password:

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

22 2013

http://www.fourtounis.gr/Τλος εποχς για την εποχ των password και τις ατελεωτες στιγμς που σπγαμε τα κεφλια μας να θυμηθομε τους κωδικος μας, καθς, μια πρωτοποριακ ιδα ρχεται να αλλξει τα πντα.

Η κοινοπραξα FIDO (Fast IDentity Online) Alliance που αποτελεται και στηρζεται απ κολοσσος του Διαδικτου χει στχο να αναπτξει μια πλατφρμα τεχνολογιν με το διο νομα, χρις στην οποα οι κωδικο θα αρχσουν να αντικαθστανται απ να αξεσουρ και βιομετρικ δεδομνα.

Ετσι, πως αναφρει η καθημεριν, ο χρστης δεν θα χρειζεται να καταχωρσει το password για να αποκτσει πρσβαση σε μια online υπηρεσα, πως συμβανει σμερα. Αντθετα, θα πιστοποιε την ταυττητ του, τοποθετντας π.χ. στον υπολογιστ μια συσκευ σαν USB στικ αφνοντας το smartphone και το tablet του να αναγνωρσουν το δακτυλικ αποτπωμα, τη φων την ριδα του ματιο του.

Η FIDO Alliance ιδρθηκε τον περασμνο Φεβρουριο, απ τις PayPal και Lenovo, εν τα μλη της πολλαπλασιστηκαν μσα στους επμενους μνες – με αποτλεσμα σμερα να συμμετχουν σε αυτν «ηχηρ» ονματα πως η MasterCard, η BlackBerry, η Google και, απ την προηγομενη εβδομδα, η Microsoft. Ολες αυτς οι επιχειρσεις υποστηρζουν πως η ταυτοποηση του χρστη θα πρπει να αρχσει να γνεται μσω κατλληλου hardware απ την δια τη συσκευ του, και χι απευθεας στο Ιντερνετ, πληκτρολογντας απλς τον μυστικ κωδικ που αυτς επλεξε ταν εγγρφηκε σε κποιο σιτ.

Οι βασικο λγοι που επικαλονται εναι πως τα password δεν εξασφαλζουν ικανοποιητικ ασφλεια, εν επσης εναι εξαιρετικ δσχρηστα. Αλλωστε, καθς ο αριθμς των online λογαριασμν που χει κανες αυξνεται συνεχς, φτνοντας δη τους 26 για τον μσο Βρεταν, γνεται λο και πιο απθανο να θυμται τους κωδικος του. Κωδικο που παρλληλα βρσκονται συνεχς στο στχαστρο κυβερνοεγκληματιν, οι οποοι προσπαθον να τους κλψουν ετε με κακβουλο λογισμικ που καταγρφει ,τι πληκτρολογεται στο «μολυσμνο» μηχνημα, ετε με «ηλεκτρονικ ψρεμα».

Για λα τα παραπνω, σμφωνα με την «Καθημεριν», η κοινοπραξα υποστηρζει πως σε λγα χρνια η πλατφρμα FIDO θα χει διαδοθε σχεδν σο σμερα και το Wi-Fi. Τα πρωτκολλα της πλατφρμας εναι ανοικτ, με την ννοια τι μπορε να τα ενσωματσει κθε εταιρεα διαδικτυακο εμπορου, online banking, ακμη και παροχς e-mail. Ετσι, ο κτοχος μιας ηλεκτρονικς συσκευς, που θα εναι συμβατ με τη FIDO, θα μπορε πλον να χρησιμοποισει την αντστοιχη υπηρεσα χωρς να χρειζεται να θυμηθε κποιο password.

πως φανεται, ορισμνες απ τις συμβατς ηλεκτρονικς συσκευς εναι πιθαν να ταυτοποιον τον ιδιοκττη τους απ το ειδικ token που θα χει αυτς μαζ του, αφο η Google δοκιμζει να ττοιο αξεσουρ. Κατασκευασμνο απ την εταιρεα Yubico, το περιφερειακ παργει μοναδικος τυχαους κωδικος. Με τη διαφορ τι, σε αντθεση με τα συμβατικ token που χορηγον σμερα οι τρπεζες, ο χρστης δεν θα χρειζεται να τον πληκτρολογσει ο διος. Κι αυτ γιατ η συσκευ θα μεταβιβζει αυτματα το password, ετε μσω της θρας USB στην περπτωση των PC, ετε ασρματα στην περπτωση των smartphone και tablet.

Ωστσο, το μεγαλτερο βρος απ τα μλη της FIDO Alliance δνεται στα βιομετρικ δεδομνα. Ετσι, η Google πειραματζεται παρλληλα με την αναγνριση προσπου, καταθτοντας μλιστα το περασμνο καλοκαρι μια πατντα για μια τεχνολογα πιστοποησης που βασζεται σε συγκεκριμνες γκριμτσες, στε να μην μπορε να «ξεγελασθε» απ φωτογραφες. λλες εταιρεες απ την κοινοπραξα προκρνουν την αναγνριση φωνς, η οποα γνεται πολ γργορα και μπορε να «καταλβει» τον χρστη ανεξρτητα απ τη γλσσα που μιλει. Μα απ αυτς, η Agnitio, υποστηρζει πως η συγκεκριμνη τεχνολογα εναι εξαιρετικ δημοφιλς, επικαλομενη ρευνα στις ΗΠΑ σμφωνα με την οποα το 90% των κατχων smartphone θα ταν διατεθειμνοι να τη χρησιμοποισουν για να... απαλλαγον απ τα password.

Η αναγνριση φωνς γνεται να ενσωματωθε σε οποιαδποτε συσκευ, ανεξαρττως μεγθους, κτι που ισχει και με τα συστματα σρωσης της ριδας του ματιο. Οσον αφορ αυτ τα συστματα, να ακμη πλεονκτημ τους εναι το μικρ κστος, κυρως επειδ απ το 2005 ληξε η πατντα του βασικο αλγριθμου που χρησιμοποιεται για την ταυτοποησ τους. τσι, η αμερικανικ EyeLock, η οποα κι αυτ συμμετχει στη FIDO Alliance, υποστηρζει πως η αξιοποηση της τεχνολογας πρακτικ δεν θα αυξσει την τιμ των ηλεκτρονικν προντων.