Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

, 7 2013

http://graphics8.nytimes.com/images/2012/11/01/us/TEACHER-1/TEACHER-1-articleLarge.jpgΣε πολλ σχολεα παρατηρεται φτος το φαινμενο να γνεται σγχυση του διδακτικο και του υπαλληλικο ωραρου των εκπαιδευτικν.

Κατ’ αρχν να ξεκαθαρσουμε για τους μη γνωρζοντες τι οι εκπαιδευτικο χουν δο ειδν ωρρια. Το διδακτικ, δηλαδ τις ρες που διδσκουν στην αθουσα και το υπαλληλικ, τις ρες που παραμνουν για να κνουν διφορες εργασες στο σχολεο.

Ας δομε λοιπν τι ισχει σμερα, σμφωνα με την κεμενη νομοθεσα:

1. Το διδακτικ ωρριο των εκπαιδευτικν εναι απαραβαστο και καθορζεται απ το Ν. 2517/97. (24 ρες για σους χουν ως 10 χρνια υπηρεσας, 23 ρες απ 10 -Ι5 χρνια, 22 ρες απ 15-20 χρνια και 21 ρες απ 20 και πνω).

2. Ο Ν. 1566/85 κνει σαφ δικριση μεταξ εργασιακο και διδακτικο ωραρου, ορζοντας με σαφνεια τι οποιαδποτε απασχληση στην τξη εντσσεται σε διδακτικ ωρριο. Κατ συνπεια σε καμα περπτωση δεν ευσταθε τι μπορε συνδελφος να «απασχολσει» παιδι στην τξη στα πλασια του εργασιακο του ωραρου.

3. Το εργασιακ ωρριο των εκπαιδευτικν εναι κατ' αντατο 30 ρες. Με τη λξη του διδακτικο ωραρου ο εκπαιδευτικς μπορε να αποχωρσει, εκτς αν του χει ανατεθε συγκεκριμνο ργο (χι μως διδακτικ) (ρθρο 13 παρ.8  π.χ. συμμετοχ σε γιορταστικς, αθλητικς και πολιτιστικς εκδηλσεις, ενημρωση των γονων, κλπ τρηση βιβλων του Σχολεου, εκτλεση διοικητικν εργασιν), υπρχει συνεδραση του συλλγου διδασκντων. Το συγκεκριμνο ργο πρπει να χει ανατεθε απ το Σλλογο Διδασκντων και μνο απ αυτν. Κθε λλη απασχληση εναι παρνομη.

Επομνως ο εκπαιδευτικς δεν χει καννα λγο να παραμνει στο σχολεο, μετ τη λξη του διδακτικο ωραρου οτε και χρειζεται συνδικαλιστικ κλυψη υπηρεσιακ σημεωμα για να αποχωρσει απ’ αυτ! Σε κθε περπτωση να μη δχονται προφορικς εντολς παρ μνο γραπτς. Τλος θα πρπει τα στελχη της διοκησης να σεβαστον τα εργασιακ δικαιματα των συναδλφων και να αντισταθον σε ποιες παρνομες οδηγες που θγουν τα συμφροντ τους.