International Business Times:

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

3 2013

International Business Times: Η Ελλδα καταρρει απελπισμνη εν οι ειδικο μιλνε για αριθμοςΣτην τραγικ ειρωνεα της αντθεσης ανμεσα στις αλληλοσυγκρουμενες αναλσεις των διφορων εμπειρογνωμνων σε σχση με την πραγματικτητα της ελληνικς οικονομας επικεντρνεται το ρθρο της ιταλικς κδοσης του διεθνος οικονομικο σιτ, με την υπογραφ του Αλεσντρο Προτι.

Η Ελλδα βρσκεται στο λεος των στατιστικν. Κθε νο στοιχεο σχετικ με την οικονομα της Αθνας, καταφρνει το δσκολο ργο να πεσει τον παρατηρητ για ποικιλα συμπερασμτων: υπρχουν οι εκτιμσεις της "επσημης γραμμς" της κυβρνησης, εκενες της τρικας, μετ οι λλες του Οργανισμο για την Ασφλεια και τη Συνεργασα στην Ευρπη (ΟΑΣΕ) και τρα τελευταα χει μπει στον χορ και ο διεθνς οκος αξιολογσεων Moody's. τσι το μεσο μλλον στη σκι του Παρθεννα, αλλζει ανλογα με το σενριο απ "αισιδοξο" μχρι και απλυτα "βυθισμνο στην φεση".

Αρχζοντας με τον οκο αξιολγησης. Η Moody's πρσφατα αναβθμισε την Ελλδα: ξεκινντας απ το "μηδν" στα δελτα των αποτελεσμτων (αξιολγηση 'C' για τον οκο), η Αθνα κρδισε απευθεας μια διπλ προαγωγ, με να μνο χτπημα, φτνοντας στο Caa3. Εναι η πρτη αναβθμιση μετ απ πντε χρνια υποτιμσεων. Παρ τη χριστουγεννιτικη ατμσφαιρα, η Moody's δεν νιθει σγουρη για τα δρα της προς την Αθνα: η αναβθμιση των δο μονδων εξαρτται αποκλειστικ απ την βελτωση του συνολικο οικονομικο πλαισου, τσο σε τοπικ σο και σε παγκσμιο εππεδο.

Πρωτστως, ο οκος εκτμησε αυτς τις 74 εκατοστιαες μονδες του κουρματος του ελλεμματος που καταγρφηκε απ το 2009 μχρι σμερα: μια ψαλιδι σχεδν 12 μονδων του ΑΕΠ που θα πρεπε να εχε βοηθσει την Αθνα να προσεγγσει (αν χι να ξεπερσει) τους στχους της για το 2013 και να φτσει το πολυπθητο πλενασμα το 2014. Μετ πρσθεσε τις "προδους" που γιναν ως προς τις διαθρωτικς μεταρρυθμσεις οι οποες θα υποστηρξουν τη μελλοντικ ελληνικ ανπτυξη. Αρωγς στον δσκολο δρμο της Αθνας (πντα σμφωνα με τον οκο) εναι τλος και η οικονομικ ανκαμψη της Ευρπης: αυτς οι συνθκες συντρεξαν για να ανακψουν καθοριστικ την πτση του ΑΕΠ που χει φτσει το 25% απ το 2009. Και χι μνο: η βελτωση του σκηνικο τσο τοπικ, σο και ευρωπακ θα κνει το Ακαθριστο Εθνικ Προν να συρρικνωθε μνο κατ 0,1% το 2014 και να αυξηθε κατευθεαν κατ 1% τον επμενο χρνο.

Ωστσο πως αναφραμε αρχικ, αυτς εναι ο χος μνο μας απ τις πολλς καμπνες που χτυπον τρα που χει αρχσει ο "πλεμος των αριθμν". Ναι, αρχζουμε απ το ΑΕΠ, θερμμετρο της οικονομας των χωρν, που τσο αρσκονται να υπολογζουν σοι βρσκονται στη θση του δικαστ. Απ την Αθνα επαναλαμβνεται η δια φρση: το 2014 θα εναι το πρτο τος ανπτυξης, η οποα θα φτσει το 0,6%. Δεδομνου τι δη η Moody's μιλοσε για να πολ πιο διστακτικ 0,1%, ο ΟΑΣΕ διαλει κθε προσδοκα: το 2014 η φεση θα συνεχιστε και θα αυξηθε ακμα κατ 0,4 εκατοστιαες μονδες, εν πρπει να περιμνουμε κι λλο για την ανκαμψη.

Μιλντας για το ελληνικ χρος που βρσκεται σμερα στο 176% του ΑΕΠ, το παιχνδι των εταρων δεν αλλζει. Αν και η τρικα προβλεψε μεωση μχρι και 124% της παραπνω αναλογας μχρι το 2020, ο ΟΑΣΕ "διψευσε" αμσως τα στοιχεα και εξθεσε τις δικς του προβλψεις: το 2020 η Αθνα θα χει πσει μνο στο 160% στη σχση χρους/ΑΕΠ. Αν στη συνχεια θελσουμε να κοιτξουμε τις προβλψεις για το πρωτογενς πλενασμα, η Ε.Ε. και η ΕΚΤ μιλον για πλενασμα 4,5% μσα στο 2016 εν ο ΟΑΣΕ, εσχτως, προειδοποιε του πντες τι χρονολογα αυτ θα εναι πολ πιο μακριν: για να φτσει αυτ το ριο θα πρπει να περιμνουμε μχρι το 2018.

Συνεπς, το μλλον της Αθνας σμφωνα με τα νομερα παραμνει να λυτο μυστριο. μως εναι ανγκη να μενουμε προσγειωμνοι στην πραγματικτητα: η χρα σμερα, πρπει να επιβισει με μια ανεργα που ξεπερν το 27 τοις εκατ, πρπει να παλψει με μια νεανικ απασχληση σε τραγικ εππεδα (σχεδν ξι στους δκα νους χωρς δουλει), πρπει να πολεμσει για να μην παραδοθε στη χμαιρα που λγεται λιττητα, η οποα τακτοποιε τους αριθμος σμερα για να τους αμφισβητσει αριο. Πρπει ακμα να αντιμετωπσει μια αγοραστικ δναμη των νοικοκυριν που μνο μσα σε πντε χρνια, χει κατρακυλσει 40 εκατοστιαες μονδες, πρπει να φροντσει τα 439 χιλιδες παιδι που ζουν κτω απ το ριο της φτχιας.

Η κρση για τους πολτες της Αθνα συμβανει τρα: λγο τους ενδιαφρει αν τα μεγλα διεθν ιδρματα "τσακνονται" για τα νομερα ενς μλλοντος, το οποο για τον καθνα ξεχωριστ εναι δσκολο να φανταστε στω κι αν πρκειται για λγες μρες αργτερα.