Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

22 2013

http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2011/05/336684A5D2F5979F087495E989841AE43.jpgΣχδιο δισωσης του Ταμεου Πρνοιας Δημοσων Υπαλλλων (ΤΠΔΥ) αλλ και των περπου 35.000 που περιμνουν στην ουρ για το εφπαξ σχεδιζει το υπουργεο Εργασας, προκειμνου να το καταθσει στην Τρικα των δανειστν, στε να περιοριστε η κταση των ανατροπν το 2014..

Ο μαθηματικς τπος με τον οποο θα υπολογζεται απ τη να χρονι το βοθημα θα βελτιωθε, προκειμνου το κμα φυγς απ το Δημσιο να μην «εξαφανσει» το εφπαξ του Δημοσου.

Οι τελικς αποφσεις, θα ανακοινωθον απ τον υπουργ Εργασας Γ. Βροτση μχρι το τλος του τους, καθς απ τη να χρονι αλλζει ο τρπος υπολογισμο του εφπαξ σε λα τα ταμεα πρνοιας. Σμφωνα με πληροφορες, η πρταση που χει τεθε στο τραπζι για το εφπαξ του Δημοσου προβλπει να λαμβνονται υπψη τα οικονομικ δεδομνα της τετραετας και χι του τους.

Δηλαδ θα γνουν μελτες για τα τη 2014, 2015, 2016 και 2017 και με βση τα αποτελσματα θα υπολογιστε την επμενη χρονι το καταβαλλμενο βοθημα. Σε περπτωση που για τον υπολογισμ του εφπαξ λαμβνονταν υπψη μνο τα οικονομικ δεδομνα του 2014 θα πρεπε -λγω και του κματος φυγς- το βοθημα στο Δημσιο να πσει ακμα και στα 7.000 ευρ!

Με την προωθομενη ρθμιση αναμνεται να υπρξει μα να μεωση στο καταβαλλμενο ποσ αλλ δεν θα εναι τσο μεγλη σο αρχικ υπολογιζταν. Δηλαδ θα περιοριστον οι απλειες για σους ετοιμζονται τη να χρονι να ανοξουν την πρτα εξδου και να βγουν στη σνταξη.

Σημεινεται πως με τον νο μαθηματικ τπο το ποσ του εφπαξ δεν θα εναι σταθερ αλλ θα εξαρτται απ μια σειρ παργοντες. Μεταξ λλων θα λαμβνονται υπψη η «προκα» του Ταμεου (δηλαδ ακνητα και λλα περιουσιακ στοιχεα), τα σοδα απ εισφορς, αλλ και ο αριθμς των συνταξιοδοτσεων τη συγκεκριμνη χρονι.

Ωστσο, με δεδομνο πως στο Δημσιο υπρχει αυξημνη ξοδος τα τελευταα χρνια και αυτ αναμνεται να συνεχιστε και την επμενη χρονι (εν ψει και των αλλαγν στο Ασφαλιστικ το 2015) προκυψε σοβαρ πρβλημα. Στχος των παρεμβσεων εναι η αυξημνη... ξοδος να μην επηρεσει δραματικ το καταβαλλμενο ποσ, κτι που θα εχε ως αποτλεσμα να αδικηθον σοι θα αποχωρσουν το 2014.

Εδ πρπει να σημειωθε πως 80.000 δημσιοι υπλληλοι χουν θεμελισει συνταξιοδοτικ δικαωμα και μπορον να αποχωρσουν αν πσα στιγμ. Επομνως εναι απαρατητο να μπουν ασφαλιστικς δικλδες, στε το κμα φυγς να μην οδηγσει σε εφπαξ που θα εναι χαμηλτερο ακμα και απ τις εισφορς που χουν καταβληθε.

Σε αναμμνα κρβουνα κθονται περπου 35.000 δημσιοι υπλληλοι, που χουν δη καταθσει τα χαρτι τους αλλ ακμα δεν χουν πρει το βοθημα. Για τους συγκεκριμνους ασφαλισμνους δεν χει ακμα ξεκαθαρσει αν ο υπολογισμς θα γνει με το «παλαι» με το «νο» μοντλο.

Στα σενρια που χουν τεθε επ τπητος προβλπεται να μεταβατικ στδιο για τις παλαις αιτσεις, ανλογα με το πτε φτασε στο Ταμεο η συνταξιοδοτικ πρξη απ το Γενικ Λογιστριο του Κρτους (π.χ. να μην επηρεαστον οι περιπτσεις του 2012).