις της παρ. 3 του ρθρου 63 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.

Ειδικτερα, συντομεεται το χρονικ διστημα χοργησης της αναρρωτικς δειας για κοιν νσημα απ τρεις (3) μνες σε να (1) μνα και διατηρεται το χρονικ διστημα των ξι (6) μηνν για τη χοργηση της αναρρωτικς δειας επ δυσατου νοσματος.

Περαιτρω, το σνολο της βραχυχρνιας αναρρωτικς δειας που χορηγεται μνο με γνωμτευση θερποντος ιατρο, χωρς γνωμτευση Υγειονομικς Επιτροπς, μεινεται απ δκα (10) σε οκτ (8) ημρες κατ’ τος. Δο (2) εξ αυτν, αλλ χι συνεχμενες, μπορον να χορηγονται μνο με υπεθυνη δλωση του υπαλλλου. Σημεινεται τι δεν υφσταται πλον υποχρωση παραπομπς του υπαλλλου για εξταση στην Υγειονομικ Επιτροπ σε περπτωση ατησης βραχυχρνιας αναρρωτικς δειας της παρ. 2 του ρθρου 55 του Υ.Κ. πριν μετ απ αργα ανμεσα σε αργες.

Αναρρωτικ δεια πραν των οκτ (8) ημερν κατ τος χορηγεται στερα απ γνωμτευση της οικεας υγειονομικς επιτροπς. Κατ εξαρεση δεν απαιτεται γνωμτευση της οικεας υγειονομικς επιτροπς: α) στην περπτωση που η δεια χορηγεται βσει γνωμτευσης του διευθυντ κλινικς δημσιου νοσοκομεου και εφσον πρκειται για νοσηλεα επτ (7) ημερν τουλχιστον β) κατπιν χειρουργικς επμβασης σε δημσιο νοσοκομεο ιδιωτικ κλινικ. Επισημανεται τι για την αναρρωτικ δεια που χορηγεται στις ανωτρω αναφερμενες περιπτσεις (νοσηλεα σε δημσιο νοσοκομεο, χειρουργικ επμβαση) υφσταται δικαωμα νστασης τσο της υπηρεσας σο και του υπαλλλου ενπιον της πρωτοβθμιας της ειδικς υγειονομικς επιτροπς (παρ. 6 του ρθρου 56 Υ.Κ.).

Τλος, ενισχεται ο κατ’ οκον λεγχος των ασθενν υπαλλλων που κνουν χρση αναρρωτικς δειας, με επσκεψη και εξταση στο σπτι του ασθενος απ ελεγκτ ιατρ, τον οποο υποχρεοται πλον ρητ να αποστλλει η υπηρεσα στην περπτωση κατ επανληψη χρσης βραχυχρνιων αδειν απ τον υπλληλο. Η παρλειψη της παραπνω ενργειας συνιστ πειθαρχικ παρπτωμα του προσταμνου της Δ/νσης Διοικητικο της οικεας υπηρεσας.

 

3. δεια υπηρεσιακς εκπαδευσης:

Με το ρθρο 4 του ν. 4210/2013 αντικαθστανται οι διατξεις της παρ. 14 του ρθρου νατου του ν. 4057/2012 και αναστλλεται η χοργηση αδειν και παρατσεων αδειν υπηρεσιακς εκπαδευσης του ρθρου 58 του Υ.Κ. και του ρθρου 65 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. για τη συμμετοχ του υπαλλλου σε προγρμματα κκλους μεταπτυχιακς εκπαδευσης μχρι τις 31.12.2014. Η διταξη του προηγομενου εδαφου δεν θγει την ισχ αδειν υπηρεσιακς εκπαδευσης που χουν χορηγηθε ως την ναρξη ισχος του ν. 4210/2013.

Η αναστολ των αδειν υπηρεσιακς εκπαδευσης μχρι τις 31.12.2014 κρνεται απαρατητη με δεδομνη τη δημοσιονομικ κρση που περιορζει στο ελχιστο τις προσλψεις στο δημσιο τομα αλλ και προκειμνου να επιτευχθε ο προγραμματισμς της αναδιοργνωσης των δημοσων υπηρεσιν (Εισηγητικ κθεση ν. 4210/2013).

Απ την αναστολ χοργησης αδειν και παρατσεων αδειν υπηρεσιακς εκπαδευσης δεν προβλπεται εξαρεση οτε στην περπτωση που ο υπλληλος χει λβει υποτροφα απ το δρυμα Κρατικν Υποτροφιν.

Σε κθε περπτωση, ο υπλληλος δναται να αιτηθε τη χοργηση δειας νευ αποδοχν σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 51 του Υ.Κ. πως τροποποιθηκαν απ τις διατξεις της παρ. 4 του ρθρου 37 του ν. 3986/2011.

 

4. δεια Εξετσεων:

Με το ρθρο 5 του ν. 4210/2013 αντικαθστανται οι διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 60 του Υ.Κ. καθς και οι διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 67 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. και πλον η δεια εξετσεων η οποα χορηγεται σε υπαλλλους που εναι μαθητς, σπουδαστς φοιτητς, προπτυχιακο μεταπτυχιακο, σε σχολεα ιδρματα και των τριν βαθμδων εκπαδευσης δεν μπορε να υπερβανει τις δκα (10) εργσιμες ημρες κθε τος. Για κθε ημρα εξετσεων χορηγεται δεια μας (1) ημρας.

Στχος της προτεινμενης ρθμισης εναι η εκλογκευση του αριθμο ημερν της δειας εξετσεων και η αποφυγ κατχρησης του συγκεκριμνου δικαιματος με σκοπ την επτευξη ισορροπας μεταξ αφενς της επιμρφωσης του υπαλλλου και αφετρου της απρσκοπτης σκησης των επαγγελματικν του καθηκντων και της παρουσας στην υπηρεσα του (Εισηγητικ κθεση ν. 4210/2013).

Η δεια εξετσεων χορηγεται για τη διευκλυνση της φοτησης του υπαλλλου σε εκπαιδευτικ δρυμα βαθμδας χι καττερης της κατηγορας του (ΠΕ, ΤΕ. ΔΕ). Η δεια χορηγεται και στην περπτωση παρδοσης γραπτς εργασας με την προπθεση τι η εργασα υπχει τη θση εξτασης αποτελε μρος της εξεταστικς διαδικασας.

Σημεινεται τι στην περπτωση που κατ την ημερομηνα δημοσευσης του ν. 4210/2013 ο υπλληλος χει κνει χρση των δκα (10) ημερν της δειας εξετσεων δεν δικαιοται περαιτρω ημερν της εν λγω δειας ως τη λξη του ημερολογιακο τους.

 

5. Γονικ δεια ανατροφς τκνων

Με την παρ. 1 του ρθρου 6 του ν. 4210/2013 προστθεται εδφιο στο τλος της παρ. 2 του ρθρου 53 του Υ.Κ. και στο τλος της παρ. 2 του ρθρου 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. , με το οποο χορηγεται σε περπτωση γννησης διδμων, τριδμων κ.λπ. τκνων δεια ανατροφς με αποδοχς χρονικς διρκειας ξι (6) μηνν για κθε τκνο πραν του ενς, επιπλον της συνεχμενης εννεμηνης δειας ανατροφς του μειωμνου ωραρου. Με την ναρξη ισχος των εν λγω διατξεων, παρχεται επιπλον ενσχυση στους πολιτικος διοικητικος υπαλλλους που εναι γονες διδμων πολυδμων, στε αυτο να διευκολυνθον στην αντιμετπιση των διαφοροποιημνων, σε σχση με τους λοιπος γονες, αναγκν για την ανατροφ των τκνων τους (Εισηγητικ κθεση ν. 4210/2013 σελ. 2, ΣτΕ 845/2013). Η κατ τα ως νω επιπλον δεια λγω γννησης διδμων πολυδμων χορηγεται μετ τη χρση της εννεμηνης δειας ανατροφς (και χι απαρατητα συνεχμενα με αυτ) του μειωμνου ωραρου, παρατεινομνου αναλγως (κατ ξι (6) μνες σε περπτωση γννησης διδμων, κατ δδεκα (12) μνες σε περπτωση γννησης τριδμων κ.λ.π.) του μεγστου ορου ηλικας των τεσσρων (4) ετν των τκνων.

Με την παρ. 2 του ρθρου 6 του ν. 4210/2013 καταργεται το εδφιο γ της παρ. 3 του ρθρου 53 του Υ.Κ. καθς και το εδφιο γ της παρ. 3 του ρθρου 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Με την ναρξη ισχος της εν λγω διταξης δδεται για πρτη φορ η δυναττητα στον πατρα δημσιο υπλληλο να κνει χρση του μειωμνου ωραρου της συνεχμενης μετ’ αποδοχν δειας ανατροφς τκνου σε περπτωση που η σζυγς του δεν εργζεται. Η ως νω διταξη θεσπστηκε χι μνο σε συμμρφωση προς το δκαιο της ΕΕ (ιδως Οδηγα 2006/54/ΕΚ) αλλ και προς αποκατσταση του αισθματος ιστητας και ισονομας καθς πρκειται για να αυτονητο γονεκ δικαωμα του πατρα δημοσου υπαλλλου, το οποο πρπει να χορηγεται υπ τους διους ρους με εκενους που διπουν τη χοργησ του στη μητρα δημσιο υπλληλο (Εισηγητικ κθεση ν. 4210/2013).

Διευκρινζεται τι, με την ναρξη ισχος του νμου, ο πατρας δημσιος υπλληλος δικαιοται των διευκολνσεων του μειωμνου ωραρου της συνεχμενης μετ’ αποδοχν δειας ανατροφς τκνου, ανλογα με την ηλικα του τκνου του και σμφωνα με τις προποθσεις της παρ. 2 του ρθρου 53 του Υ.Κ., ανεξαρττως του αν η σζυγς του απασχολεται με σμβαση εξαρτημνης εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου με σμβαση μσθωσης ργου σε φορα του δημοσου ιδιωτικο τομα πως επσης και στην περπτωση που απασχολεται με σμβαση μερικς απασχλησης. Στις ως νω περιπτσεις αν η σζυγος του υπαλλλου κανε, κνει θα κνει χρση μοιων διευκολνσεων ανατροφς τκνου, ο σζυγος υπλληλος δικαιοται να κνει χρση του μειωμνου ωραρου της συνεχμενης δειας ανατροφς κατ το υπολειπμενο μρος.

Συναφς υπενθυμζεται τι το Υπουργεο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης υιοθτησε την ποψη τι η ειδικ παροχ προστασας της μητρτητας του ρθρου 142 του Ν. 3655/2008 δεν αποτελε μοια διευκλυνση με το μειωμνο ωρριο τη συνεχμενη μετ αποδοχν δεια για την ανατροφ τκνου δυνμει της διταξης της παρ. 2 του ρθρου 53 του ΥΚ (γγραφο προς το Υπουργεο Εξωτερικν με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 53/1832/29499/11.12.2012).

 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Θση του υπαλλλου σε αργα

Α. Με τα ρθρα 13 και 14 του ν. 4210/2013 υπγονται στο καθεστς της δυνητικς και χι της αυτοδκαιης αργας οι περιπτσεις υπαλλλων οι οποοι λγω της συμμετοχς τους ως μλη υπηρεσιακο συμβουλου συλλογικο οργνου εν γνει δικονται ποινικς πειθαρχικς για διπραξη συγκεκριμνων αδικημτων παραπτωμτων.

Συγκεκριμνα υπγονται στο καθεστς της δυνητικς και χι της αυτοδκαιης αργας οι περιπτσεις: α) της αμετκλητης ποινικς δωξης ενπιον του αρμδιου δικαστηρου για τα αδικματα της υπεξαρεσης στην υπηρεσα και της απιστας περ την υπηρεσα που χουν τελεστε με την ιδιτητα του μλους υπηρεσιακο συμβουλου και συλλογικο οργνου εν γνει και β) της παραπομπς ενπιον του αρμδιου πειθαρχικο συμβουλου για το πειθαρχικ παρπτωμα της παρβασης καθκοντος κατ τον ποινικ κδικα λλους ειδικος ποινικος νμους για το παρπτωμα της αναξιοπρεπος ανρμοστης ανξιας για υπλληλο συμπεριφορς εκτς υπηρεσας που χουν τελεστε με την ιδιτητα του μλους υπηρεσιακο συμβουλου και συλλογικο οργνου εν γνει.

Συνεπς επ περιπτσεων υπαλλλων για τους οποους χουν εκδοθε πρξεις διαπιστωτικς της αυτοδκαιης θσης σε αργα δυνμει των διατξεων των περιπτσεων γ και ε του ρθρου 103 του Υ.Κ. και του ρθρου 107 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. πως σχυαν μετ την τροποποησ τους με τις περιπτσεις 1 και 3 της υποπαραγρφου Ζ.3 της παραγρφου Ζ του ρθρου πρτου του ν. 4093/2012 ωστσο, μετ την τροποποηση των ως νω διατξεων με το ν. 4210/2013, δεν πληρονται οι νμιμες προποθσεις της αυτοδκαιης θσης σε αργα, οι υπηρεσες θα πρπει να προβον μεσα σε κδοση διαπιστωτικς πρξης επανδου των υπαλλλων στα υπηρεσιακ τους καθκοντα.

Επισημανεται τι οι υπηρεσες θα πρπει να εξετζουν σε κθε περπτωση, κατ την ειδικ διαδικασα της δυνητικς θσης σε αργα του ρθρου 104 του Υ.Κ. και του ρθρου 108 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., αν συντρχουν διαζευκτικ ( σωρευτικ) οι προποθσεις των πραγματικν και νομικν περιστατικν που αριθμον οι περιπτσεις α,β,γ του ρθρου 104 Υ.Κ. του ρθρου 108 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. και οι λγοι δημοσου υπηρεσιακο συμφροντος για τη θση του υπαλλλου σε δυνητικ αργα.

Β. Με το ρθρο 16 του ν. 4210/2013 αποσαφηνζεται η νομικ προστασα των υπαλλλων που χουν τεθε σε αυτοδκαιη αργα. Ειδικτερα προβλπεται ρητ, προς αποφυγ ερμηνευτικν ασαφειν και παρανοσεων, τι ο υπλληλος που χει τεθε σε αυτοδκαιη αργα για τις περιπτσεις β, γ, δ και ε της παρ. 1 του ρθρου 103 Υ.Κ. και του ρθρου 107 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. και στον οποο δεν χει επιβληθε η ποιν της οριστικς πασης χει τη δυναττητα να ζητσει οποτεδποτε με ατησ του προς το αρμδιο για διορισμ ργανο (με την επιφλαξη ειδικν διατξεων που ορζουν διαφορετικ περ του αρμοδου οργνου) την αναστολ της αργας, στερα απ γνωμοδτηση του πειθαρχικο συμβουλου στο οποο εκκρεμε η υπθεση (Εισηγητικ κθεση ν. 4210/2013). Η διοκηση υποχρεοται να διαβιβζει μεσα το ατημα του υπαλλλου στο πειθαρχικ συμβολιο. Το πειθαρχικ συμβολιο γνωμοδοτε σε κθε περπτωση υποβολς σχετικο αιτματος απ τους κατ νμο δικαιομενους το αργτερο εντς προθεσμας τριντα (30) ημερν απ την περιλευση σε αυτ του σχετικο αιτματος. Σε περπτωση πρακτης παρλευσης της ως νω προθεσμας, το αρμδιο ργανο χει διακριτικ ευχρεια να αποφασσει και χωρς τη γνωμοδτηση του πειθαρχικο συμβουλου, λαμβνοντας πντα υπψη τις ιδιατερες περιστσεις της υπθεσης, την υπηρεσιακ απδοση του υπαλλλου και το συμφρον της υπηρεσας και συνεκτιμντας την τυχν συνδρομ στο πρσωπο του υπαλλλου σοβαρν οικονομικν, κοινωνικν οικογενειακν λγων. Η απφαση εκδδεται κατ ενσκηση αρμοδιτητας διακριτικς ευχρειας και ως εκ τοτου πρπει να εναι πλρως αιτιολογημνη. Ενψει της φσης της αρμοδιτητας και λγω του δυσμενος χαρακτρα της πρξης, η προηγομενη ακραση του υπαλλλου αποτελε στην περπτωση αυτ ουσιδη τπο της διαδικασας (ρθρο 20, παρ. 2 Σ). Συνεπς, στην περπτωση που το πειθαρχικ συμβολιο δεν γνωμοδοτσει εντς της τασσμενης προθεσμας, η κδοση της απφασης προποθτει την κλση του υπαλλλου σε ακραση απ το αρμδιο για το διορισμ ργανο, στο οποο ο υπλληλος πρπει να υποβλλει εγγρφως τις απψεις του εντς προθεσμας πντε (5) ημερν απ την κοινοποηση της κλσης, κατ ανλογη εφαρμογ του τελευταου εδαφου της παρ. 4 του ρθρου 104 του Υ.Κ. και του τελευταου εδαφου της παρ. 4 του ρθρου 108 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.

Το αρμδιο ργανο μπορε να αποφασζει ετε τη μη αναστολ της αργας ετε την αναστολ της και την επνοδο του υπαλλλου στα καθκοντα τα οποα ασκοσε πριν την αυτοδκαιη θση σε αργα ετε την αναστολ της και τη μετακνησ του σμφωνα με τη διταξη του ρθρου 66 Υ.Κ. του ρθρου 72 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Μχρι την τυχν κδοση απφασης αναστολς της αργας ο υπλληλος παραμνει σε αργα.

Απφαση περ της συνχισης μη της αργας εκδδεται αυτεπγγελτα απ το αρμδιο για το διορισμ του υπαλλλου ργανο, σμφωνα με την ως νω διαδικασα, μετ την προδο ενς (1) τους απ τη θση του υπαλλλου σε αυτοδκαιη αργα και κθε επμενο τος εφσον ο υπλληλος χει τεθε σε αυτοδκαιη αργα για τις περιπτσεις β, γ, δ και ε της παρ. 1 του ρθρου 103 Υ.Κ. και του ρθρου 107 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. , δεν του χει επιβληθε η ποιν της οριστικς πασης και η αργα δεν χει αρθε σμφωνα με τα οριζμενα στην παρ. 2 του ρθρου 103 Υ.Κ. και στην παρ. 2 του ρθρου 107 Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.

Οι αποφσεις αναστολς της αργας κοινοποιονται στο Υπουργεο Διοικητικς Μεταρρθμισης/Γενικ Δ/νση Κατστασης Προσωπικο/Δ/νση Διοκησης Ανθρπινου Δυναμικο/Τμμα Δικαιωμτων και Υποχρεσεων.

 

2. σκηση νστασης

Με το ρθρο 17 του ν. 4210/2013 προσδιορζεται σαφς ο τρπος ασκσεως (καταθσεως) των ενστσεων, στε να αποφεγονται οι οποιεσδποτε αμφισβητσεις και να διευκολνεται η διερενηση του παραδεκτο της ασκσεως (καταθσεως) απ το Δευτεροβθμιο Πειθαρχικ Συμβολιο και του εμπροθσμου των ενστσεων κατ των αποφσεων των πρωτοβθμιων πειθαρχικν συμβουλων (Εισηγητικ κθεση ν. 4210/2013).

τσι η νσταση κατ των αποφσεων των πειθαρχικς προσταμνων κατατθεται με ποιν απαραδκτου στο αρμδιο πειθαρχικ συμβολιο, συντασσομνης εκθσεως. Η νσταση κατ των αποφσεων του πειθαρχικο συμβουλου που κρινε σε πρτο βαθμ κατατθεται με ποιν απαραδκτου σε αυτ συντασσομνης εκθσεως. Το πειθαρχικ συμβολιο διαβιβζει αμελλητ την νσταση στο Δευτεροβθμιο Πειθαρχικ Συμβολιο με τον πλρη φκελο της πειθαρχικς υπθεσης.

Η νσταση του Γενικο Επιθεωρητ Δημσιας Διοκησης αποστλλεται με συστημνη αλληλογραφα στο αρμδιο πειθαρχικ συμβολιο για τη σνταξη εκθσεως κατθεσης. Ως ημερομηνα κατθεσης λογζεται η ημερομηνα κατθεσης της συστημνης αλληλογραφας απ το Γραφεο του Γενικο Επιθεωρητ Δημσιας Διοκησης στο Ταχυδρομικ Κατστημα.

Επισημανεται τι σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 4 του ρθρου 141 του Υ.Κ. πως τροποποιθηκε με την υποπαργραφο ΣΤ8 του ρθρου πρτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/09.05.2013) συντομετηκε η προθεσμα σκησης νστασης σε εκοσι (20) ημρες απ την κοινοποηση της απφασης την πλρη γνση αυτς απ τον υπλληλο απ την περιλευσ της στα ργανα που δικαιονται να ασκσουν νσταση, με παρταση κατ εκοσι (20) ημρες για αυτος που διαμνουν στο εξωτερικ.

Επσης, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 8 του ρθρου 141 Υ.Κ. πως τροποποιθηκε με την υποπαργραφο ΣΤ8 του ρθρου πρτου του ν. 4152/2013 οι αποφσεις των πειθαρχικν συμβουλων που εκδδονται μετ την ημερομηνα δημοσευσης του ν. 4152/2013 και επιβλλουν τις πειθαρχικς ποινς του υποβιβασμο και της οριστικς πασης δεν υπκεινται σε νσταση ενπιον του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου αλλ σε προσφυγ ενπιον του Συμβουλου της Επικρατεας.

 

3. Σνθεση πειθαρχικν συμβουλων

Με τις διατξεις της παρ. 3 του ρθρου 18 του ν. 4210/2013 αντικαθστανται οι διατξεις της περπτωσης α της παραγρφου 2 του ρθρου 146Β του Υ.Κ. που ρυθμζουν τα σχετικ με την ιδιτητα του προδρου των πρωτοβθμιων πειθαρχικν συμβουλων. Συγκεκριμνα ορζεται τι ο πρεδρος του πειθαρχικο συμβουλου και ο αναπληρωτς του εναι Πρεδρος του Ελεγκτικο Συνεδρου Εφτης Πρεδρος Πρωτοδικν Πρωτοδκης των διοικητικν των πολιτικν δικαστηρων Εισαγγελας Αντεισαγγελας εφετν Εισαγγελας αντιεισαγγελας πρωτοδικν.

Με τις διατξεις της παρ. 6 του ρθρου 18 του ν. 4210/2013 ορζεται τι οι πρεδροι των πειθαρχικν συμβουλων που κατ τη διρκεια της θητεας τους προγονται σε βαθμ αντερο απ αυτν τον οποο κατεχαν κατ τον ορισμ τους στο πειθαρχικ συμβολιο διατηρον την ιδιτητα του προδρου του πειθαρχικο συμβουλου. Επισημανεται τι οι μχρι την ισχ του ν. 4210/2013 πρεδροι πειθαρχικν συμβουλων που προχθησαν σε βαθμ αντερο απ αυτν τον οποο κατεχαν κατ τον ορισμ τους στο πειθαρχικ συμβολιο μετεχαν νομμως στη σνθεση του οικεου πειθαρχικο συμβουλου.

 

4. Ανακονωση ποινικν διξεων – Υποχρεσεις πειθαρχικν προσταμνων

Με τις διατξεις του ρθρου 19 του ν. 4210/2013 τροποποιεται η διταξη της παρ. 6 του ρθρου 114 του Υ.Κ. και ορζεται ρητ τι επιπροσθτως της υποχρωσης του Εισαγγελα Πρωτοδικν να ανακοιννει αμσως στην προσταμνη αρχ του υπαλλλου κθε ποινικ δωξη που ασκεται κατ αυτο, ο γραμματας του Δικαστηρου του δικαστικο συμβουλου υποχρεοται να ανακοιννει αμσως στην δια αρχ τα παραπεμπτικ απαλλακτικ βουλεματα σε κθε βαθμ δικαιοδοσας καθς και τις εκδιδμενες σε κθε βαθμ δικαιοδοσας αθωωτικς καταδικαστικς αποφσεις κατ του υπαλλλου. Σε περπτωση εγκλεισμο σε σωφρονιστικ κατστημα, ο διευθυντς φυλακν γνωστοποιε τοτο, χωρς καθυστρηση στην προσταμνη αρχ του υπαλλλου.

Οι υπηρεσες υποχρεονται μετ την ως νω ανακονωση να προβανουν αμελλητ στις κατ περπτωση οφειλμενες ενργειες εφαρμζοντας που απαιτεται τις σχετικς με τη θση σε αργα και την ναρξη της πειθαρχικς δωξης διατξεις.

Ειδικ σον αφορ τη σχση της ποινικς με την πειθαρχικ δκη με τη διταξη του τελευταου εδαφου της παρ. 6 του ρθρου 114 του Υ.Κ. πως τροποποιθηκε με το ρθρο 19 του ν. 4210/2013 ορζεται τι τα πειθαρχικ ργανα εντς εκοσι (20) ημερν απ την ενημρωσ τους για την ποινικ δωξη υπαλλλου οφελουν να αποφανονται αιτιολογημνα για την σκηση μη πειθαρχικς δωξης σε βρος του υπαλλλου. Σε περπτωση καταδικαστικς απφασης ποινικο δικαστηρου η σκηση πειθαρχικς δωξης εναι υποχρεωτικ.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Με τις διατξεις του ρθρου 7 του ν.4210/2013 αντικαθσταται η παρ. 2 του ρθρου 7 του Κδικα Δημοσων Πολιτικν και Διοικητικν Υπαλλλων και Υπαλλλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), δυνμει του οποου προβλπεται η υγεα ως προσν διορισμο και η διαδικασα πιστοποησης αυτς. Ειδικτερα, με την να διταξη προβλπεται τι η υγεα των υποψφιων υπαλλλων να ασκσουν τα καθκοντα της αντστοιχης θσης, πιστοποιεται με γνωματεσεις (α) παθολγου γενικο ιατρο και (β) ψυχιτρου, ετε του δημοσου ετε ιδιωτν, με βση παραπεμπτικ γγραφο, στο οποο περιγρφονται απ την υπηρεσα, σε γενικς γραμμς, τα καθκοντα της θσης που πρκειται να καταληφθε. Με την εν λγω ρθμιση απλοποιεται η διαδικασα καθσον πλον η υγεα ως προσν διορισμο θα πιστοποιεται με γνωματεσεις παθολγου γενικο ιατρο και ψυχιτρου, ετε του δημοσου ετε ιδιωτιν, και χι απ τις υγειονομικς επιτροπς, μεινοντας αφενς σημαντικ το διοικητικ βρος των υγειονομικν επιτροπν, οι οποες εναι δη ιδιαιτρως επιβαρυμνες, και αφετρου διευκολνοντας τους διοριστους υπαλλλους.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

1. Κλυψη θσεων τακτικο προσωπικο απ πνακες επιλαχντων προηγομενου διαγωνισμο Α.Σ.Ε.Π.

Με τις διατξεις της παραγρφου 1 του ρθρου 8 του ν.4210/2013, με τις οποες προστθεται παργραφος 9 στο τλος του ρθρου 15 του ν. 2190/1994 (Α28), επιτυγχνεται η μεση κλυψη των αναγκν των υπηρεσιν σε προσωπικ, χωρς να χρειζεται να εκδοθε εκ νου προκρυξη για την πλρωση των θσεων που αφορον μοιους κλδους-ειδικτητες και πρσθετα προσντα και χωρς να χρειζεται οι υποψφιοι να υποβλουν εκ νου αιτσεις και δικαιολογητικ, συμβλλοντας με τον τρπο αυτ στη σημαντικ επιτχυνση των διαδικασιν προσλψεων και στην εξοικονμηση πρων.

Ειδικτερα, η κλυψη θσεων τακτικο προσωπικο των υπηρεσιν και των νομικν προσπων της παρ. 1 του ρθρου 1 του ν. 3812/2009 εναι δυνατν να πραγματοποιεται μετ απ σμφωνη γνμη του Α.Σ.Ε.Π. και τη σμφωνη γνμη του οικεου φορα, χωρς να προκρυξη απ πνακα επιλαχντων προηγομενου διαγωνισμο του Α.Σ.Ε.Π., υπ την προπθεση τι οι νες προς κλυψη θσεις αφορον μοιους κλδους-ειδικτητες και πρσθετα προσντα, και τι δεν χουν παρλθει εννα (9) μνες απ τη δημοσευση των αντστοιχων πινκων διοριστων στην Εφημερδα της Κυβερνσεως, με την επιφλαξη των διατξεων του ρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α40), πως εκστοτε ισχει (κδοση απφασης κατανομς).

Η επιλογ των διοριστων στις νες θσεις απ τους επιλαχντες, γνεται με απφαση του Α.Σ.Ε.Π. με βση τους πνακες κατταξης των αντστοιχων κλδων-ειδικοττων και επ πλεινων πινκων εκενων που προηγονται χρονικ και με τη σειρ που χουν οι υποψφιοι σε αυτος και μετ τον λεγχο των προσντων τους. Οι υποψφιοι καλομενοι απ το Α.Σ.Ε.Π. να καταλβουν την προτεινμενη σε αυτος να θση, οφελουν να δηλσουν με γραπτ δλωσ τους, εντς προθεσμας πντε (5) ημερν απ ττε που θα περιλθει σε αυτος η γγραφη ειδοποηση του Α.Σ.Ε.Π., αν αποδχονται τη να θση. Η δλωση κατατθεται στο Α.Σ.Ε.Π. αποστλλεται σε αυτ μσω τηλεομοιοτυπας. Αν δεν υποβληθε η ως νω δλωση, τεκμαρεται αμαχτως η μη αποδοχ της προτεινμενης νας θσης, χωρς ο υποψφιος να διαγρφεται απ τους οικεους πνακες κατταξης.»

 

2. Υποχρεωτικ ενημρωση του Α.Σ.Ε.Π. για την ανληψη υπηρεσας των διορισθντων.

Με την παργραφο 2 του ρθρου 8 ν.4210/2013 προστθεται εδφιο β στην παργραφο 16 του ρθρου 17 του ν. 2190/1994, πως ισχει, σμφωνα με το οποο προβλπεται ρητς η υποχρωση του οικεου φορα να αποστελει στο Α.Σ.Ε.Π. αντγραφο της σχετικς πρξης ανληψης υπηρεσας μετ την κδοση της πρξης διορισμο του υπαλλλου.

 

3. Δυναττητα μεσης πρσληψης προσωπικο απ τους προσωρινος πνακες κατταξης των υποψηφων.

Για την αποδοτικτερη λειτουργα της Δημσιας Διοκησης μσω μιας ευλικτης διαδικασας που εξασφαλζει την μεση κλυψη των επειγουσν αναγκν των υπηρεσιν σε προσωπικ παρχεται με τις διατξεις της παραγρφου 3 του ρθρου 8 ν. 4210/2013 η δυναττητα στους φορες που χουν προκηρξει θσεις για κλυψη σε προκρυξη του ΑΣΕΠ, να προσλβουν μεσα ορισμνο και το σνολο του αριθμο των υποψηφων προς διορισμ απ τους προσωρινος πνακες κατταξης, πριν δηλαδ την εξταση των ενστσεων, αφο μως προηγηθε η κδοση απφασης κατανομς του Υπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης

Ειδικτερα με τις διατξεις της παραγρφου 3 του ρθρου 8 του ν. 4210/2013 με τις οποες προστθενται παργραφοι 19 και 18 στα ρθρα 17 και 18, αντστοιχα, του ν. 2190/1994, πως ισχει, προβλπεται τι μετ την κατρτιση και δημοσευση των προσωρινν πινκων κατταξης των υποψηφων και πριν τον αυτεπγγελτο κατ’ νσταση λεγχο του Α.Σ.Ε.Π., σε εξαιρετικς περιπτσεις, για την κλυψη ιδιατερης σημασας επειγουσν υπηρεσιακν αναγκν των υπηρεσιν και των νομικν προσπων του ρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009 κατπιν κδοσης απφασης κατανομς του Υπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης της παρ. 5 του ρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α 40), πως ισχει, επιτρπεται η πρσληψη με σμβαση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου μη ανανεομενης, μχρι του αριθμο των προκηρυχθεισν θσεων, υποψηφων κατ τη σειρ εγγραφς των στους προσωρινος αυτος πνακες, με την επιφλαξη των διατξεων του ρθρου 11 «Περιορισμς προσλψεων για τα τη 2011 ως και 2013» του ν. 3833/ 2010, πως τροποποιθηκε με τη διταξη της παρ. 1 της υποπαραγρφου Ζ.5 του πρτου ρθρου του ν. 4093/ 2012 και επεκτθηκε η ισχς του ως το τος 2016.

Οι προσλψεις αυτς εναι δυνατν να αφορον μικρτερο αριθμ θσεων απ αυτς που προκηρσσονται αν φορα κατηγορα κλδο-ειδικτητα. Η σμβαση αυτ διαρκε ως την ανληψη των καθηκντων κθε υποψηφου μετ τη δημοσευση της ατομικς πρξης διορισμο του στην Εφημερδα της Κυβερνσεως και απαγορεεται η διρκει της να υπερβανει τους οκτ (8) μνες.

Για τις κατ τα ανωτρω προσλψεις απαιτεται η κδοση πρξεων των αρμοδων οργνων των οικεων φορων, στερα απ διθεση των υποψηφων απ το Α.Σ.Ε.Π., που γνεται μετ την υποβολ σε αυτ πλρως αιτιολογημνων αιτημτων των οικεων φορων. Οι πρξεις αυτς δεν δημοσιεονται στην Εφημερδα της Κυβερνσεως.

Με τη δημοσευση των οριστικν πινκων κατταξης οι συμβσεις των δη προσληφθντων που δεν περιλαμβνονται στους οριστικος πνακες διοριστων, λγουν αυτοδικαως, χωρς την καταβολ οποιασδποτε αποζημωσης απ την αιτα αυτ. Επσης, λγουν αυτοδικαως χωρς την καταβολ οποιασδποτε αποζημωσης και οι συμβσεις των δη προσληφθντων υποψηφων που περιλαμβνονται στον οριστικ πνακα διοριστων, μετ τη δημοσευση των ατομικν πρξεων διορισμο και την ανληψη των καθηκντων τους, καθς και μετ την παρλευση οκταμνου απ την προσωριν πρσληψη, εφσον δεν χουν δημοσιευτε οι οριστικο πνακες διοριστων.

Η μη αποδοχ εκ μρους του υποψηφου να αναλβει καθκοντα μχρι τη δημοσευση του οριστικο πνακα διοριστων, ουδεμα επιρρο ασκε στην κατταξ του στον οριστικ πνακα διοριστων.

Ø Οι ως νω ρυθμσεις ισχουν και για προκηρξεις Α.Σ.Ε.Π., τα προσωριν αποτελσματα των οποων δεν χουν εκδοθε κατ τη δημοσευση ν.4210/2013 στο φλλο της Εφημερδας της Κυβερνσεως.

 

4. Διακρβωση ειδικν γνσεων /και δεξιοττων που συνδουν με τα προσντα τα καθκοντα των υπ πλρωση θσεων μσω της διενργειας πρακτικν και ειδικν γραπτν δοκιμασιν

Με την παργραφο 4 του ρθρου 8 του ν.4210/2013, με την οποα αντικαθσταται το δετερο εδφιο της παρ. 7 του ρθρου 18 του ν. 2190/1994, πως ισχει, παρχεται η δυναττητα στον οικεο φορα, προς διακρβωση ειδικν γνσεων /και δεξιοττων που συνδουν με τα προσντα τα καθκοντα των υπ πλρωση θσεων, να ζητσει απ το Α.Σ.Ε.Π. επιπροσθτως τη διενργεια: α) πρακτικς δοκιμασας /και β) εξτασης των υποψηφων με τη βοθεια ηλεκτρονικο υπολογιστ λλων κατλληλων συσκευν /και γ) ειδικς γραπτς δοκιμασας με τη μθοδο των ερωτσεων πολλαπλν επιλογν, για την αναβθμιση των στελεχν της δημσιας διοκησης και των παρεχμενων υπηρεσιν προς τους πολτες και τις επιχειρσεις, και της διασφλισης της πρσληψης υποψηφων που ξεχωρζουν χι μνο με βση τα τυπικ προσντα τους, αλλ και με βση την αξιολγηση των ουσιαστικν ικανοττων και δεξιοττων που συνθτουν τα χαρακτηριστικ γνωρσματα (profile) που αφορον κθε θση εργασας.

 

5. Συμμετοχ του Α.Σ.Ε.Π. στις διαδικασες κατταξης και επιλογς του επικουρικο προσωπικο στα νοσοκομεα και τις Μονδες Κοινωνικς Φροντδας και Κοινωνικς Αλληλεγγης

Για την επσπευση των διαδικασιν κατταξης και επιλογς των υποψηφων για την κλυψη των θσεων επικουρικο προσωπικο στα νοσοκομεα του Ε.Σ.Υ. και στις Μονδες Κοινωνικς Φροντδας και Κοινωνικς Αλληλεγγης, αλλ και για την ενσχυση του κρους των ως νω διαδικασιν με τη συμμετοχ του Α.Σ.Ε.Π. σε αυτς, ως αρμοδου, εκ του Συντγματος, οργνου για την επιλογ του πσης φσεως (πλην του ιατρικο) στο Δημσιο, στις διατξεις του ρθρου 9 του ν.4210/2013, με τις οποες προστθενται εδφια στο τλος της παρ. 2 του ρθρου 10 του ν. 3329/2005, πως αντικαταστθηκε με την παρ. 5 του ρθρου 6 του ν. 4052/2012, προβλπεται τι : «Η πρσληψη του επικουρικο αυτο προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου τελε υπ τον λεγχο του Ανωττου Συμβουλου Επιλογς Προσωπικο (Α.Σ.Ε.Π.). Το Α.Σ.Ε.Π. κατ την σκηση της ανωτρω αρμοδιτητς του εφαρμζει, που εναι απαρατητο, τις σχετικς διατξεις του ν. 2190/1994, πως ισχει. Οι αναγκαες λεπτομρειες για την εφαρμογ της παροσας διταξης καθορζονται με απφαση των Υπουργν Υγεας και Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας, μετ απ πρταση του Α.Σ.Ε.Π..»

 

6. Ρυθμσεις διορισμν και πλρωσης θσεων των φορων του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Ασφαλσεων απ τους επιτυχντες των προκηρυχθντων απ το Α.Σ.Ε.Π. διαγωνισμν με τις Προκηρξεις 8Κ/2008 και 9Κ/2008

Με τις ρυθμσεις του ρθρου 20 του ν.4210/2013 οι επιτυχντες του διαγωνισμο της υπ’ αριθ. 9Κ/2008 προκρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (Α 575/3.11.2008 Τεχος Προκηρξεων Α.Σ.Ε.Π.), οι οποοι απολθηκαν απ το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σε εκτλεση των αποφσεων του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν (2303, 2304, 2305, 2307, 2308, 2309, 2312, 2313, 2314) επαναπροσλαμβνονται κατ προτεραιτητα σε φορες του Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας, προς αποκατσταση της δικαιολογημνης εμπιστοσνης την οποα εχαν απναντι στο κρτος, καθς κρθηκαν απ το Α.Σ.Ε.Π. ως επιτυχντες σε δημσιο διαγωνισμ.

Η πρσληψ τους γνεται, κατ τη σειρ του σχετικο πνακα κατταξης, μετ την ολοκλρωση του διορισμο λων των επιτυχντων του διαγωνισμο της υπ’ αριθ. 8Κ/2008 προκρυξης του Α.Σ.Ε.Π., στις κενς οργανικς θσεις του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την κλυψη των εξαιρετικ αυξημνων λειτουργικν του αναγκν.

 

7. Τοποθτηση διοριστων κατηγορας ΔΕ και ΥΕ του ν. 2643/1998 στους Ο.Τ.Α.

Με τις διατξεις του ρθρου 22 του ν.4210/2013 δναται να πραγματοποιηθον οι διορισμο των επιτυχντων προστατευομνων ατμων του ν. 2643/1998 κατηγορας ΥΕ και ΔΕ, λων των κλδων και ειδικοττων, σε θσεις ΟΤΑ α και β βαθμο, που εχαν ανασταλε σε εφαρμογ των διατξεων της παρ. ΣΤ του ρθρου 1 του ν. 4093/2012 (Α 222), ως τις 31.12.2016, σε κενς θσεις λλων υπηρεσιν και φορων του δημοσου στους νομος που αυτο χουν τοποθετηθε, με βση τις προτεραιτητες της πολιτικς προσλψεων και τα προσντα των διοριστων, κατπιν κδοσης απφασης του Υπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης.

Με την ως νω ρθμιση επιτυγχνεται η αποκατσταση λων των επιτυχντων του ν. 2643/1998 οι οποοι αναμνουν τρα και πλον τη την ολοκλρωση των διαδικασιν για την πρσληψ τους και εναι σμφωνη με το θεσμικ πλασιο που στχο χει την προστασα των εν λγω προστατευομνων εντσσοντς τους, μεταξ λλων, στο στελεχιακ δυναμικ του δημοσου τομα με βση τα προσντα που κατχουν σμερα.

Οι λεπτομρειες και κθε ειδικτερο θμα της διαδικασας των ως νω διορισμν θα ρυθμιστον με απφαση του Υπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης.

 

8. Διαδικασα διορισμο των αθλητν που τυχαν δικρισης.

Με τις ρυθμσεις του ρθρου 28 του ν.4210/2013, τροποποιονται οι διατξεις της παρ.9 του ρθρου 34 του ν.2725/1999, πως ισχουν, ως προς την τοποθτηση των υπ διορισμ αθλητν, οι οποοι πλον δνανται να διορζονται με βση τα τυπικ προσντα που κατχουν σμερα και τις παροσες υπηρεσιακς ανγκες σε κενς οργανικς συνιστμενες προσωποπαγες θσεις, σε υπηρεσες φορες του Δημοσου στους νομος που χουν επιλξει με την αρχικ τους ατηση κατπιν κδοσης απφασης του Υπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης.

Η εν λγω ρθμιση κρθηκε αναγκαα προκειμνου να ολοκληρωθε η διαδικασα διορισμο των διακριθντων αθλητν, λαμβνοντας υπψη τις πραγματικς ανγκες των φορων του δημοσου που πρπει να καλυφθον, αλλ και του γεγοντος τι απ την ατηση διορισμο ως το διορισμ μεσολαβε μεγλο διστημα και σε πολλς περιπτσεις τα τυπικ προσντα των υπ διορισμ αθλητν χουν μεταβληθε.

Επισημανεται τι:

Για σους αθλητς τυχαν δικρισης μχρι και την 31η12.2009 αλλ δεν χουν υποβλει σχετικ ατηση διορισμο μχρι και την ημερομηνα δημοσευσης του ν. 4210/2013, τοι μχρι την 21η.11.2013, το δικαωμα διορισμο καταργεται.

Η διαδικασα καθς και κθε λλο ειδικτερο θμα που αφορ το διορισμ των διακριθντων αθλητν, κατ τα ανωτρω, θα ρυθμιστον με απφαση του Υπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης.

 

9. Εξαρεση διακριθντων αθλητν απ τη θση σε διαθεσιμτητα

Με τις ρυθμσεις της παρ. 3 του ρθρου 28 του ν. 4210/2013, προστθεται στο τλος της παρ. 2, περπτωση Δ του ρθρου 90 του ν. 4172/2013, περπτωση θθ), σμφωνα με την οποα δεν τθενται σε διαθεσιμτητα οι διακριθντες αθλητς που διορστηκαν σμφωνα με τις διατξεις του ν. 2725/1999. Η εν λγω ρθμιση αφορ και τους διακριθντες αθλητς, οι οποοι τθηκαν σε διαθεσιμτητα με την εφαρμογ του ρθρου 90 του ν. 4172/2013.

Τλος, επισημανεται τι στο ρθρο 5α της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ.32927/4.12.2013 (3102/Β) απφασης του Υπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης μεταβιβζεται στον Προστμενο της Γενικς Διεθυνσης Κατστασης Προσωπικο του Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης το δικαωμα να υπογρφει «Με εντολ Υπουργο» τις αποσπσεις τακτικν υπαλλλων και Ειδικο Επιστημονικο Προσωπικο δημοσων υπηρεσιν, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξρτητων Αρχν, Ο.Τ.Α. α και β βαθμο και των νομικν προσπων αυτν και υπηρεσιν της Ευρωπακς νωσης, των κρατν-μελν αυτς λλων χωρν.

Κατπιν τοτου, παρακαλεσθε πως περιλαμβνετε την ως νω απφαση στο προομιο αποφσεων απσπασης υπαλλλων που εμππτουν στο πεδο εφαρμογς της με αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ.32927/4.12.2013 (3102/Β) απφασης του Υπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και απαιτον συνυπογραφ απ την Υπηρεσα μας σμφωνα με τις διατξεις της παρ.16 του ρθρου νατου του ν. 4057/2012.

Τα Υπουργεα παρακαλονται να κοινοποισουν μεσα την παροσα στα νομικ πρσωπα δημοσου δικαου που εποπτεουν καθς επσης και στα νομικ πρσωπα ιδιωτικο δικαου που εποπτεουν, τα οποα αφορ το μρος αυτς που αναφρεται σε ζητματα θσης υπαλλλου σε αργα.

 

Δετε την εγκκλιο του υπουργεου ΕΔΩ