Βασλης Φουρτονης. δσκαλος

6 2013

http://www.exitnews.gr/wp-content/uploads/2013/02/%CE%94%CE%9F%CE%95.pngΤρεις μνες χουν συμπληρωθε απ την ναρξη του σχολικο τους και η λειτουργα των ολομερων σχολεων παραμνει προβληματικ.

Σμφωνα με το ρθρο 16 παρ. 6 του ν. 3149/2003, του ρθρου 18 του ν. 4024/2011, αλλ και το υπ' αριθ. 2/20585/0022-08/05/2012 γγραφο του Γενικο Λογιστηρου του Κρτους, στα δημοτικ σχολεα, στα οποα λειτουργον ολομερα προγρμματα και δεν προβλπεται υποδιευθυντς, τοποθετεται υποδιευθυντς ο οποος χει την ευθνη για τη λειτουργα των προγραμμτων και δικαιοται επδομα θσης ευθνης 150 ευρ/μνα.

Παρ' λα αυτ μχρι και σμερα η εικνα που υπρχει φανερνει μια απστευτη λλειψη στοιχειδους οργνωσης. Υπρχουν ΠΥΣΠΕ που ακμα δεν χουν συνεδρισει για τον ορισμ των υπευθνων εν σε λλα ΠΥΣΠΕ που η σχετικ συνεδραση πραγματοποιθηκε και ορστηκαν οι υπεθυνοι δεν τους χει χορηγηθε ακμα το επδομα.

Η Διδασκαλικ Ομοσπονδα Ελλδος (ΔΟΕ) καλε τα ΠΥΣΠΕ να ενεργσουν μεσα στε και η σωστ λειτουργα των ολομερων σχολεων να αποκατασταθε αλλ και οι αδικες σε βρος των εκπαιδευτικν να σταματσουν. Επσης ζητ απ την πολιτικ ηγεσα του Υπουργεου Παιδεας να προβε σε λες τις απαρατητες ενργειες στε να επιλυθε αυτ το ζτημα.

Εδομεν!!!