, ,

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

9 2013

http://www.aftodioikisi.gr/mediafiles/2013/07/syntaxeis_aftodioikisi.jpgΚυβρνηση και Τρικα δεν χουν ακμη συμφωνσει στο δημοσιονομικ κεν του 2014, επομνως το προσχδιο προπολογισμο που κατατθηκε χθες στη Βουλ τελε υπ αναθερηση. Σημεο τριβς εναι τα ελλεμματα των ασφαλιστικν ταμεων με τους εκπροσπους των πιστωτν να ζητον μεωση ακμη και κριων συντξεων προκειμνου να καλυφθον οι τρπες. Η ελληνικ πλευρ αισιοδοξε τι με ηπιτερες παρεμβσεις μπορε να αμβλυνθε το πρβλημα στε να μην ανοξει το ασφαλιστικ. Οι περικοπς που εναι δη δρομολογημνες και τις οποες παρουσιζει η «Ελευθεροτυπα» σε πρωτοσλιδο δημοσευμ της εναι οι εξς:

Οι αλλαγς θα αφορον την περικοπ του ΕΚΑΣ σε 250.000 δικαιοχους που βρσκονται κτω των 65 ετν, την αξηση των ορων ηλικας συνταξιοδτησης στο ΙΚΑ και τις αλλαγς που κυοφορονται στα επικουρικ ταμεα και στα ταμεα εφπαξ.

Αναλυτικ, οι αλλαγς αυτς προβλπουν τα εξς:

1 Αναστλλεται η χοργηση του ΕΚΑΣ σε δικαιοχους κτω του 65ου τους της ηλικας, ακμη και στις περιπτσεις συνταξιοδτησης με σνταξη αναπηρας. Θα το χσουν κυρως γυνακες (λγω συνταξιοδτησης σε ηλικες κτω των 65 ετν) και συνταξιοχοι λγω αναπηρας.

2 Δημιουργα στην επικουρικ ασφλιση ατομικν λογαριασμν των ασφαλισμνων με νοητ κεφαλαιοποηση, που θα αποτελε τη βση χοργησης της επικουρικς σνταξης ανλογα με τις εισφορς που χουν καταβληθε.

Ο νος τρπος υπολογισμο των επικουρικν, με βση το νμο 3863/10, θα ξεκινσει απ1/1/2015 με μεικτ σστημα υπολογισμο για σους εναι ασφαλισμνοι πριν απ το 2001 και αποχωρον μετ το 2015 (ως το 2014 με το ισχον σστημα και απ 2015 και μχρι τη συνταξιοδτηση με το νο που θα οδηγε σε μεισεις) επηρεζοντας και τις καταβαλλμενες συντξεις, καθς προβλπεται η αν τρμηνο προσαρμογ τους, με βση τα οικονομικ των Ταμεων.

3 Εφαρμογ του νου τρπου υπολογισμο του εφπαξ βοηθματος με χρησιμοποηση νας τεχνικς βσης (συντελεστς βιωσιμτητας και ρτρα μηδενικο ελλεμματος). Με το νο τρπο δο ασφαλισμνοι, με τα δια τη ασφλισης και τις διες εισφορς, αποχωρντας με διαφορ 1 τους μπορε να χουν διαφοροποηση στο ψος του εφπαξ, εν με την τρικα συζητεται η εφαρμογ διπλο συστματος υπολογισμο του εφπαξ για μεταβατικ περοδο (να τμμα ποσο για την ασφλιση με τα δη ισχοντα και να τμμα με το νο τρπο υπολογισμο για το χρνο ασφλισης απ 1/1/2014 και μετ).

4 Αξηση ορου ηλικας για μειωμνη σνταξη γρατος (απ 60 σε 60,5) σε γυνακες ασφαλισμνες του ΙΚΑ που συμπληρνουν 12.000 ημρες ασφλισης.

5 Αξηση ορου ηλικας (απ 60 τη και 9 μνες σε 61 και 6 μνες για πλρη και απ 58 και 9 μνες σε 59 και 6 μνες) σε ασφαλισμνους και ασφαλισμνες ΙΚΑ που συγκεντρνουν 10.500 ημρες ασφλισης, εκ των οποων 7.500 ημρες στα βαρα και ανθυγιειν επαγγλματα.

6 Μεωση απ 74% σε 73% (νμος Ρππα) του συντελεστ αναπλρωσης σε Δημσιο και Ειδικ Ταμεα για το τμμα σνταξης που αντιστοιχε σε χρνο ασφλισης μετ την 1-1-2008.