3 . .

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

7 2013

http://static-enet.toolip.gr/resources/2013-04/7-2--4-thumb-large.jpgΦοροδιαφυγ που ξεπερν τα τρα εκατομμρια ευρ απ 2000 ως 2010 προκυψε μετ απ οικονομικ και φορολογικ λεγχο που πραγματοποησε το ΣΔΟΕ για τον πρην υπουργ Γιννο Παπαντωνου και τη σζυγ του μετ απ εντολ της επκουρης εισαγγελα διαφθορς Ππης Παπανδρου.

Η εισαγγελας μελτησε το πρισμα και κατληξε τι προκπτουν ενδεξεις τλεσης φοροδιαφυγς κατ’ εξακολοθηση σε βαθμ πλημμελματος για τον πρην Υπουργ και κατ της συζγου του Σταυρολας Κουρκου σε βαθμ κακουργματος για το διο αδκημα. Αξζει να σημειωθε τι στη δεξαμεν της ρευνας του ΣΔΟΕ. Συμπεριλφθηκαν και τα ποσ συνλου 1,333 εκ. ευρ που εντοπστηκαν μσω της λστας Λαγκρντ σε τρπεζα της Ελβετας.

Παρ το εξαιρετικ υψηλ ποσ της φοροδιαφυγς, ο σχετικς νμος ορζει τι για να ασκηθε δωξη σε βαθμ κακουργματος θα πρπει το αποκρυμμνο εισδημα ετησως να ξεπερν τις 150.000 ευρ. Ο κ. Παπαντωνου φρεται να απκρυψε κθε χρνο ποσ νω των 80.000 ευρ. Επσης ο πρην υπουργς και η σζυγς του δεν δικονται για ξπλυμα βρμικου χρματος αν και μσω της λστας Λαγκρντ εντοπστηκαν 1,333 εκ. ευρ σε τραπεζικ λογαριασμ στην Ελβετα το 2000. Ωστσο η φοροδιαφυγ αποτελε βασικ αδκημα σε ξπλυμα βρμικου χρματος απ το 2005 και μετ που λλαξε ο σχετικς νμος.

Τα στοιχεα διαβιβστηκαν στον οικονομικ εισαγγελα Παναγιτη Αθανασου, αλλ για να ασκηθον οι ποινικς διξεις θα πρπει να ολοκληρωθε διοικητικ ο φορολογικς λεγχος απ την αρμδια ΔΟΥ Κηφισις. Στη συνχεια θα ασκσει τις διξεις ο εισαγγελας οικονομικο εγκλματος λγω αρμοδιτητας. Εκτς αν το ζεγος Παπαντωνου-Κουρκου ρυθμσει την οφειλ, οπτε αρεται τι αξιποινο.

Τλος, επισημανεται τι συνεχζεται η ρευνα για εξοπλιστικ προγρμματα στα οποα εμπλκεται και ο πρην υπουργς. Μλιστα χουν απαντηθε σειρ αιτημτων δικαστικς συνδρομς απ τις αρμδιες αρχς του εξωτερικο για λα τα εμπλεκμενα πρσωπα.