830.000

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

22 2013

http://www.fourtounis.gr/Η ειδικ συλλογικ σμβαση για τους συνδικαλιστς πνω στην οποα «πτησε» ο Δ. Τσουκαλς για να εισπρξει το εφπαξ των 830.000 ευρ.

Ειδικ προνμια που ισχουν για τους συνδικαλιστς, αλλ, πως φανεται, λγοι και τυχερο μπορον να τα αξιοποισουν και με το παραπνω, κρβονται πσω απ την ερτηση του «ενς εκατομμυρου ευρ», για την ακρβεια των 830.000 ευρ που εισπραξε νομμως κατ τα λλα ο βουλευτς του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Τσουκαλς κατ τη συνταξιοδτησ του ως τραπεζικο υπαλλλου απ την ολλανδικν συμφερντων τρπεζα ABN-AMRO.

Στην περπτωση του βουλευτ, τα φτα (και δικαιολογημνα για τις σημερινς περιστσεις) πεσαν στο… δντρο, δηλαδ στις 830.000 ευρ, αλλ απ πσω υπρχει και το… δσος, που κρβει σημαντικς πτυχς της υπθεσης για τις οποες υπρχουν αναπντητα ερωτματα.

Μα απ τις πτυχς αυτς εναι ο τρπος με τον οποο εξελχθηκε βαθμολογικ και μισθολογικ στην τρπεζ του ο ττε συνδικαλιστς και νυν βουλευτς του ΣΥΡΙΖΑ. Κατ να μρος η βαθμολογικ του εξλιξη «πτησε» πνω στην ειδικ συλλογικ σμβαση που υπγραψε η ΟΤΟΕ, επ προεδρας Δ. Κουσελ, με τις τρπεζες τον Ιολιο του 1997 και ττε πρωθυπουργ τον κ. Σημτη, η οποα προβλπει τι οι συνδικαλιστς-μλη πρωτοβθμιων, δευτεροβθμιων και τριτοβθμιων οργνων εκπροσπησης των τραπεζοπαλλλων προγονται στις θσεις της ιεραρχας πως λοι οι υπλοιποι εργαζμενοι, με τη διαφορ μως τι η προαγωγ των συνδικαλιστν γνεται χωρς να ασκον τα καθκοντ τους, λγω της συνδικαλιστικς τους δρσης!

Η εν λγω ειδικ συλλογικ σμβαση και στο κεφλαιο «Αρση αντικιντρων στη συνδικαλιστικ δρση» αναφρει, για παρδειγμα, τι «…για τις προαγωγς στους βαθμος του υποδιευθυντο και του διευθυντο οι συνδικαλιστς κρνονται μαζ με τα λοιπ στελχη των τραπεζν, σμφωνα με τις διατξεις των οργανισμν και κανονισμν κθε τρπεζας» και τι «…οι προαγμενοι τραπεζοπλληλοι συνδικαλιστς καλπτουν μη οργανικς θσεις, οι οποες ιδρονται με την παροσα και εναι προσωποπαγες μχρι το βαθμ του υποδιευθυντ».

Σε λλο σημεο μως αναφρει: «πραν του βαθμο αυτο (σ.σ.: υποδιευθυντ) γνεται μνον μισθολογικ προθηση αντστοιχη του βαθμο υποδιευθυντο και διευθυντο. Η μισθολογικ προθηση στους δο αυτος βαθμος επρχεται: α) εφσον ο τραπεζοπλληλος χει εκλεγε επ ξι (6) τουλχιστον συνεχμενες μη φορς στη διοκηση των συνδικαλιστικν οργνων, β) χει παραμενει αποσπασμνος επ τουλχιστον εκοσι τσσερις (24) συνεχμενους μη μνες στον προηγομενο βαθμ και γ) χει τουλχιστον τρα (3) χρνια παραμονς στον προηγομενο βαθμ. Με τη λξη της συνδικαλιστικς απσπασης στους επανερχμενους στην εργασα τους στην τρπεζα συνδικαλιστς τος ανατθενται καθκοντα ανλογα με τον κατεχμενο κατ την επνοδ τους βαθμ και πντως χι υποδεστερη αυτς που κατεχαν πριν απ την απσπαση».

Η σμβαση αυτ δεν χει, ββαια, τποτε το παρνομο, καθτι αποτελε επικυρωμνη συμφωνα με το θεσμ των συλλογικν διαπραγματεσεων ανμεσα στην ΟΤΟΕ και τις ττε διοικσεις των τραπεζν και ο σκοπς της ταν να μη μνουν βαθμολογικ και μισθολογικ στσιμοι οι συνδικαλιστς του κλδου. Για το λγο αυτ προβλφθηκε να παρνουν και τις προαγωγς αλλ και τους μισθος μχρι και το βαθμ του διευθυντ, στω κι αν λγω συνδικαλιστικς τους δρσης εχαν δικαωμα να απχουν απ την εργασα τους.

Στην περπτωση του κ. Τσουκαλ μως φανεται πως σχυσαν δο μτρα και δο σταθμ καθς δεν εναι μνο τι «πτησε» σε αυτ την ειδικ συλλογικ σμβαση για τους συνδικαλιστς, αλλ τι τελικ κρδισε πολ περισστερα απ λλους συναδλφους του, επσης συνδικαλιστς, που ακονε για τα «χρυσ» εφπαξ των 830.000 ευρ και δεν μπορον να το πιστψουν απλ γιατ γνωρζουν πως με το μισθ του διευθυντ καννα ασφαλιστριο πργραμμα δεν χει ττοια απδοση.

Ο κ. Τσουκαλς στα γγραφα που δωσε στη δημοσιτητα εμφανζεται να χει την ειδικτητα του υπαλλλου, εν οι πληροφορες που δεν χει διαψεσει ο διος λνε τι εχε αποδοχς πολ πνω απ αυτς του διευθυντ, που ανρχονται σμερα περπου στις 7.000 ευρ με το επδομα θσης.

Συγκρνοντας, δε, το πργραμμα του βουλευτ του ΣΥΡΙΖΑ με λλα που διαθτουν για το προσωπικ τους οι τρπεζες, οι διαφορς που προκπτουν εναι τερστιες. Για παρδειγμα, η Εθνικ Ασφαλιστικ, που καλπτει για εφπαξ-αποζημωση το προσωπικ της Τρπεζας Αττικς, δνει κατ τη συνταξιοδτησ τους αποζημωση ση με το ποσ της σνταξης που θα λβουν επ 38 35 τη, συν να ξτρα επδομα που δεν υπερβανει τα 800 ευρ. Για παρδειγμα, υπλληλος με μισθ 7.000 ευρ θα λβει ως αποζημωση περπου 140.000-150.000 ευρ, εν, αν… λεγταν Τσουκαλς και εργαζταν στην ABN-AMRO, θα μποροσε να πρει 830.000 ευρ, σχετα αν το ποσ αυτ, με τα δεδομνα που εναι γνωστ μχρι τρα, δεν βγανει.

Για παρδειγμα, αν ο μισθς των 7.000 ευρ εφαρμοστε στο μαθηματικ τπο του ασφαλιστικο συμβολαου περληψη του οποου δωσε στη δημοσιτητα ο βουλευτς του ΣΥΡΙΖΑ, ττε το μγιστο ποσ που μπορε να προκψει φτνει στις 270.000 ευρ. Για να φτσει το ποσ αυτ στις 830.000 ευρ, ο μισθς θα πρπει να προσεγγζει τις 20.000 ευρ.

Τα ερωτματα εναι ελογα: Υπρξε μπως προνομιακ συνεργασα της τρπεζας με τον πρην συνδικαλιστ, επιβραβετηκε μπως για τις υπηρεσες του και τη συνεισφορ του κατ την 32χρονη σταδιοδρομα του με ξτρα μπνους που θα ζλευαν ακμη και ικαντατοι μνατζερ απλ ο κ. Τσουκαλς ταν ο τυχερς που γινε εκατομμυριοχος συνδικαλιστς;