360 ...

,

12 2013

λοι στο ΙΚΑ – Σνταξη 360 ευρω απ το κρτος και... ιδιωτικ ασφλισηΡιζικς ανατροπς δρομολογονται στο ασφαλιστικ σστημα, λγω των εκρηκτικν ελλειμμτων των ταμεων που ανρχονται στα 2,6 δισ ευρ για το 2014. Σμφωνα με πρωτοσλιδο ρεπορτζ της εφημερδας «Ελευθεροτυπα» η κυβρνηση σχεδιζει τη δημιουργα ενς Εθνικο Φορα Συντξεων, στον οποο θα συγχωνευθον λα τα ταμεα. Αυτ, σε συνδυασμ με την εφαρμογ των προβλψεων του νμου Λοβρδου για διαχωρισμ της κριας σνταξης που θα δνει το κρτος απ την αναλογικ σνταξη που θα προκπτει απ τις εισφορς, θα οδηγσει σε μια εντελς να πραγματικτητα σε ,τι αφορ στα συνταξιοδοτικ δικαιματα.

 

Σμφωνα με το δημοσευμα τα να θα εναι τα εξς:

- νας φορας σνταξης για λους και μνη υποχρωση του κρτους η Εθνικ Σνταξη

- Τα επαγγελματικ ταμεα θα δνουν τα επιπλον χρματα που θα συμπληρνουν τη σνταξη

- Μπανουν στο παιχνδι οι ιδιωτικς εταιρες για να εκμεταλλευτον την κατρρευση του κρτους

- Κτω απ το 60% θα πσει η αναπλρωση της σνταξης και στην Ελλδα

Το κοινωνικ κρτος χει καταρρεσει. Η φρση ανκει στον πρεδρο της νωσης Ασφαλιστικν Εταιρειν της Ελλδας που αναφρθηκε στις δυναττητες εισδου των ασφαλιστικν εταιρειν στον τομα των συντξεων.

Με παρδειγμα τις ευρωπακς χρες τις χρες του ΟΟΣΑ που το ποσοστ αναπλρωσης της σνταξης εναι στο 60% το μλλον για την Ελλδα εναι σχεδν προκαθορισμνο.

 

να Ταμεο και Εθνικ σνταξη για λους

Τα ποσοστ αναπλρωσης ακμη και στο 95% του μισθο σντομα θα αποτελσουν μακριν παρελθν στη χρα. Το σχδιο δεχνει μα σνταξη για λους, να ταμεο και απ 'κει και πρα συμπλρωμα ανλογα με τις κρατσεις και τις προβλψεις του καθενς εργαζμενου ξεχωριστ.

Αν ρξει κανες μια ματι στο τι συμβανει στα ευρωπακ κρτη μπορε να δει ποιο εναι το μοντλο που θα ακολουθηθε.

Στην Ολλανδα για παρδειγμα, πως αναφρει η εφημερδα "Ελευθεροτυπα" η σνταξη εναι μεν στο 90% του μισθο μως το κρτος βζει μονχα το 25%.

Αντθετα στη Γερμανα που η σνταξη προρχεται συνολικ απ το κρτος η αναπλρωση εναι στο 40%, δηλαδ νας συνταξιοχος δεν παρνει οτε τα μισ χρματα ως σνταξη σε σχση με τον μισθ που παιρνε ως εργαζμενος.

Κπως τσι στην Ελλδα των κατεστραμμνων Ταμεων εναι μονδρομος η μεωση των συντξεων. Ωστσο η πλρης εξρτηση των εργαζμενων (λγω του νμου) με τα ασφαλιστικ ταμεα δεν επιτρπει και πλρη αποσνδεση.

Το σχδιο που επεξεργζεται αυτ τη στιγμ η κυβρνηση εναι η δημιουργα ενς και μνο εθνικο φορα συντξεων στον οποο θα υπαχθον μισθωτο, αυτοαπασχολομενοι και αγρτες. Αυτς ο φορας πιθαντατα θα εναι το ΙΚΑ σε μια να μορφ.

 

Μπανουν στο παιχνδι οι ιδιωτικς ασφλειες

Θα καθοριστε παρλληλα εθνικ σνταξη η οποα θα καθοριστε στα 360 ευρ και στη συνχεια θα προστθεται η ανταποδοτικ σνταξη η οποα θα καθορζεται βσει των κρατσεων που χουν γνει στους μισθωτος τις εισφορς που χουν πληρσει οι αυτοαπασχολομενοι.

Ββαια τα Ταμεα εναι προβληματικ και τσι εδ ρχεται ο μαθηματικς τπος που σε καμι περπτωση δεν ευνοε τον πολτη.

Με τα Ταμεα κατεστραμμνα και προβληματικ υπρχει σχεδιασμς για θεμελωση επιπρσθετων ασφαλιστικν δικαιωμτων μσω επαγγελματικν Ταμεων για επιπλον εισδημα και παροχς υγεας.

Με λγα λγια το νο μοντλο προβλπει σνταξη 360 ευρ και ,τι λλο μπορε να δσει το Ταμεο. Επ της ουσα δηλαδ ανογει το δρμο στην ιδιωτικ ασφλιση.