-

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

26 2013

http://www.fourtounis.gr/Οι επικνδυνοι ρποι πνγουν πολλς πλεις, ιδιατερα, μως τη Θεσσαλονκη, που χτπησαν ξαν "κκκινο", εν εναι σε ισχ κτακτα μτρα, ως την Παρασκευ. Η μση τιμ αιωρομενων σωματιδων στο δυτικ τμμα της πλης διαμορφθηκε στα 201 μικρογραμμρια αν κυβικ μτρο ξεπερνντας κατ πολ το ριο συναγερμο εν σμερα μχρι το μεσημρι η μση τιμ και πλι κυρως στο δυτικ τμμα της πλης φτασε τα 146 μικρογραμμρια.

Το νφος - δηλητριο κανε την εμφνισ του και στη Φλρινα που οι μετρσεις κατγραψαν 210 μικρογραμμρια αν κυβικ μτρο, εν σε υψηλ εππεδα ταν οι μετρσεις και στα Ιωννινα, στα 178 μικρογραμμρια.

Κοντ στα ρια συναγερμο κινθηκαν οι μετρσεις και στη Λρισα με 126 μικρογραμμρια αν κυβικ μτρο, εν νφος αιθαλομχλης σκπασε λη την Τρπολη. Το φαινμενο σμερα παρουσιζει φεση.

Καλτερη ταν η κατσταση στην Αθνα, που οι μετρσεις κατγραψαν 44 μικρογραμμρια αν κυβικ μτρο εν και σμερα σμφωνα με εκτιμσεις του ΥΠΕΚΑ δεν αναμνεται αξιλογη μεταβολ.

 

Τα κτακτα μτρα

http://www.fourtounis.gr/Τα κτακτα μτρα για την αντιμετπιση της αιθαλομχλης δημοσιεθηκαν στην Εφημερδα της Κυβρνησης. Πρκειται για τις υπουργικς αποφσεις που μεταξ λλων αφορον τη δωρεν παροχ ρεματος στους δικαιοχους του Κοινωνικο Οικιακο Τιμολογου, για διπλσιο αριθμ ημερν σε σχση με τις ημρες κατ τις οποες εκδδεται σσταση για διακοπ της χρσης τζακιν και θερμαστρν.

Στις αποφσεις περιλαμβνονται συστσεις για τους πολτες, αλλ και μτρα για τη διακοπ λειτουργας εγκαταστσεων κεντρικς θρμανσης σε δημσια κτρια, κλεσιμο σχολεων, αλλ και περιορισμος στην κυκλοφορα των οχημτων.

Ειδικτερα, για τις περιδους που η συγκντρωση αιωρομενων σωματιδων υπερβανει τα 150 mg αν κυβικ μτρο αρα, λαμβνονται τα εξς μτρα:

 • τομα με αναπνευστικ πρβλημα καρδιοπαθες καθς επσης τα παιδι και τα τομα νω των 65 ετν θα πρπει να αποφγουν κθε σωματικ σκηση - δραστηριτητα σε εξωτερικος χρους. Επσης, συνιστται η αποφυγ παραμονς σε εξωτερικος χρους ιδιατερα σε περιοχς με αυξημνη κυκλοφορα. 'τομα με σθμα μπορε να χρειαστον πιο συχν εισπνος ανακουφιστικο φαρμκου. Επ επιμονς συμπτωμτων συνιστται επικοινωνα με τον θερποντα ιατρ.
 • Σε κθε τομο συνιστται να αποφγει κθε σωματικ σκηση σε εξωτερικος χρους και να περιορσει το χρνο παραμονς σε εξωτερικος χρους ιδιατερα σε περιοχς με αυξημνη κυκλοφορα.
 • Διακοπ λειτουργας των δημσιων ιδιωτικν βρεφικν, βρεφονηπιακν, παιδικν σταθμν, νηπιαγωγεων και σχολεων πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης.
 • Σσταση για διακοπ χρσης τζακιν, θερμαστρν στερεν καυσμων και θερμαστρν βιομζας και για χρση εναλλακτικν καυσμων και πηγν θρμανσης ναντι της χρσης στερεν καυσμων και καυσμων στερες βιομζας
 • Σσταση για ρθμιση του θερμοσττη στους 18οC σε περιπτσεις παρξης κεντρικο συστματος θρμανσης
 • Απαγρευση λειτουργας αποτεφρωτικν κλιβνων
 • Απαγρευση οποιασδποτε κασης σε ανοικτος χρους
 • Διακοπ της λειτουργας των εγκαταστσεων κεντρικς θρμανσης σε λες τις δημσιες υπηρεσες, με εξαρεση των εγκαταστσεων που χρησιμοποιον αρια κασιμα. Εξαιρονται τα κτρια περθαλψης και κοινωνικς πρνοιας και συγκεκριμνα τα νοσοκομεα, οι κλινικς, τα αγροτικ - περιφερειακ ιατρεα, οι υγειονομικο σταθμο, τα κντρα υγεας, τα ψυχιατρεα, τα ιδρματα ατμων με ειδικς ανγκες, τα ιδρματα χρονως πασχντων, οι οκοι ευγηρας - γηροκομεα, τα βρεφοκομεα, τα οικοτροφεα - ορφανοτροφεα, οι ξεννες, τα συλα καθς και οι βρεφικο, βρεφονηπιακο, παιδικο σταθμο, νηπιαγωγεα και σχολεα πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης.
 • Περιορισμς κατ 30% της βιομηχανικς-βιοτεχνικς δραστηριτητας ο οποος θα αποδεικνεται με στοιχεα μεωσης παραγωγς και κατανλωσης καυσμου, σε σχση με το μσο ρο λειτουργας των προηγομενων επτ ημερν. Εξαιρονται οι μονδες συνεχος πυρς και οι μονδες που χρησιμοποιον αρια κασιμα.
 • Απαγρευση κυκλοφορας λων των ΙΧ επιβατικν βενζινοκνητων μη καταλυτικν, των ΙΧ πετρελαιοκνητων και λων των πετρελαιοκνητων φορτηγν ιδιωτικς χρσης στις περιοχς που θα καθορζονται στην ανακονωση κρυξης της εφαρμογς των βραχυπρθεσμων μτρων.
 • Απαγρευση κυκλοφορας λων των σχολικν λεωφορεων καθς και λων των φορτηγν δημσιας χρσης στις περιοχς που θα καθορζονται στην ανακονωση κρυξης της εφαρμογς των βραχυπρθεσμων μτρων
 • Κυκλοφορα των ταξ με σστημα μονν -ζυγν.

Με δο ακμη αποφσεις του υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς Γιννη Μανιτη και του υφυπουργο Μκη Παπαγεωργου:

 • Θεσπζεται η δωρεν παροχ ηλεκτρικς ενργειας (εκτς απ τις χρεσεις για δκτυα κλπ.) στους δικαιοχους του Κοινωνικο Οικιακο Τιμολογου για διπλσιο αριθμ ημερν σε σχση με τις ημρες εφαρμογς των μτρων αντιμετπισης της ατμοσφαιρικς ρπανσης. Στχος εναι να δοθε κνητρο για χρση ηλεκτρικν συσκευν θρμανσης αντ για τζκια, σμπες κλπ.
 • Επεκτενεται η κπτωση στο τιμολγιο του ηλεκτρικο για οργανσεις που παρχουν υπηρεσες κοινωνικς φροντδας. Πρκειται αναλυτικ για φορες ιδιωτικο δικαου μη κερδοσκοπικο χαρακτρα, εκκλησιαστικ ιδρματα τα οποα παρχουν συσστια και διαθτουν μαγειρεα, εστιατρια κλπ., νομικ πρσωπα δημοσου δικαου προνοιακο χαρακτρα που εποπτεονται απ το Υπουργεο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας και δομς κοινωνικς αλληλεγγης που χουν δημιουργσει πρωτοβθμιοι ΟΤΑ, οι οποες στεγζονται σε δημοτικ κτρια (κοινωνικ παντοπωλεα, κοινωνικ ιατρεα και κοινωνικ συσστια). Για τις δο πρτες περιπτσεις το ριο τετραμηνιαας κατανλωσης εναι 1200 κιλοβατρες και για τις δο επμενες 1000 kWh. Η κπτωση για λες τις κατηγορες εναι 70 % επ του τιμολογου του προμηθευτ.

 

ΑΠΘ: Τοξικ και καρκινογνο το νφος

http://www.fourtounis.gr/Τις επιπτσεις της αιθαλομχλης στο περιβλλον και την ανθρπινη υγεα επισημανουν οι καθηγητς του Αριστοτελεου Πανεπιστημου Θεσσαλονκης (ΑΠΘ) Ιωννης Παντς και Αλξης Μπνος, σε ανακονωση που εκδθηκε απ την πρυτανεα του ΑΠΘ.

«Η εκρηκτικ αξηση της αιθαλομχλης αυτς τις ημρες αναδεικνει τσο τις τρομερς επιπτσεις στο περιβλλον και την υγεα των ανθρπων που προκαλον οι μνημονιακς πολιτικς λιττητας, σο και την αδιξοδη ενεργειακ, οικιστικ και αναπτυξιακ μεταπολεμικ στρατηγικ στη χρα μας. Η αιθαλομχλη, προν κυρως κασης βιομζας και χημικ επεξεργασμνης ξυλεας, επιβαρνει περαιτρω την δη βεβαρημνη ατμσφαιρα των πλεων και χει μεσες και μακρχρονες επιπτσεις στην υγεα του ανθρπινου πληθυσμο. Ο δραματικς πολλαπλασιασμς των αριων ρπων, αποτελε σημαντικ κνδυνο για την υγεα και απαιτε μεσα και δραστικ μτρα για την αντιμετπισ του», τονζει χαρακτηριστικ η ανακονωση, την οποα υπογρφουν ο καθηγητς Οικολογας Ιωννης Παντς και ο καθηγητς Υγιεινς, Κοινωνικς Ιατρικς και πρωτοβθμιας φροντδας υγεας Αλξης Μπνος.

Οι διοι εξηγον τι υπρχει μεση συσχτιση πρκλησης νοσηρτητας και θνησιμτητας σε καταστσεις οξεας περιβαλλοντικς επιβρυνσης εν αναφρουν τι τα σωματδια που αποτελον την αιθαλομχλη χουν καρκινογνο δρση, της οποας τα αποτελσματα θα γνουν αντιληπτ μετ απ λγα χρνια και χι σμερα. «Στη διαδικασα της καρκινογνεσης δεν υπρχουν ασφαλ ρια κθεσης» σχολιζουν και υπογραμμζουν την ανγκη λψης μτρων, που, πως τονζουν, «θα δσουν τη δυναττητα μεσης θρμανσης με βση την υπρχουσα κατ περπτωση οικιακ υποδομ (πετρλαιο, αριο, ηλεκτρικ), στε να σταματσει η υπρχουσα κατσταση».