3.970

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

23 2013

http://www.edu4u.gr/Portals/0/ArticlePhotos/fa65974a89d4432eb615393d2ed1b33c.jpgΤο υπουργεο Παιδεας χει δρομολογσει, μσα απ το πργραμμα ΕΣΠΑ και εκτς πιστσεων του τακτικο προπολογισμο την πρσληψη 3.970 αναπληρωτν. Η προσλψεις αυτς θα γνουν μσω του προγρμματος ΕΣΠΑ για την Ειδικ Αγωγ.

Συγκεκριμνα θα προληφθον:

  • 1450 αναπληρωτν εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμια Εκπαδευση για την παρλληλοι στριξη
  • 520 αναπληρωτν ΕΕΠ για το πργραμμα «Ανπτυξη υποστηρικτικν δομν νταξης και συμπερληψης στην εκπαδευση των μαθητν με αναπηρα-Μετατροπ του ειδικο Σχολεου σε Κντρο Υποστριξης
  • 300 αναπληρωτν ΕΒΠ για τα Γενικ Λκεια, και
  • 1700 αναπληρωτν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας για Ειδικ Σχολεα και τμματα νταξης στο πλασιο του προγρμματος «εξατομικευμνων μτρων υποστριξης μαθητν με αναπηρες για τη μεγιστοποηση της ακαδημακς και κοινωνικς ανπτυξης με τη χρση Νων Τεχνολογιν και Ψηφιακο Εκπαιδευτικο Υλικο», στε να στελεχωθον με το κατλληλο εκπαιδευτικ και ειδικ εκπαιδευτικ προσωπικ για το σχολικ τος 2013-14.

Γνεται λοιπν φανερ τι 3970 συνδελφο μας θα εξασφαλσουν εργασα, στω και προσωριν, μσω του καταγγελλομνου απ κποιους προγρμματος ΕΣΠΑ. χουν να πουν κτι λοι αυτο σε λους αυτος τους νεργους συνδελφους μας; Απλ ρωτμε εμες…