Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

2 2013

Δεκτ ατηση 22 «διαθσιμων» εκπαιδευτικν απ το Διοικητικ Εφετεο Αθηνν

Υπ νομικ και δικαστικ αμφισβτηση τθεται συνεχς η εφαρμογ του μτρου της διαθεσιμτητας στο δημσιο, και παρεπμενα οι κυβερνητικο σχεδιασμο (και υπολογισμο) για την νταξη εργαζομνων σε καθεστς κινητικτητας. Αυτ τη φορ, το Διοικητικ Εφετεο Αθηνν, με απφαση του προδρου του, κανε δεκτ την ατηση 22 εκπαιδευτικν οι οποοι εχαν τεθε σε διαθεσιμτητα απ τις 23 Ιουλου και τους χοργησε προσωριν διαταγ για αναστολ εκτλεσης του μτρου της διαθεσιμτητας. Την ρα που κυβρνηση συγκεντρνει «αριθμος» στη βση των συμφωνιν της με την Τρικα, για 12.500 «διαθσιμους» ως τλος Σεπτεμβρου και λλους 12.500 ως τλος Δεκεμβρου, πληθανουν οι δικαστικς αποφσεις, με τις οποες παρχεται προσωριν προστασα σε εργαζομνους οι οποοι τθηκαν σε διαθεσιμτητα. Εξλλου, ανογει ο δρμος για να ακολουθσουν τη δικαστικ οδ διεκδκησης-πρα απ τις κινητοποισεις - μεταξ λλων οι σχολικο φλακες και οι δημοτικο αστυνομικο οι οποοι εντχθηκαν σε καθεστς διαθεσιμτητας, με «οριζντιο» τρπο.

Εναι αξιοσημεωτο για την υπθεση των 22 εκπαιδευτικν, τι πρκειται για την πρτη προσωριν διαταγ που χορηγεται απ το Διοικητικ Εφετεο σε ομαδικ ατηση αναστολς εκτελσεως. τσι, και οι εκοσι δο εκπαιδευτικο που προσφυγαν στη δικαιοσνη εξαιρονται, μετ την απφαση αυτ, της διαθεσιμτητας, επιστρφουν στα καθκοντ τους και μισθοδοτονται με πλρεις αποδοχς.

Η απφαση αυτ η οποα εκδθηκε στις 30.9.2013 ρχεται να προστεθε σε εκενες Πρωτοδικεων της χρας, που δωσαν προσωριν προστασα σε εργαζομνους υπ καθεστς διαθεσιμτητας.

 

Οι λλες αποφσεις και προσφυγς

Ταυτχρονα, «μχη» κατ της διαθεσιμτητας, δνουν με προσφυγς τους στο Συμβολιο της Επικρατεας, ομοσπονδες εργαζομνων του δημοσου. Μλις πριν απ λγες ημρες, καταγρφηκε απ την ΑΔΕΔΥ ως σημαντικ η πρτη απφαση του ΣτΕ που κρνει αντισυνταγματικ διταξη του μνημονου για την πρτη διαθεσιμτητα στον δημσιο τομα, που εφαρμστηκε με τον Ν. 4024/2011.

Η διταξη του νμου, η οποα κρθηκε αντισυνταγματικ απ την Ολομλεια του ΣτΕ, θετε σε διετ προσυνταξιοδοτικ διαθεσιμτητα δημοσους υπαλλλους, οι οποοι εχαν συμπληρσει 33 χρνια προπηρεσας και ταν τουλχιστον 53 ετν.

Εξλλου, στο ΣτΕ προσφυγαν την Τρτη (1.10.2013) οι εκπρσωποι της Πανελλνιας Ομοσπονδας Εργαζομνων Δημοσων Νοσοκομεων (ΠΟΕΔΗΝ). Ζητον την ακρωση των αποφσεων του υπουργεου Υγεας «… που συρρικννουν το Δημσιο Σστημα Υγεας και θτουν Υγειονομικ Προσωπικ σε Διαθεσιμτητα».

Προσφυγ κατθεσε επσης ο Ενιαος Σλλογος Υπαλλλων Υπουργεου Εμπορου ζητντας την ακρωση απφασης για κατργηση 100 θσεων η οποα ελφθη, πως σημεινουν μεταξ λλων, χωρς καν να προηγηθε κποια μελτη για τις πραγματικς ανγκες της υπηρεσας.

Στο διο μκος κματος και οι εκπρσωποι πανεπιστμιων της χρας, μετ την νταξη σε διαθεσιμτητα 1348 διοικητικν υπαλλλων τους, χουν αποφασσει την προσφυγ στο Συμβολιο της Επικρατεας κατ της απφασης του υπουργεου Παιδεας.

 

Ποιοι εξαιρονται απ τη διαθεσιμτητα

Εν τω μεταξ, το υπουργεο Διοικητικς Μεταρρθμισης, την Τρτη (1.10.2013) δωσε πρσθετη διευκρνιση σον αφορ την καταγραφ των εργαζομνων που εξαιρονται απ τη διαθεσιμτητα. Επεσμανε τι οι Διευθνσεις Διοικητικο/Προσωπικο των φορων που εμππτουν στις διατξεις του ν.4172/2013 θα κρνουν κατ περπτωση τα ζητματα εξαιρσεων απ το καθεστς διαθεσιμτητας υπαλλλων τους «δεδομνου τι εναι καθ' λην αρμδιες τσο για την επικαιροποηση των υπηρεσιακν φακλων του προσωπικο τους σο και για τον λεγχο των δικαιολογητικν».