2014

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

24 2013

ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣμφωνα με δημοσευμα της εφημερδας Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ το εφπαξ του Δημσιο θα μειωθε και θα ανρχεται απ 17.000 ως 19.000 ευρ κατ μσο ρο.

Στο δημοσευμα αναφρεται τι υπρχει σχδιο αποτροπς των μεγλων μεισεων στο εφπαξ του Δημοσου επεξεργζονται το υπουργεο Εργασας και η Εθνικ Αναλογιστικ Αρχ, στη βση τριν εναλλακτικν σεναρων σχετικν με τον τρπο εφαρμογς του νου μαθηματικο τπου υπολογισμο του βοηθματος, προκειμνου τα να ποσ να κινονται κατ μσο ρο στα εππεδα των 17.000 ως 19.000 ευρ (απ 29.000 ευρ που εναι σμερα).

Το σχδιο προβλπει την αναλογικ μεωση του βοηθματος χι με ετσιο συντελεστ βιωσιμτητας, πως αναφρει η αρχικ απφαση για την εφαρμογ του μαθηματικο τπου, αλλ στη βση μιας περιδου 4, 8 και 10 ετν, προκειμνου στο διστημα αυτ να συνυπολογιστον και οι υποχρεσεις 900 εκατ. ευρ για την πληρωμ 40.000 αιτσεων που εναι σε λστα αναμονς απ τα μσα του 2012 και εντς του 2013.

 

Αλλζει ο τρπος υπολογισμο του εφπαξ

Το εφπαξ θα υπολογζεται απ το 2014 ως εξς: σοδα απ εισφορς συν περιουσα μεον κστος αποχωρσεων και σε κθε περπτωση αν το κστος των αποχωρσεων εναι μεγαλτερο απ τα σοδα, θα γνεται αυτματη μεωση στε να μην υπρχουν ελλεμματα στα Ταμεα Πρνοιας. Αν ο τπος εφαρμοστε πως ακριβς περιγρφεται στην απφαση, και με συντελεστ που θα μετρει σε ετσια βση τις αντοχς του Ταμεου Πρνοιας Δημοσων Υπαλλλων, ττε οι μεισεις θα υπερβον το 50%, καθς τα σοδα και η περιουσα του δεν επαρκον για να καλψουν την πληρωμ του εφπαξ για σους χουν δη αποχωρσει καθς και για σους πρκειται να συνταξιοδοτηθον απ τη να χρονι.

Με το σχδιο του υπουργεου και το «μορασμα» των υποχρεσεων σε βθος 10ετας οι μεισεις κβονται στη μση και, πως τουλχιστον δεχνουν τα παραδεγματα της αναλογιστικς αρχς για την εφαρμογ της νας τεχνικς βσης υπολογισμο του εφπαξ, οι περικοπς «φρενρουν» στο -25% για τα τη απ το 2014 ως το 2016, εν μετ το 2017 που μεινονται οι αποχωρσεις των δημοσων υπαλλλων η κατσταση εξομαλνεται και οι μεισεις μπορε να εναι μικρτερες.

Αν μως η τρικα απορρψει το «καλ σενριο» και αποφασιστε 4ετς προσαρμογ, ττε οι μεισεις θα κυμανονται στο 30%, εν στην περπτωση που οι δανειστς δεν αποδεχτον τποτε απ σα επεξεργζεται το υπουργεο και απαιτσουν την πλρη εφαρμογ του μαθηματικο τπου με συντελεστ βιωσιμτητας σε ετσια βση, ττε οι μεισεις θα ξεπερσουν το 50%.

Το σχδιο για το μορασμα των υποχρεσεων σε βθος δεκαετας (σ.σ.: για το οποο γινε αναφορ στις συζητσεις με την τρικα χωρς μως να υπρξει απντηση) μπορε να κατεβζει το εφπαξ στα εππεδα των 17.000 - 19.000 ευρ, αλλ πως εξγησαν στον Τπο της Κυριακς αρμδια στελχη του υπουργεου Εργασας εναι το μη χερον βλτιστον για τους δημοσους υπαλλλους.

Η εφαρμογ του σχεδου μως στην πρξη δεν εναι εκολη, καθς προποθτει τον ακριβ υπολογισμ των συνταξιοδοτσεων κθε χρονις και το συσχετισμ τους με τα σοδα, στε να μη δημιουργονται ελλεμματα. Αυτ σημανει τι οι υπλληλοι θα παρνουν το εφπαξ με καθυστρηση νω των 15 μηνν (πως αναφρεται σε πρακτικ των συζητσεων που χουν γνει μχρι τρα στο υπουργεο Εργασας) στε το μσο ποσ να μην πφτει κτω απ τις 17.000 ευρ.

 

Τα προβλματα που δημιουργονται

Στο πρακτικ αυτ πνω στο οποο βασστηκε η επεξεργασα του σχεδου για τη 10ετ προσαρμογ των οικονομικν δεδομνων στε να φρενρουν οι μεισεις, αναφρονται και οι αδυναμες που παργει ο νος τπος υπολογισμο του εφπαξ απ το 2014 και εναι οι εξς:

  1. Ο υπλληλος που θα κνει ατηση για το εφπαξ τον Ιανουριο του 2014 θα περιμνει τουλχιστον 15 μνες για να το εισπρξει, δηλαδ θα περιμνει μχρι τον Μρτιο του 2015 για να δει τι ποσ θα πρει. Αυτ θα συμβε επειδ, με το νο σστημα, πρτα θα βγανει ο συντελεστς βιωσιμτητας του τους εντς του οποου υποβλλονται οι αιτσεις και μετ θα πληρνονται οι δικαιοχοι. Στην πρξη θα πρπει να κλεσει το 2014 στε να υπολογιστε ο δεκτης βιωσιμτητας σμφωνα με τα σοδα και τις αιτσεις συνταξιοδτησης και στη συνχεια να καθοριστον τα εφπαξ που θα πληρωθον με τον απαρβατο ρο να μην υπρχει μηδενικ λλειμμα για τη χρονι στην οποα ανγονται αυτς οι πληρωμς, δηλαδ για το 2014! Για παρδειγμα, ο υπολογισμς του εφπαξ για τους δημοσους υπαλλλους που θα κνουν ατηση τον Φεβρουριο του 2014 θα εναι δυνατς ταν οριστικοποιηθον τα αποτελσματα του 2014 (περιουσα Ταμεου, σοδα τους απ εισφορς, σνολο αποχωρσεων). Η οριστικοποηση των μεγεθν αυτν θα γνει εντς του πρτου τριμνου του 2015, που σημανει τι οι πληρωμς για τα εφπαξ του Φεβρουαρου του 2014 θα γνουν μετ τον Μρτιο του 2015.
  2. Το εφπαξ θα εναι διαφορετικ απ χρνο σε χρνο καθς θα αλλζουν τα δεδομνα. Για παρδειγμα, αν τα σοδα του 2014 εναι 400 εκατ. ευρ και του 2015 πσουν στα 300 εκατ. ευρ, ττε θα εναι διαφορετικ και τα εφπαξ που θα δοθον σε σους χουν υποβλει ατηση μσα στα τη αυτ! τσι, μπορε οι υπλληλοι που χουν τα δια τη υπηρεσας και χουν πληρσει τις διες εισφορς να καταλγουν με διαφορετικ εφπαξ ανλογα με τη χρονι που πληρνονται!
  3. Ορισμνα Ταμεα Πρνοιας που δεν χουν περιουσα θα αντιμετωπσουν τον κνδυνο να πληρσουν σημαντικ μειωμνα εφπαξ καθς λγω μειωμνων αποθεματικν θα βγανει αρνητικς ο συντελεστς βιωσιμτητας και, προκειμνου να τηρεται η ρτρα του μηδενικο ελλεμματος, θα χρειαστε να μεινουν ανλογα και το εφπαξ να καθυστερον για περισστερους μνες τις πληρωμς!

Το μεγλο πρβλημα που ανακπτει μως εναι οι αιτσεις των δημοσων υπαλλλων που χουν συνταξιοδοτηθε απ τα μσα του 2012 και βρσκονται σε λστα αναμονς για εφπαξ. Σμφωνα με εκτιμσεις, οι εν αναμον υπλληλοι για το εφπαξ θα φτσουν τους 40.000 ως το τλος του 2013 και το κστος που θα απαιτηθε για να πληρωθον φτνει τα 900 εκατ. ευρ.

Το ποσ αυτ εναι εκτς προβλψεων και δεν καλπτεται απ τις ληξιπρθεσμες υποχρεσεις που πληρνει το Ταμεο Πρνοιας. Μρος των αιτσεων αυτν (υπολογζονται σε 5.000) μπορε να γλιτσει απ τις επερχμενες μεισεις καθς στο Ταμεο Πρνοιας εκτιμον τι θα προλβουν να τις εξοφλσουν εντς του 2013. Οι αιτσεις προρχονται απ υπαλλλους η πρξη συνταξιοδτησης των οποων πγε στο Ταμεο Πρνοιας μετ τον Ιονιο του 2012 και εκτιμται τι μχρι το τλος Δεκεμβρου θα χουν πληρωθε οι πρξεις συνταξιοδτησης που φτασαν στο Ταμεο μχρι και τον Σεπτμβριο του 2012.

Απ εκε και πρα μως και κυρως σοι χουν αποχωρσει μσα στο 2013 θα προυν το νο εφπαξ, αυτ δηλαδ που θα αρχσει να πληρνεται με το νο τρπο υπολογισμο και ββαια με τον «αστερσκο» το αν το μορασμα των υποχρεσεων θα γνεται σε 10ετ βση σε μικρτερη περοδο.

 

Επιστροφ εισφορν σε σους βγουν σε διαθεσιμτητα και δεν χουν θεμελισει δικαωμα

Καθοριστικς παργοντας για το ποσ του εφπαξ δεν εναι μνο οι αποχωρσεις αλλ και οι απολσεις καθς και σοι δεν θα θεμελινουν τις προποθσεις για να συνταξιοδοτηθον.

Η εκτμηση που υπρχει αυτ τη στιγμ εναι τι μχρι το 2017 αναμνεται η ξοδος απ το Δημσιο 70.000 υπαλλλων με σνταξη διαθεσιμτητα-απλυση. Ενας αριθμς 10.000 υπαλλλων απ σους πρκειται να βγουν σε διαθεσιμτητα δεν θα συμπληρνει τις προποθσεις συνταξιοδτησης και σε αυτος αντ για εφπαξ θα πρπει να τους επιστραφον οι εισφορς και μλιστα κατ προτεραιτητα.

Τα δεδομνα αυτ εναι ρευστ αυτ τη στιγμ πλην μως θα επηρεζουν κθε χρνο το ψος του εφπαξ.

Προκειμνου να αποσυμφορηθον οι αιτσεις που εναι σε αναμον εξετζεται ( τουλχιστον συζητθηκαν στα σενρια που επεξεργζονται στο υπουργεο Εργασας) να πληρνονται οι παλις και οι νες αιτσεις με «ειδικ ποσστωση» στε, για παρδειγμα, κθε χρνο να πληρνεται το 30% των νων μηνιαων αιτσεων και το 70% των μηνιαων αιτσεων που εναι σε λστα αναμονς.

Πραν αυτν εξετζονται και λλες λσεις, πως η λογιστικ συννωση των Ταμεων Πρνοιας του Δημοσου, στε να αθροζεται μεγαλτερη περιουσα και να βελτινεται ο δεκτης οικονομικς βιωσιμτητας. Η πρταση αυτ μως δεν βρσκει σμφωνη την ηγεσα του υπουργεου Εργασας.