66% 2013

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

19 2013

http://www.amen.gr/images/articles/article_11346/article_11346.jpgΚαταγγελες για κακοποηση 1.151 παιδιν, εκ των οποων το 41% ταν ηλικας ως ξι ετν, χει δεχθε απ την αρχ του 2013 το Χαμγελο του Παιδιο. Πρκειται για αξηση 66% σε σγκριση με το 2012.

«Κατ 62% αυξθηκαν οι καταγγελες για παιδικ κακοποηση στο Χαμγελο του Παιδιο σε σγκριση με το 2012» δηλνει ο πρεδρος του Οργανισμο, Κστας Γιαννπουλος, τονζοντας: «Η κατσταση εναι φριχτ. Αυτν τη στιγμ 45 παιδι εναι εγκαταλελειμμνα στα νοσοκομεα γιατ δεν υπρχουν κατλληλοι χροι να πνε τα παιδι- θματα κακοποησης. Πρπει να κινητοποιηθομε, γι’ αυτ το μνυμ μας εναι «Γιατ δεν αντιδρς;». Καννα παιδ δεν πρπει να υφσταται τη φρκη της κακοποησης. Ζητμε απ την πολιτεα να δημιουργηθον οι κατλληλες υποδομς».

 

Με τη γλσσα των αριθμν

Σμφωνα με τα στατιστικ στοιχεα που παρουσιστηκαν κατ τη διρκεια συνντευξης Τπου, απ τον Ιανουριο ως τον Οκτβριο του 2013 το Χαμγελο του Παιδιο δχθηκε 596 καταγγελες σοβαρν περιστατικν κακοποησης παιδιν, απ τις οποες το 98% ταν αννυμες και μνο το 2% επνυμες. Το 45% των καταγγελιν αφοροσε σωματικ κακοποηση, αξηση κατ 83% σε σχση με το 2012 και να λλο 45% αφοροσε παραμληση και εγκατλειψη, αξηση κατ 55% σε σχση με το 2012, που μως, πως ανφερε ο κ. Γιαννπουλος, δεν οφελεται στην οικονομικ κρση και τη φτχεια, αλλ σε λλα προβλματα πως η χρση ναρκωτικν κλπ. Επσης, 4% των καταγγελιν αφοροσε σεξουαλικ κακοποηση παιδιν, ποσοστ, το οποο, σμφωνα με τον κ. Γιαννπουλο, δεν δεχνει την πραγματικ δισταση του προβλματος, να λλο 4% αφοροσε ψυχολογικ/συναισθηματικ κακοποηση, 1% αφοροσε εξθηση ανηλκου σε πορνεα και 1% εξθηση σε επαιτεα.

Απ τις 596 καταγγελες που δχθηκε το Χαμγελο του Παιδιο, οι 213 (36%) αφοροσαν κακοποηση και απ τους δο γονες, 228 (38%) κακοποηση απ τη μητρα και 110 (18,5%) κακοποηση απ τον πατρα. Το Χαμγελο του Παιδιο χειρστηκε 137 περιστατικ που αφοροσαν 227 παιδι. Απ αυτ, τα 166 (73%) εχαν ανγκη μεσης απομκρυνσης απ το οικογενειακ περιβλλον τους, με τα 21 να μεγαλνουν σμερα σε Σπτια στο Χαμγελο του Παιδιο και τα 61 (27%) να χουν ανγκη, μαζ με τις οικογνεις τους, υποστηρικτικν και συμβουλευτικν υπηρεσιν.

Ο κ. Γιαννπουλος υπογρμμισε τη σημασα που χει η δημοσιοποηση των στοιχεων και των φωτογραφιν παιδφιλων για την προστασα των ανηλκων και τη συγκντρωση πληροφοριν για τους δρστες. Εξλλου, κανε αναφορ σε νομοθεσα του υπουργεου Εργασας και Κοινωνικς Ασφλισης, το 2011, σμφωνα με την οποα οι παιδφιλοι κατατσσονται στα τομα με αναπηρα απ 20% ως 35%, γεγονς που πως υποστριξε, εκτς των λλων, τους επιτρπει σε ανλογες δκες να ισχυριστον, επικαλομενοι τη νομοθεσα, τι αντιμετωπζουν ψυχολογικ προβλματα.

Σμφωνα με τα διεθν στατιστικ στοιχεα, τα τελευταα 10 χρνια οι ευρωπακς τηλεφωνικς γραμμς χουν δεχθε περισστερες απ τρα εκατομμρια κλσεις μνο για κακοποηση και παραμληση, με κριους υπατιους τους γονες. Τα κορτσια καταγγλλουν συναισθηματικ κακοποηση, εν τα αγρια σωματικ.

 

Τι πρπει να κνουμε

Σμφωνα με το Χαμγελο του Παιδιο, ο πολτης πρπει να αντιδρ ταν βλπει επανειλημμνα να ατημλητο και βρμικο παιδ, να παιδ να περιπλανιται μνο του, ξαφνικ αλλαγ στη συμπεριφορ του παιδιο, να παιδ να ζητιανεει, ταν να παιδ εκμυστηρευτε τι το παραμελον, τι του ασκον σωματικ βα τι φοβται.