55

Πηγ: aftodioikisi.gr

Παρασκευ 15 Νοεμβρου 2013

http://aftodioikisi.gr/mediafiles/2013/10/diafthora_aftodioikisi.gr_1-620x320.jpgΠενντα πντε (55) υπαλλλους του Υπουργεου Οικονομικν, στην πλειοψηφα τους εφοριακο και τελωνιακο, σε βρος των οποων αν και χει ασκηθε ποινικ δωξη χει επιβληθε ποιν απ το αρμδιο ποινικ δικαστριο δεν χει προχωρσει η πειθαρχικ διαδικασα, εντπισε το Σμα Επιθεωρητν – Ελεγκτν Δημσιας Διοκησης (ΣΕΕΔΔ).

Οι εν λγω υπλληλοι κατηγορονται για σοβαρ αδικματα (εκβαση, λαθρεμπορα, νομιμοποηση εσδων απ εγκληματικ δραστηριτητα, παθητικ δωροδοκα, υπεξαρεση, υπεξαγωγ εγγρφου, πλαστογραφα, απιστα, απτη κατ” εξακολοθηση, παραβαση μυστικν της πολιτεας, παρβαση καθκοντος κ.λπ.) και τα σχετικ στοιχεα διαβιβστηκαν αρμοδως στις υπηρεσες του Υπουργεου Οικονομικν, καθς απαιτεται η πειθαρχικ διερενησ τους.

Αμσως μετ τη διαββαση των στοιχεων, ο Υπουργς Οικονομικν, Γιννης Στουρνρας, ζτησε την πλρη και σε βθος πειθαρχικ διερενηση λων των περιπτσεων, την επιβολ του μτρου της αυτοδκαιης αργας σε σους κατηγορονται για σοβαρ αδικματα και συντρχουν οι απαιτομενες εκ του νμου προποθσεις, εν παρλληλα ζτησε και τη διερενηση των λγων μη εκκνησης καθυστρησης ολοκλρωσης της πειθαρχικς διαδικασας.

Επισημανεται τι ανλογη διαδικασα, ακολουθεται για λους τους φορες στους οποους εντοπζονται αντστοιχα φαινμενα.

Με αφορμ την αποστολ των εν λγω στοιχεων ο Υπουργς Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης, Κυρικος Μητσοτκης, δλωσε σχετικ:

«Το Υπουργεο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης, εναι προσηλωμνο στο στρατηγικ στχο της ενσχυσης της πειθαρχικς ευθνης των δημοσων υπαλλλων. Με σταθερ βματα, δημιουργε τις βσεις για να αποτελεσματικτερο δημσιο τομα, για τον οποο ο πολτης θα εναι ββαιος τι ο νμος εφαρμζεται και που η πλειοψηφα των ξιων υπαλλλων θα αισθνονται ασφαλες και δεν θα απαξινονται απ τις συμπεριφορς των ευτυχς λγων κακν περιπτσεων που προσβλλουν το σνολο των δημοσων υπαλλλων. Βζουμε τρμα σε χρνιες παθογνειες πως η ατιμωρησα και η μη εφαρμογ των πειθαρχικν καννων και αποδεικνουμε τι το σστημα παρακολοθησης της πειθαρχικς διαδικασας ενεργοποιθηκε και δη παργει τα πρτα του σημαντικ αποτελσματα».

Σημεινεται, επσης, τι για την αντιμετπιση του εν λγω απαρδεκτου φαινομνου, το Υπουργεο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης με πρσφατη νομοθετικ του ρθμιση κατστησε υποχρεωτικ, την αιτιολογημνη σκηση μη πειθαρχικς δωξης εντς εκοσι (20) ημερν απ την κοινοποηση της ποινικς δωξης σε βρος του υπαλλλου.

Παρλληλα, με νομοθετικ ρθμιση που προθησε το Υπουργεο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και η οποα ψηφστηκε πριν λγες ημρες στη Βουλ, ο λεγχος των εταιριν που μεταβιβζονται στο ΤΑΙΠΕΔ συνεχζει και παραμνει στη δικαιοδοσα των αρμοδων ελεγκτικν οργνων του δημοσου. Με αυτ τη διρθωση διασφαλζεται σε απλυτο βα