Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

Παρασκευ 11 Οκτωβρου 2013

Τροπολογα σχετικ με το Βιβλο Παρουσας των εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, κατθεσε σμερα, προς ψφιση, στη Βουλ ο υπουργς Παιδεας Κ. Αρβανιτπουλος, η οποα ορζει τα εξς:

 

Α. Ο Διευθυντς κθε σχολικς μονδας και ο προστμενος κθε λλης υπηρεσιακς μονδας του ΥΠΑΙΘ εναι αρμδιος και υπεθυνος για την καθημεριν τρηση και σνταξη «Βιβλου Παρουσας Προσωπικο» (ΒΠΠ) για τους εκπαιδευτικος της Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Δημσιας Εκπαδευσης που απασχολονται με οποιαδποτε φσεως σχση σε αυτ. Το εκπαιδευτικ προσωπικ της σχολικς υπηρεσιακς μονδας εναι υπεθυνο για την καθημεριν τρηση και σνταξη του «Ατομικο Δελτου Παρουσας Προσωπικο» (ΑΔΠΠ).

 

Β. Στο ΒΠΠ και ΑΔΠΠ αναγρφονται ιδως τα ακλουθα στοιχεα:

-ημερομηνα και χρονολογα

-ονοματεπνυμο εκπαιδευτικο

-ωρριο εργασας (ρα φιξης και ρα αναχρησης)

-οι απντες εκπαιδευτικο

-εδος απουσας (ολιγωρη ολομερη) , καθς και κθε λλο στοιχεο

 

Γ. Σε καθημεριν βση, απ τον Διευθυντ προστμενο της σχολικς υπηρεσιακς μονδας και με ευθνη του, τα στοιχεα του ΒΠΠ καταχωρονται ηλεκτρονικ σε ειδικ διαμορφωμνο πληροφοριακ σστημα του υπουργεου παιδεας.

 

Δ. Με απφαση του υπουργο Παιδεας ρυθμζεται η δημιουργα του ιστοχρου φιλοξενας του πληροφοριακο συστματος, ο τρπος πρσβασης σε αυτ, ο τρπος λειτουργας αυτο , καθς και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια για την εφαρμογ των διατξεων του παρντος ρθρου.

 

Ε.Η εξντληση των ωρν του υποχρεωτικο διδακτικο ωραρου των εκπαιδευτικν της Πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας Δημσιας Εκπαδευσης πραγματοποιεται σε μια ως και πντε μορες σχολικς μονδες , με απφαση του οικεου Διευθυντ Εκπαδευσης που εκδδεται στερα απ γνμη του οικεου Υπηρεσιακο Συμβουλου.

 

Ζ. Οι εκπαιδευτικο που δεν συμπληρνουν το υποχρεωτικ τους διδακτικ ωρριο μπορον να απασχολονται μχρι και της συμπληρσεως του υποχρεωτικο τους διδακτικο ωραρου:

α/σε ενδοσχολικς δραστηριτητες, πως η ενισχυτικ διδασκαλα, η πρσθετη διδακτικ στριξη, η ενσχυση της γλωσσομθειας, οι αθλητικς πολιτιστικς και καλλιτεχνικς δραστηριτητες, και,

β/σε υπηρεσες διοκησης της εκπαδευσης, στο σχολεο που υπηρετον σε λλο σχολεο μορο αυτο. Η ανωτρω απασχληση καθορζεται με απφαση του οικεου Περιφερειακο Διευθυντ Εκπαδευσης, η οποα εκδδεται μετ απ γνμη του οικεου ΑΚΥΣΠΕ, ΑΚΥΣΔΕ. Η απασχληση αυτ θεωρεται ως χρνος σκησης διδακτικο ργου, με λες τις απορρουσες απ αυτ συνπειες.