100 !

της Ντνας Καρτζιου π την enet.gr

Τετρτη 23 Οκτωβρου 2013

http://static-enet.toolip.gr/resources/2013-10/aithalomixli-thumb-medium.jpgΜια τρπα στην... αιθαλομχλη θα επιτχει και φτος το χειμνα η κυβερνητικ πολιτικ. Το επδομα θρμανσης θα καλψει να απειροελχιστο ποσοστ καταναλωτν στα μεγλα αστικ κντρα και τα εξουθενωμνα απ την κρση νοικοκυρι, που δεν χουν χρματα να αγορσουν το πανκριβο πετρλαιο, θα κψουν στο φουλ τζκια και σμπες.

Ακμη και αν ληφθε υπ' ψιν το «καλ σενριο», σμφωνα με το οποο το υπουργεο Περιβλλοντος μαζ με τα συναρμδια υπουργεα θα θσει σε εφαρμογ να αυστηρ πλασιο ελγχων σον αφορ την καταλληλτητα των συσκευν θρμανσης και κασιμης λης, η αιθαλομχλη δεν πρκειται να εξαφανιστε, το αντθετο μλιστα. Οι εκπομπς αιωρομενων σωματιδων απ τζκια και σμπες, ακμη και στην περπτωση που φρουν τις καλτερες προδιαγραφς, εναι 100 φορς μεγαλτερες απ αυτς που εκπμπει νας συμβατικς λβητας πετρελαου!

 

Ασυδοσα

Και αυτ εναι το καλ σενριο... Μνει ββαια να δομε με τι προσωπικ θα διενεργε ελγχους το ΥΠΕΚΑ, καθς το Σμα Επιθεωρητν Περιβλλοντος εναι αποψιλωμνο, εν αποδυναμωμνα εναι και τα τμματα που εναι επιφορτισμνα με το ργο των ελγχων στο υπουργεο Ανπτυξης. Ταυτχρονα, στην αγορ επικρατε ασυδοσα: Σε 100 δειγματοληπτικος ελγχους που πραγματοποιθηκαν τον τελευταο χρνο σε 60 προντα εναλλακτικν συσκευν θρμανσης, το ποσοστ παραβατικτητας φθασε το 60%!

Το βασικ κυβερνητικ επιχερημα για την αξηση του ΕΦΚ του πετρελαου θρμανσης εναι ο περιορισμς της παρνομης διακνησης του πετρελαου θρμανσης ως κνησης. Η διαχρονικ μως κυβερνητικ αδυναμα για την πταξη του λαθρεμπορου αποβανει τελικ χι μνο σε βρος της τσπης του εξουθενωμνου πολτη, αλλ και σε βρος της δημσιας υγεας και του περιβλλοντος.

Ο καθηγητς Πνευμονολογας του Πανεπιστημου Harvard Π. Μπεχρκης, ο οποος μαζ με τον καθηγητ του ΕΚΕΦΕ «Δημκριτος» Κ. Ελευθεριδη επιβλπει την εξλιξη της ρευνας του Εθνικο Κντρου Επιχειρσεων Υγεας (ΕΚΕΠΥ) για τη συσχτιση της αξησης των αιωρομενων σωματιδων με τις εισαγωγς στις πνευμονολογικς κλινικς, δλωσε στην «Κ.Ε.»: «Επιχειρεται να συνδυαστε να δκτυο συλλογς υγειονομικν πληροφοριν με τα εππεδα της ρπανσης, αλλ ακμη εναι νωρς για να χουμε κποια ασφαλ συμπερσματα».

Απ την λλη πλευρ, επιστμονες που παρακολουθον χρνια την εξλιξη της ατμοσφαιρικς ρπανσης τονζουν τι «ακμη και μσα απ αυτ την προσπθεια αγορζεται χρνος. Στη μελτη χρησιμοποιονται στοιχεα της προηγομενης χρονις, οπτε η επεξεργασα τους θα μποροσε να εναι δη τοιμη». Και τονζουν τι, «αν αυτ τη στιγμ ετθετο και θμα δημσιας υγεας βσει συγκριμνων μετρσεων, ττε θα προσετθετο λλο να επιχερημα εναντον της συγκεκριμνης πολιτικς. Η κυβρνηση δεν αντιλαμβνεται κνει πως δεν αντιλαμβνεται τι τα πντα δεν εναι μνο "οικονομα". Παρ' λο που αναγνωρζει το πρβλημα της θρμανσης των νοικοκυριν, προβλλει μνο την οικονομικ διστασ του, υποβαθμζει την περιβαλλοντικ και παραβλπει παντελς αυτν της δημσιας υγεας».

«Δυστυχς, και φτος θα δομε τα πρωτοσλιδα για "το νφος της αιθαλομχλης"», εξηγε ο κ. Κστας Φυτινος, καθηγητς Χημεας Περιβλλοντος και υπεθυνος του Εργαστηρου Ελγχου Ρπανσης Περιβλλοντος του ΑΠΘ. «Εμαι πεπεισμνος», τονζει, «τι ποια μτρα κι αν ληφθον, αν τελικ ληφθον, πως το ριο λψης εκτκτων μτρων, θσπιση και λεγχος τρησης προδιαγραφν στερεν καυσμων και εστιν κασης, δεν πρκειται να περιορσουν το πρβλημα. Για να υπρξει πραγματικ μεωση των τιμν στους ρπους των αιωρομενων σωματιδων, πρπει να δοθον κνητρα, πως η μεωση των τιμν του πετρελαου και του φυσικο αερου. Αλλις, το μνο που μπορομε να κνουμε εναι να παρακαλμε να μην υπρχουν δυσμεν μετεωρολογικ φαινμενα».

 

Μαρα μανττα

http://static-enet.toolip.gr/resources/2013-10/50uermansi-thumb-medium.jpgΗ αδιξοδη πολιτικ μως του υπουργεου Οικονομικν συνεχζεται και φτος. Με βση τα κριτρια που ανακοινθηκαν, το επδομα θρμανσης θα καλψει (εν μρει και υπ προποθσεις) περπου 580.000 νοικοκυρι σε ολκληρη τη χρα (προπολογισμνο κονδλι ψους 240 εκατ. ευρ), δηλαδ περ τους 1.500.000 κατοκους. Για το Λεκανοπδιο της Αθνας, με περπου να εκατ. νοικοκυρι, οι δικαιοχοι θα εναι πολ λγοι.

Πς μεταφρζονται αυτ για την ατμσφαιρα, μας εξηγε ο χημικς-μηχανικς, δρ Δημτρης Χατζηδκης, πρην υπλληλος του ΥΠΕΚΑ, με μεγλη εμπειρα σε ζητματα ατμοσφαιρικς ρπανσης: «Χονδρικ, με βση τα στοιχεα του ΥΠΕΚΑ, η συμμετοχ της οικιακς θρμανσης στις εκπομπς και στη διαμρφωση των μσων επιπδων των αιωρουμνων σωματιδων στην ατμσφαιρα της Αθνας κατ τη χειμεριν περοδο εκτιμται περ το 25%. Οι εκπομπς σωματιδων απ την καση (αποδεκτς ποιτητας) ξλου εναι απ 50 (ενεργειακ τζκι) ως 100 φορς (τζκι, ξυλσομπα) μεγαλτερες απ αυτς του συμβατικο λβητα πετρελαου, με αποτλεσμα η συμβολ των εστιν στερεν καυσμων στις συνολικς εκπομπς να εναι δυσανλογα μεγλη σε σχση με το πλθος τους.

»Ενδεικτικ, με βση την υπθεση τι το 5%, το 10% το 20% του πλθους των νοικοκυριν στο Λεκανοπδιο της Αθνας θα καταναλσει συστηματικς στερε κασιμα, εκτιμται αντστοιχη αξηση των συνολικν εκπομπν σωματιδων κατ περπου 80%, 250% και 400%, με αποτλεσμα μια τυπικ για το Λεκανοπδιο ημερσια τιμ αιωρουμνων σωματιδων 45 μg/κ.μ. να εκτιναχθε περπου στα 80, στα 110 και στα 180 μg/κ.μ., αντστοιχα, τιμς παρεμφερες με αυτς που καταγρφηκαν τις "δσκολες" ημρες του περασμνου χειμνα».