μ 60%

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

29 2013

http://lepantomag.gr/wp-content/uploads/2013/09/%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%B1.jpgΣτα 740 εκατ. ευρ υπολογζονται τα οφλη των εργολβων απ τους τρεις νους σταθμος διοδων στο τμμα Ελευσνα-Κρινθος (Να Πραμος, Πχη, γιοι Θεδωροι) τριν ακμα μσα στην Αττικ σε  γιο Στφανο - Βαρυμπμπη και την αξηση ως 60% στο ανττιμο των διοδων εντς Αττικς.

πως προκπτει απ την κατθεση των αναθεωρημνων συμβσεων στη Βουλ, την Παρασκευ, την νοιξη του 2014 θα χουν αρχσει τα ργα και στους τσσερις μεγλους αυτοκινητοδρμους. Οι συμβσεις παραχρησης αφορον στους ξονες: Μαλιακς-Κλειδ, Ελευσνα-Κρινθος-Πτρα, Λαμα-Καρδτσα-Τρκαλα-Γιννενα, Αντρριο-Γιννενα.

Σμφωνα με το υπρχον χρονοδιγραμμα οι συμβσεις θα πρπει να χουν ψηφιστε ως τις 9 Δεκεμβρου, για αρχσει μεσα η εκταμευση κονδυλων και τα πρτα εργοτξια να αρχσουν τις εργασες ως τα τλη Φεβρουαρου.

Η επανναρξη των ργων που εκτιμται τι θα χει σημαντικ οφλη για την εθνικ οικονομα καθς θα αυξσει το ΑΕΠ 1,5% σε βθος τριετας και θα δημιουργσει πνω απ 20.000 θσεις εργασας, θα αποτελσει σημαντικ επιπλον επιβρυνση για τους πολτες που θα κληθον να βλουν βαθι το χρι στην τσπη.

Πιο συγκεκριμνα, η επανεκκνηση των ργων  θα σημνει αξηση των σταθμν διοδων, αλλ και αξηση του κστους διλευσης αν χιλιμετρο κατ 0,04 σεντς + ΦΠΑ. Ειδικτερα στους σταθμος διοδων της Νας Οδο, πως Αφδνες, Μαλακσα, Οινφυτα, Θβα, ο μσος ρος αξησης διοδων εναι περπου 60%. Για την Πελασγα, στο τμμα «Μαλιακς-Κλειδ», το τμημα απ 2,70 ευρ για τα ΙΧ, απ την 1η Ιανουαρου αυξνεται κατ 30% και φτνει στα 3,50 ευρ.

Επσης θα προστεθον τρεις νοι σταθμο στο Ελευσνα-Κρινθος (Να Πραμος, Πχη, γιοι Θεδωροι) και τρεις ακμα στην Αττικ σε γιο Στφανο και  Βαρυμπμπη.

Το κστος που θα επωμιστε  το ελληνικ Δημσιο υπολογζεται σε 1,7 δισ. ευρ και θα προλθουν απ την αναθερηση του ΕΣΠΑ και να δνειο των 650 εκατ. ευρ απ την ΕΤΕπ.  Απ αυτ η επιπλον χρηματοδτηση εναι 215 εκατ. ευρ στον ξονα Κεντρικς Ελλδας, 179 εκατ. ευρ στην Ινια Οδ, 410 εκατ. ευρ στον Αυτοκινητδρομο Αιγαου και 250 εκατ. ευρ στην Ολυμπα Οδ.