WSJ: 50

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

12 2013

Με ττλο «Τα επμενα 50 χρνια στην Ελλδα», η σνταξη της εφημερδας Wall Street Journal, δημοσιεει εκτενς κριο ρθρο για τη χρα, διερωτμενη πς θα τερματιστε το καθεστς «των αινιων, κυλιμενων δανεων».

 

Κρια σημεα του ρθρου εναι:

- Στην ετσια σνοδο του Διεθνος Νομισματικο Ταμεου στην Ουσιγκτον, εν το αδιξοδο στις ΗΠΑ ως προς τον προπολογισμ θα εναι το πρτο θμα στην ατζντα, η Ελλδα δεν θα βρσκεται σε πολ χαμηλτερη θση.

- Το μικρ πλενασμα στον προπολογισμ της ελληνικς κυβρνησης φτος, εναι εν μρει το αποτλεσμα της καθυστρησης στην επιστροφ φρων και της πληρωμς λογαριασμν σε ιδιτες εργολβους και προμηθευτς.

- Οι κατασχσεις περιουσιν μπορε να εναι νας απ τους λγους, για τους οποους το ελληνικ Υπουργεο Οικονομικν προβλπει υψηλτερα εισοδματα κατ το προσεχς τος, χρη σε μια αξηση της «φορολογικς συμμρφωσης».

- Το πραγματικ μελαν σημεο για το μλλον της χρας εναι το τι φτος το κρατικ χρος αναμνεται να φθσει το 175,5% του ΑΕΠ.

- Το ΔΝΤ ζητ να παραγρψουν οι ευρωπακο θεσμο να μεγλο μερδιο απ αυτ που τους χρωστ η Ελλδα, αλλ για ιδιοτελες λγους: επιθυμε να προβε η ΕΕ σε «κορεμα» του ελληνικο χρους, οτως στε το διο να αποπληρωθε πλρως.

- Η γερμανικ κυβρνηση θεωρε τι το βρος του ελληνικο χρους μπορε να καταστε υποφερτ, μεινοντας το μσο επιτκιο του χρους και επιμηκνοντας το μσο χρνο ωρμανσης. Η εξαγορ χρους του περασμνου τους σημανει τι η πλειοψηφα των ευρωπακν δανεων προς την Ελλδα δη φρει μσο χρνο ωρμανσης μεταξ 15 - 30 ετν και να μσο επιτκιο περπου 3.5%.

- Το τρτο δανειακ πακτο της Ελλδας, που αναμνεται τον επμενο χρνο, θα περιλαμβνει περισστερα δνεια που θα αποπληρωθον με αργος ρυθμος επ δεκαετες. Υπρχει ακμη και η πρταση για ανταλλαγ ορισμνων διμερν δανεων κρατν - μελν της ευρωζνης προς την Ελλδα για 50ετ ομλογα.

- Απ την στιγμ που η Ελλδα θα αρχσει να αναζητ αποπληρωμ σε 50 χρνια, γιατ να μην αρχσει να αναζητ το διο σε 100 200 χρνια;

- Οι δανειστς της Ελλδας δη σημεινουν οικονομικ ζημα, καθς το επιτκιο των δανεων τους πλησιζει το μηδν και η ωρμανσ τους πλησιζει το πειρο, ακμα κι αν στην πρξη δεν καταγρφουν λογιστικ ζημα. Εντοτοις, η προοπτικ ενς μεσου κουρματος διαφανεται ως η πιο διαφανς και δημοκρατικ λση.

- Σμφωνα με το γερμανικ δκαιο, η κυβρνηση της χρας δεν χει το δικαωμα να προβανει σε περαιτρω δανεισμ δανειοληπτν οι οποοι, στο πλασιο δσμευσης με τη μορφ δανεου εγγησης απ τη γερμανικ κυβρνηση, οδηγονται στην χρεοκοπα. Ουσιαστικ αυτ σημανει τι η αναδιρθρωση του ελληνικο χρους μπορε να λβει χρα μνο αν εναι ξεκθαρο τι η Ελλδα δεν θα χρειαστε εκ νου να πακτο δισωσης. Αυτ ββαια η πιθαντητα μνο προφανς δεν μπορε να χαρακτηριστε τουλχιστον για τα επμενα χρνια. ταν, μως, η Αθνα ξεκινσει με συνπεια να σημεινει μικρ πλεονσματα, ττε το Βερολνο και οι Βρυξλλες θα μπορσουν πιο εκολα να σταματσουν την παροχ πακτων δισωσης και να αποδεχτον το ενδεχμενο χρεοκοπας.

- Η τραγωδα συνσταται στο τι οι πολιτικο της Ευρπης προτιμον την αναη παροχ κυλιμενων δανεων, διτι αυτ εξυπηρετε τα συμφροντ τους. Στην ουσα, δεν υποχρεονται ποτ να παρουσισουν στους φορολογομενους τους στοιχεα για την ελληνικ δισωση. Και εν η ελληνικ οικονομα ποτ δεν ανακμπτει επ της ουσας, εναι πολ πιθαν να αποφγει μια εκ νου κρση. Το πολιτικ στοχημα εναι να ξεχαστον οι απερισκεψες των τελευταων πντε ετν. Αν υποθσουμε τι δεν θα υπρξει μια να φεση, λο αυτ θα μποροσε να δουλψει για λους, εκτς σως απ τους νους της Ελλδας που αναζητον να καλτερο μλλον.

 

Διαβστε το πλρες ρθρο στα αγγλικ πατντας ΕΔΩ