-:

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

Τετρτη 23 Οκτωβρου 2013

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Δραματικ η αξηση της φτχειας και της ανιστητας στην ΕλλδαΔραματικ επιδενωση των συνθηκν διαβωσης των νοικοκυριν στην Ελλδα, πως επσης και νιση κατανομ των βαρν στον πληθυσμ, αποκαλπτουν τα στοιχεα της Eurostat με βση τη σχετικ δειγματοληπτικ ρευνα του 2012, τονζει το Παρατηρητριο Οικονομικν και Κοινωνικν Εξελξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Μεταξ των σοκαριστικν στοιχεων εναι τι η φτχεια αυξθηκε απ 20,1% το 2008 σε 35,8% το 2011. Ο κνδυνος φτχειας κοινωνικο αποκλεισμο ανλθε σε 34,6% απ 31%, εν αποκαλυπτικ των επιπτσεων απ τις βαιες μεισεις μισθν εναι τι οι φτωχο εργαζμενοι αυξθηκαν απ 11,9% το 2010 σε 15,1% το 2011.

Ο δεκτης υλικς αποστρησης, δηλαδ το ποσοστ των νοικοκυριν που αδυνατον να καλψουν τουλχιστον 3 απ 9 βασικς ανγκες, ανλθε σε 33,7% το 2012 σε σχση με 21,8% το 2008.

Επσης, ο δεκτης ανιστητας Gini αυξθηκε απ 0,335 το 2010 σε 0,343 το 2011. Αξηση παρουσασε την δια περοδο και ο δεκτης που αποτυπνει τη σχση του εισοδματος του 20% πλουσιτερου πληθυσμο με το 20% του φτωχτερου.

Τα στοιχεα αποκαλπτουν τι η οικονομικ κρση, τα μτρα δημοσιονομικς λιττητας και η απορρθμιση της αγορς εργασας χι μνο χουν επιδεινσει σημαντικ τις συνθκες διαβωσης του πληθυσμο στην Ελλδα αλλ, σε αντθεση με την επσημη κυβερνητικ ρητορεα, χουν οδηγσει και σε διερυνση των ανισοττων, τονζει το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. 

πως προσθτει, τον πρτο 1,5 χρνο εφαρμογς του Μνημονου τα χαμηλ και μεσαα εισοδηματικ στρματα υπστησαν σημαντικτερες απλειες συγκριτικ με τα υψηλτερα στρματα. 

Επσης το Ινστιτοτο εξηγε τι «δεδομνου τι το 2012 και το 2013 οι επιπτσεις του Μνημονου στα εισοδματα των νοικοκυριν ταν περισστερο ντονες, εκτιμται τι τα τωριν εππεδα φτχειας εναι πολ υψηλτερα και οι συνθκες διαβωσης των νοικοκυριν αρκετ πιο δυσμενες σε σχση με την εικνα που αποτυπνεται στα παραπνω στοιχεα».

 

Τα κρως ανησυχητικ στοιχεα

Απ τα στοιχεα που μλις δημοσιεθηκαν απ την Eurostat με βση τη σχετικ δειγματοληπτικ ρευνα του 2012 (η οποα αφορ τα εισοδματα των νοικοκυριν το 2011) προκπτει:

  • Σμφωνα με τον ευρως χρησιμοποιομενο δεκτη σχετικς φτχειας (που αναφρεται στο ποσοστ του πληθυσμο με ισοδναμο διαθσιμο εισδημα χαμηλτερο απ το 60% του αντστοιχου διμεσου εισοδματος των κατοκων της χρας), η σχετικ φτχεια αυξθηκε απ 19,7% το 2008 σε 23,1% το 2011. Ιδιατερα μεγλη εναι η αξηση που εμφανζει το ποσοστ φτχειας το 2011 σε σχση με το 2010. 

Να σημειωθε τι η αξηση αυτ στη σχετικ φτχεια παρατηρθηκε παρ τη σημαντικ μεωση του ορου φτχειας για να μονομελς νοικοκυρι απ 549 ευρ το 2010 σε μλις 476 ευρ το 2011. 

Επσης, με βση τα στοιχεα της ρευνας για το 2012, ο κνδυνος φτχειας κοινωνικο αποκλεισμο ανλθε σε 34,6% σε σχση με 31% που ταν την προηγομενη χρονι.

  • Αποκαλυπτικς για την επιδενωση των συνθηκν διαβωσης εναι οι εκτιμσεις που αφορον τον δεκτη φτχειας που κατασκευζεται διατηρντας διαχρονικ σταθερ το ριο φτχειας σε ρους πραγματικς αγοραστικς δναμης (με βση τα εισοδματα του 2007). Σμφωνα με τον συγκεκριμνο δεκτη η φτχεια αυξθηκε απ 20,1% το 2008 σε 35,8% το 2011. Ιδιατερο ενδιαφρον παρουσιζει το γεγονς τι η φτχεια αυξθηκε κατ 11 ποσοστιαες μονδες σε ναν μλις χρνο, απ το 2010 στο 2011.
  • Σμφωνα με τις εκτιμσεις για το χσμα ( βθος) φτχειας, το οποο αποτυπνει το πσο απχουν οι φτωχο απ το κατφλι φτχειας, 1 στους 2 φτωχος εχαν το 2011 διαθσιμο μηναο ισοδναμο εισδημα μικρτερο απ 334 ευρ.
  • Μσα σε ναν μλις χρνο, απ το 2010 στο 2011, το διαθσιμο μηνιαο ισοδναμο εισδημα των ατμων που βρσκονται στο μσο της εισοδηματικς κατανομς πεσε απ 915 ευρ σε 793 ευρ. Αυτ η μεωση αποκαλπτει τη σημαντικ συρρκνωση στα εισοδματα των μεσαων στρωμτων στη χρα.
  • Το ποσοστ σχετικς φτχειας των εργαζομνων αυξθηκε απ 11,9% το 2010 σε 15,1% το 2011. Αυτ φανερνει τη δυσμεν επδραση που εχαν στα εισοδματα των εργαζομνων τα μτρα λιττητας και η ελαστικοποηση των εργασιακν σχσεων.
  • Ο δεκτης υλικς αποστρησης, δηλαδ το ποσοστ των νοικοκυριν που αδυνατον να καλψουν τουλχιστον 3 απ 9 βασικς ανγκες, ανλθε σε 33,7% το 2012 σε σχση με 21,8% το 2008.
  • Ο δεκτης ανιστητας Gini αυξθηκε απ 0,335 το 2010 σε 0,343 το 2011. Αξηση παρουσασε την δια περοδο και ο δεκτης που αποτυπνει τη σχση του εισοδματος του 20% πλουσιτερου πληθυσμο με το 20% του φτωχτερου.