Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

21 2013

http://www.fourtounis.gr/Πρα απ το τερστιο κοινωνικ, σημαντικ εναι και το οικονομικ κστος για την Ευρπη απ την πρωρη εγκατλειψη της εκπαδευσης -συμπεριλαμβανομνης της επαγγελματικς- απ τους νους Ευρωπαους. 

Δυστυχς, πως επισημανει το Ευρωπακ Κντρο για την Ανπτυξη της Επαγγελματικς Κατρτισης (cedefop), με δρα τη Θεσσαλονκη, ο αριθμς αυτς παραμνει ανησυχητικ υψηλς, στοιχζοντας στην ευρωπακ οικονομα 1,25% του ΑΕΠ της. 

Ο αριθμς των νων που εγκαταλεπουν πρωρα την εκπαδευση στην Ευρπη, οι οποοι κινδυνεουν περισστερο απ τη μακροχρνια ανεργα, τη φτχεια και την εγκληματικτητα, σε σχση με τους λλους συνομηλκους τους, εξακολουθε να εναι πολ μεγλος, σημεινει το cedefop.

Η κρση δε, πως ταν αναμενμενο, επιδειννει τα φαινμενα αυτ με την Ελλδα, την Ιταλα και την Ισπανα να εμφανζουν ποσοστ υψηλτερα απ το μσο ρο της ΕΕ-28.

Το ποσοστ των νων 18-24 ετν, οι οποοι εγκαταλεπουν πρωρα την εκπαδευση στην Ελλδα εναι υψηλτερο απ τον μσο ρο της ΕΕ των 28 κρατν- μελν, αν και οριακ χαμηλτερο απ εκενο των χωρν Ισπανα και Ιταλα, πως προκπτει απ τα στοιχεα.

Τα μεγαλτερα ποσοστ πρωρης εγκατλειψης της εκπαδευσης, τα οποα υπερβανουν σημαντικ τον κοινοτικ μσο ρο, σημεινονται κατ σειρ στις χρες Βουλγαρα (που τενει στο 25%), Σλοβακα και Ιρλανδα.

Να σημειωθε τι, πως διευκρινζει το cedefop, τα ποσοστ πρωρης εγκατλειψης που καταγρφονται στις διφορες χρες της ΕΕ δεν εναι απολτως συγκρσιμα, αφο τα κρτη διαφρουν σον αφορ την ηλικα ολοκλρωσης της υποχρεωτικς εκπαδευσης. Σε ορισμνες χρες, σοι διακπτουν να πργραμμα κατρτισης θεωρονται τι εγκατλειψαν πρωρα, ακμη κι αν χουν ξεκινσει λλο πργραμμα. Απ τα τρχοντα στατιστικ στοιχεα δεν μπορε να προσδιοριστε εν σοι εγκαταλεπουν πρωρα την εκπαδευση και κατρτιση επανρχονται αργτερα.

 

Ποιοι και γιατ εγκαταλεπουν πρωρα την εκπαδευση;

Οι νοι που τενουν να εγκαταλεπουν πρωρα την εκπαδευση εναι κυρως ντρες, χαμηλο κοινωνικοοικονομικο επιπδου, που ανκουν σε ευλωτες κοινωνικς ομδες (πως οι μετανστες) αντιμετωπζουν μαθησιακς δυσκολες. 

Γιατ την εγκαταλεπουν; Οι λγοι, σμφωνα με τον cedefop, εναι πολλο. «Μπορε κλλιστα ο νος να ξεκινσει να πργραμμα, αλλ να το εγκαταλεψει στην πορεα, διτι συνειδητοποιε τι δεν ταν αυτ ακριβς που θελε. Ενδεχομνως να μην του ταιριζει το εδος το εππεδο του προγρμματος του επαγγλματος που επλεξε κ.λπ.» 

» Στο στδιο αυτ ο νος χρειζεται καθοδγηση, στε να μπορσει να αποφασσει το επμενο βμα του. Χωρς σωστ καθοδγηση, ττοια πρσκαιρα εμπδια μπορε να τον οδηγσουν σε πρωρη εγκατλειψη της εκπαδευσης» σημεινει.

λλος λγος μπορε να εναι οι μισθολογικς διαφορς, που ενδχεται να μην αντικατοπτρζουν το εππεδο των προσντων. Για παρδειγμα, οι ρυθμσεις, που διπουν τις θσεις εργασας στον αναπτυσσμενο τομα των υπηρεσιν εναι πιο χαλαρς, με αποτλεσμα να παρχονται λιγτερα κνητρα για την απκτηση προσντων. 

Επιπλον, μπορε οι εργοδτες να προσφρουν εργασα σε μαθητευμενους, προτο αυτο ολοκληρσουν την κατρτισ τους. 

Τλος, ορισμνοι εγκαταλεπουν την επαγγελματικ εκπαδευση γιατ βρσκουν θσεις εργασας στο εξωτερικ, οι οποες, εν δεν απαιτον ιδιατερα προσντα, αμεβονται καλτερα απ πιο απαιτητικς θσεις στην πατρδα. 

 

Παραδεγματα χωρν προς... μπνευση

http://www.fourtounis.gr/Στη Γερμανα και την Αυστρα, η ναρξη εργασας σε μια επιχερηση προηγεται της συμμετοχς σε προγρμματα επαγγελματικς κατρτισης και μαθητεας.

Στη Γαλλα, τον Ιολιο του 2013 ψηφστηκε νος νμος περ εκπαδευσης, σμφωνα με τον οποο το κρτος εναι υποχρεωμνο να παρχει σε λους τους νους τη δυναττητα να συνεχσουν τις σπουδς τους ως του αποκτσουν ως τυπικ προσν το εππεδο 3 της ISCED. 

Στη Λιθουανα, χρη σε τροποποισεις της νομοθεσας, οι νοι κτω των 29 ετν μπορον να λβουν στριξη μσω επιδοτσεων στους εργοδτες: τσι, παρχεται θση εργασας και κατρτιση σε ανργους, καθς και φορολογικ κνητρα στους εργοδτες. Στους σπουδαστς παρχονται επσης υποτροφες ως κνητρο για να παραμενουν στην επαγγελματικ εκπαδευση. 

Εξλλου η Λιθουανα δνει βαρτητα στην αναγνριση των προσντων: η τυπικ επαγγελματικ εκπαδευση και κατρτιση αναγνωρζει την πρακτικ κατρτιση μσω εργασας, η προηγομενη δε μθηση περα μπορε να οδηγσει στην απκτηση ττλου επαγγελματικς εκπαδευσης.

Στην Τσεχα ορισμνες επιχειρσεις συνεργζονται με σχολς και παρχουν στους εκπαιδευμενους οικονομικ στριξη. Οι τελευταοι μπορον να απασχοληθον σε θσεις εργασας που αντιστοιχον στο εππεδο των προσντων τους, υπ τον ρο να υπογρψουν σμβαση εργασας ορισμνου χρνου με την επιχερηση.

Ορισμνες χρες (π.χ. Ισπανα, Κπρος) εφρμοσαν προγρμματα μθησης με βση την εργασα προγρμματα μαθητεας, τροποποησαν τα δη υπρχοντα σε μια προσπθεια να προσελκσουν νους οι οποοι, σε διαφορετικ περπτωση, ταν πιθαν να δικοπταν την εκπαδευσ τους.

Στο Ηνωμνο Βασλειο παρχονται υπηρεσες «αντιστοχισης» επιχειρσεων και εκπαιδευομνων.

Πολλς χρες δδουν ιδιατερη βαρτητα στην επαγγελματικ κατρτιση των μεταναστν, εστιζοντας στην εκμθηση της γλσσας και στην ανπτυξη λλων βασικν ικανοττων και επαγγελματικν δεξιοττων.

 

Εργοδτες: Η γραφειοκρατα μεγαλτερο αντικνητρο για την παροχ κατρτισης

Η παραμον των ατμων στην (επαγγελματικ) εκπαδευση, επισημανει το cedefop, εναι να ζτημα που δεν λνεται μνο με εκπαιδευτικ μτρα. 

Εξαρτται και απ γενικτερα ζητματα, που πτονται της αγορς εργασας και της κοινωνικς πρνοιας, πως: ο επσημος αρχικς μισθς, η συμμετοχ των εργοδοτν, η πρσβαση στα επαγγλματα, η επικρατοσα αντληψη για την αξα των προσντων και το ερος των υπηρεσιν προσανατολισμο και καθοδγησης που προσφρονται στους σπουδαστς. 

Οι διαμορφωτς πολιτικς μπορον να ενθαρρνουν τις συνεργασες μεταξ επαγγελματικν σχολν και επιχειρσεων. 

Οι τοπικς και περιφερειακς αρχς πρπει να παρακολουθον προσεκτικ τσο τα οικονομικ μτρα σο και τις συνεργασες αυτς, στε να διασφαλζεται η αποτελεσματικτητ τους. 

λα τα μτρα μως θα πρπει να εναι εκολα στην εφαρμογ τους: οι εργοδτες αναφρουν ως μεγαλτερο αντικνητρο στην παροχ κατρτισης τη γραφειοκρατα και χι την οικονομικ επιβρυνση.