Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

22 2013

http://www.fourtounis.gr/Η "ιλιγγιδης" ταχτητα με την οποα κινεται ο κρατικς μηχανισμς για την προστασα του πληθυσμο απ την αιθαλομχλη γνεται παροιμιδης.

Εξαγγελες για μτρα επ μτρων πριν απ ενμιση μνα και κτοτε ουδν νετερον. Αντθετα, σε… εγργορση βρσκονται τα μτρα εκενα που αναγκζουν τους πολτες να κανε ,τι βρουν για να ζεσταθον.

Η Κοιν Υπουργικ Απφαση (ΚΥΑ) για την αντιμετπιση κτακτων επεισοδων απ αιωρομενα σωματδια, η οποα υπογρφηκε απ τον υπουργ Περιβλλοντος, Γιννη Μανιτη, στις 5 Νοεμβρου, ακμη "γυρζει" απ υπουργεο σε υπουργεο προκειμνου να μπουν και οι υπογραφς των συναρμδιων υπουργν. Αλλ οτε η πολυσυζητημνη απφαση για την παροχ δωρεν ρεματος στις ευπαθες ομδες του πληθυσμο τις περιδους που η αιθαλομχλη χτυπ κκκινο χει ετοιμαστε.

Την δια στιγμ, επιστημονικ μελτη του ΑΠΘ, ανιχνεει 19 καρκινογνες ουσες (πολυαρωματικος υδρογοννθρακες) στα αιωρομενα σωματδια και προσδιορζει, στον πληθυσμ των Θεσσαλονικων, τον κνδυνο καρκινογνεσης απ την κθεση σε αυτς, απ 2 ως 6 περιπτσεις αν εκατομμριο, ανλογα με την ηλιακ ομδα.

 

Παιδι, η ευπαθς ομδα

Στα παιδι, ο κνδυνος εμφανζεται αυξημνος εξαιτας διαφορν στη φυσιολογα τους και στη δροστηριτητ τους, πως και στους κατοκους περιοχν που εκτθενται σε σωματδια προερχμενα απ καση βιομζας. Γι' αυτ εν στους ενηλκους ο εκτιμμενος κνδυνος καρκινογνεσης εναι περπου δο περιπτσεις αν εκατομμριο πληθυσμο, στα παιδι φθονε τις ξι αν εκατομμριο.

πως προκπτει απ τις μετρσεις των επιστημνων του Εργαστηρου Περιβαλλοντικς Μηχανικς στο ΑΠθ, υπ την επβλεψη του αναπληρωτ καθηγητ Περιβαλλοντικς Μηχανικς κ. Δημοσθνη Σαρηγιννη, η τοξικτητα των αιωρουμνων σωματιδων εναι ορισμνες φορς ως και τσσερις φορς πνω απ το αντερο επιτρεπτ ριο που προτενει η ευρωπακ οδηγα 2004 107 EC και οφελεται στην παρουσα πολυαρωματικν υδρογονανθρκων.

Οι καρκινογνες ιδιτητες των ουσιν αυτν αποδδονται στην ικαντητ τους να προσβλλουν το μακρομριο του DNA και να επιφρουν μεταλλξεις εξηγε ο κ. Σαρηγιννης.

 

Πιο επικνδυνα απ τα καυσαρια

Τα αποτελσματα κατρριψαν τον... αστικ μθο που λει τι οι ρποι των αυτοκιντων εναι οι πιο επικνδυνοι για την υγεα.

πως προκυψε απ την επεξεργασα των στοιχεων, στη Θεσσαλονκη κατ την περυσιν χειμεριν περοδο η τοξικτητα των σωματιδων ταν υψηλτερη στους σταθμος αστικο υποβθρου, που οι μετρομενες συγκεντρσεις σωματιδων, τις ημρες ντονης ρπανσης, προρχονταν κυρως απ την καση βιομζας (σε ποσοστ νω του 70%).

Το αντθετο παρατηρεται, κοντ σε δρμους με μεγλη κνηση οχημτων, που οι συγκεντρσεις σωματιδων εναι χαμηλτερες και η καση βιομζας εναι μικρ (περπου 18%). Σημαντικ αποτελσματα μπορε να χει και η διευκλυνση της σνδεσης στο δκτυο φυσικο αερου των κτιρων στις μεγλες πλεις.

Σμφωνα με τον διο, ταν o ανθρπινος οργανισμς εκτθεται σε σωματδια που περιλαμβνουν πολυαρωματικος υδρογοννθρακες, να μεγλο τμμα (πιθανς μεγαλτερο του 80%) των εισπνεμενων ενσεων αναμνεται να εναποτεθε στο επιθλιο, δηλαδ τη φδρα που ντνει τους πνεμονες, και να απορροφηθε μεσα απ το αμα.

Επιπλον, μικρ μρος απορροφται και μεταβολζεται στην τραχεα και στους βργχους. Εναι χαρακτηριστικ τι η ανλυση δεδομνων του ευρωπακο ερευνητικο προγρμματος ESCAPE, το οποο παρακολοθησαν 312.944 τομα σε 17 χρες για 13 χρνια, δειξε στατιστικ σημαντικ συσχτιση ανμεσα σε μορφς καρκνου του πνεμονα και κθεσης σε σωματδια ΡΜ10 (με διμετρο 10 εκατομμυριοστ του μτρου) και ΡΜ2,5 (με διμετρο 2,5 εκατομμυριοστ του μτρου).

πως δειξε η περπτωση της πλης Λνσεστον της Αυστραλας, ταν προωθθηκε η χρση φυσικο αερου αντ για καση ξυλεας για να ικανοποιηθον οι ανγκες θρμανσης του πληθυσμο, παρατηρθηκε, σμφωνα με τον καθηγητ, σημαντικ μεωση της θνησιμτητας απ καρδιαγγειακ και αναπνευστικ νοσματα.