της Ιωννας Φωτιδη απ την kathimerini.gr

19 2013

http://www.scouter.gr/wp-content/uploads/2013/11/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CE%B91-602x401.jpg«Τρεχτε ποδαρκια μου!». Αυτ εναι η καθημεριντητα εκατοντδων δημοσων υπαλλλων οι οποοι, ενψει της αξιολγησης και υπ την απειλ νταξς τους σε καθεστς κινητικτητας, επιδεικνουν ιδιατερο ζλο για γνση και προθυμα για περαιτρω επιμρφωση. «Αφορ κατεξοχν σους χουν διοριστε πριν απ το 1994 και μλιστα νευ πτυχου», αναφρει νθρωπος του χρου στην «Κ». «Συνωστισμς» παρατηρεται σε λογς λογς εκπαιδευτικ σεμινρια, συχν σχετα με το αντικεμενο εργασας του κθε υπαλλλου, τα οποα, ωστσο, προσφρουν τα πολυπθητα μρια για τη μακροημρευσ του στο Δημσιο.

Αντστοιχα, σοι δεν υπρξαν στο παρελθν λτρεις των πτυχων, σπεδουν τρα να πιστοποισουν τις γνσεις που δη χουν, κυρως σε εππεδο γλωσσομθειας χειρισμο ηλεκτρονικν υπολογιστν. σοι πλι παραμλησαν να ολοκληρσουν κποιον κκλο σπουδν, σπεδουν να τακτοποισουν την εκκρεμτητα, εν σοι χουν τη δυναττητα εγγρφονται σε κποιο μεταπτυχιακ πργραμμα δημσιου πανεπιστημου, ακμα και ναντι ανττιμου (μια μση τιμ εναι 7 με 8.000 ευρ για δο τη).

Ψηλ στις προτιμσεις σων διαθτουν το φτωχτερο βιογραφικ βρσκεται λγω ευελιξας το Ανοικτ Πανεπιστμιο, απ που μπορον να αποκτσουν το πολυπθητο «χαρτ», που θα τους καταστσει ιστιμους με πολλος λλους συναδλφους τους.

Ενδεικτικ, λλωστε, της μεγλης ζτησης εναι και η σταδιακ αξηση των εισακτων, πως φανεται απ τα διαθσιμα στατιστικ στοιχεα: την ακαδημακ χρονι 2000-2001 διετθεντο 4.950 θσεις, 2.550 σε προπτυχιακ προγρμματα και 2.400 σε μεταπτυχιακ προγρμματα, του χρνου (2014-2015) θα διατεθον συνολικ 10.000 θσεις σπουδν.

Υπενθυμζουμε πως η αρχικ φιλοσοφα του Ανοικτο Πανεπιστμιου ταν να δσει μια δετερη ευκαιρα να σπουδσουν ενλικοι εργαζμενοι, εξ ου και το πργραμμα σπουδν εναι «κομμνο και ραμμνο» στις ανγκες τους, αξιοποιντας λα τα εργαλεα τς εξ αποστσεως εκπαδευσης.

 

Τιμς και... προσφορς

Πς, μως, να ξανακαθσεις στα θρανα στα «γερματα», και δη ως εργαζμενος; τσι, πλι στο Ανοικτ Πανεπιστμιο χει στηθε να ολκληρο σστημα παραπαιδεας, που φροντζει, στε σοι επιλεγον αρχικ να περσουν το κατφλι του ιδρματος, να αποφοιτσουν επιτυχς και εγκαρως. Δεκδες φροντιστρια, που τιτλοφορονται ως πανεπιστημιακ, αναλαμβνουν να τους δσουν «μασημνη» τροφ. Τα «πακτα» περιλαμβνουν συνθως βιντεομαθματα με τη διδασκαλα θεωρας και πρξης, λυμνα SOS θματα, ναν διαθσιμο καθηγητ για απορες, το σημαντικτερο μως παραμνει η εξ ολοκλρου εκπνηση των εργασιν απ καθηγητς του φροντιστηρου. «Για μα εργασα στο προπτυχιακ τμμα Ευρωπακς Πολιτισμς θα πληρσετε 120 ευρ και θα την παραλβετε δο μρες πριν απ τη διορα», διευκρινζει η γραμματας μεγλου φροντιστηρου στην «Κ», «αν, μως, θλετε και τις τσσερις εργασες του τους, σας κνουμε μια καλτερη τιμ και το συνολικ κστος φτνει τα 400 ευρ». Η δια προειδοποιε «να μην καθυστερσετε, γιατ χει μεγλη κνηση». λλα φροντιστρια τζουν τιμς «αλληλεγγης» με να all inclusive πακτο των 190 ευρ.

Η ταρφα, ωστσο, ανεβανει, ταν πρκειται για πτυχιακς εργασες, πως και σε αντικεμενα περισστερο απαιτητικ. Μια πτυχιακ στην πληροφορικ ξεπερν τα 800 ευρ. «Γρφω επαγγελματικ εργασες λλων», αναφρει διπλωματοχος μεν, νεργος δε προγραμματιστς, «πληρνομαι απ το φροντιστριο, που κρατει να ποσοστ για τη μεσιτεα». Η πτυχιακ, ββαια, απαιτε αρκετ κπο: μπορε να φτσει ως και τις 100 σελδες, εν περιλαμβνει και πρακτικ κομμτι, που ανλογα με τον κλδο μπορε να περιλαμβνει αλγριθμους, κδικες κ.. «Η υπδειξη που μου δωσε ο προστμενς μου την τελευταα φορ ταν σαφς: να μην εμβαθνω πολ επιστημονικ, καθτι η υπογρφουσα δεν ξρει να ανογει καν υπολογιστ. Και δεν πρπει να εκτεθομε».

Συνυπολογζοντας τα δδακτρα για τη φοτηση στο Ανοιχτ Πανεπιστμιο, που ισοδυναμον με 550 ευρ αν θεματικ εντητα στα προπτυχιακ και για 700 ευρ στα μεταπτυχιακ (και επιπλον χρωση για τα εργαστρια) συν τα ξοδα του φροντιστηρου, αντιλαμβανμαστε τι στην αππειρα εμπλουτισμο του βιογραφικο θυσιζονται πολλο μισθο. Κτι που αποδεικνει αφενς την εμμον στη διατρηση ενς σττους, αυτ του δημσιου λειτουργο, με κθε κστος, αφετρου, τον πανικ ναντι ενς δηλου μλλοντος στον αχαν και ιδιατερα ανταγωνιστικ ιδιωτικ τομα – ιδιατερα για σους χουν περσει προ πολλο την πρτη νιτη και η προοπτικ της ανεργας φαντζει απειλητικτερη. Ισως γι’ αυτ, αρκετο, απ ντροπ για τις δικς τους ελλιπες γνσεις, επιστρατεουν τα σοφ παιδι τους για να τους εξηγσουν την λη και να τους γρψουν τις εργασες.