του Κστα Τσιριμνα απ το matrix24.gr

14 2013

http://2.bp.blogspot.com/-OhjPiiViAXs/UaUDkB8cG4I/AAAAAAAFwYI/NW9IvknjnFQ/s1600/afisa.jpgΜπορε ο αγιασμς να γινε αλλ το γιο Πνεμα δεν φανεται να φτισε το υπουργεο Παιδεας, αφο για μια ακμη χρονι τα προβλματα και οι ελλεψεις στα δημοτικ σχολεα δεν… λειψαν. Αυτ που χει προκαλσει θελλα αντιδρσεων εναι «η καταφανς προσπθεια του υπουργεου Παιδεας να υποσκψει το θεσμ του ολομερου σχολεου» πως καταγγλλουν στο matrix24.gr διευθυντς.

«Η κυβρνηση μετατρπει το ολομερο σχολεο σε παιδοφυλακτριο, εναι μια λανθασμνη κνηση τσο σε εκπαιδευτικ σο και σε κοινωνικ πλασιο» σημεωσε μιλντας στο matrix24.gr ο πρεδρος της Διδασκαλικς Ομοσπονδας Ελλδας (ΔΟΕ), Χαρλαμπος Κκκινος. Μλιστα προβλπει πως σε πολλ σχολεα, το ολομερο δε θα λειτουργσει καθλου.

Το matrix24.gr σε μια προσπθεια να ανιχνεσει τα προβλματα που αντιμετωπζουν τα δημοτικ σχολεα στην αρχ της σχολικς χρονις ρθε σε επικοινωνα με τους διευθυντς 3 κεντρικν σχολεων της Αθνας. Ασφαλς δεν θα δημοσιοποισουμε τα ονματ τους, μιας και καραδοκον αρκετς ΕΔΕ, εν με τις διαθεσιμτητες και τις υποχρεωτικς μετατξεις, οι δημσιοι λειτουργο φοβονται ακμη και την αναπνο τους…

 

Πρβλημα 1ον: λλειψη καθηγητν

Βμβα στα θεμλια του ολομερου σχολεου βζει γγραφο του υπουργεου Παιδεας, σμφωνα με το οποο τοποθετεται μνο νας δσκαλος αν ολομερο δημοτικ και καννας στα ολομερα ΕΑΕΠ( Ενιαο Αναμορφωμνο Εκπαιδευτικ Πργραμμα) δημοτικ. Το υπουργεο προχωρ σε αυτν την κνηση, για να εξασφαλσει την ομαλ λειτουργα της «πρωινς βρδιας» των δημοτικν, μεταθτοντας δασκλους με στχο να καλψουν τα κεν που υπρχουν το πρω, θυσιζοντας ουσιαστικ την απογευματιν βρδια.

Η μμεση αυτ διλυση του ολομερου σχολεου προκαλε μεγλη ανασττωση χι μνο στους  εκπαιδευτς αλλ και στους γονες, μιας και ανατρπει τη ζω εκατοντδων χιλιδων παιδιν και των οικογενειν τους.

«Το ολομερο σχολεο εναι μια κατκτηση της μεταπολτευσης, δεν πρπει να χαθε» σημεινει διευθυντς σχολεου στο Κντρο της Αθνας  και συμπληρνει «νας δσκαλος δεν μπορε να διδξει λα τα παιδι, τι θα γνει με τα υπλοιπα; Θα διδσκονται μνο απ τους  καθηγητς ειδικοττων»;

Και τα προβλματα δεν σταματον. Σε δο απ τα τρα σχολεα που ερευνσαμε, λεπουν και καθηγητς ειδικοττων, πως μουσικο, εικαστικο, εν γνωστη παραμνει η ημερομηνα τοποθτησς τους. Η καθυστρηση συνσταται στην κωλυσιεργα  της διαδικασας αποσπσεων και μετατξεων, αλλ και στο αλαλομ που δημιουργθηκε εξαιτας τους. Η Περιφερειακ Διεθυνση Αττικς τους ενημρωσε πως η τοποθτηση του προσωπικο θα γνει «σταδιακ».

Μλιστα διευθντρια  δημοτικο ΕΑΕΠ, μιλντας στο matrix24.gr δλωσε πως εφτος εναι η πρτη φορ που δεν ρθαν δσκαλοι πρωινς βρδιας, λγω της καθυστρησης των τοποθετσεν τους.  Οι μαθητς τριν τξεων του σχολεου  δεν ξρουν ακμη τον δσκαλ τους…

 

Πρβλημα 2ον: Τα βιβλα

Σε αρκετς περιπτσεις υπρχουν ελλεψεις και σε βιβλα. Παρ’τι αυτ εστλησαν απ τον Ιονιο, εν τοτοις παρατηρονται σημαντικς ελλεψεις στις παρτδες.

 

Πρβλημα 3ον : Απομκρυνση των σχολικν φυλκων

Πολλ εναι τα παρπονα τσο απ την πλευρ   των εκπαιδευτικν, σο και των κηδεμνων για την «καρατμηση» των σχολικν φυλκων. Ενδεικτικ της ανασφλειας που επικρατε στα σχολεα εναι πως διευθυντς σχολεου φησε στην κρη τα καθκοντ του, για να προσχει τους μαθητς που σχλαγαν, μχρι να τα παραλβουν οι γονες τους. Μλιστα δεν ταν λγες οι μητρες που μετφεραν στο matrix24.gr την ανησυχα τους για τη σωματικ ακεραιτητα των παιδιν τους. «Τι θα γνει σε περπτωση που κποιο παιδ καταφρει να περσει μσα απ τα κγκελα της εξπορτας και φγει;» αναφρει χαρακτηριστικ μα εξ αυτν.

 

Πρβλημα 4ον: Η καθαριτητα

Σε αρκετ σχολεα υπρχει πρβλημα με τη διασφλιση της καθαριτητας του χρου, μιας και δεν χουν ανανεωθε οι συμβσεις  με τους υπαλλλους καθαριτητας. Σε σχολεο του κντρου των Αθηνν, οι υπλληλοι δουλεουν, εν χει λξει η σμβασ τους, επειδ ο δμος υποσχθηκε πως σντομα θα υπογραφον νες. Το πρβλημα εναι εντοντερο στην περιφρεια.

 

Πρβλημα μεγλο: η ψυχολογα του παιδιο

Η κρυθμη κατσταση στο χρο της εκπαδευσης ανησυχε τη διευθντρια ενς ΕΑΕΠ, που φοβται τι τα παιδι θα επηρεαστον απ αυτν. «Το παιδ αντιλαμβνεται τι το σχολεο εναι μπχαλο. Η πρξη αναιρε την παιδεα».  Υπρχουν και κποιοι που θεωρον τι η  εσοδος καθηγητν της δευτεροβθμιας εκπαδευσης στην πρωτοβθμια θα αναβαθμσει το δημοτικ σχολεο, θα βελτισει την ψυχολογα αλλ και το εππεδο των μαθητν.

 

Πρβλημα μνιμο: Οι απεργες

Οι επικεμενες απεργες των εκπαιδευτικν προβληματζουν τους γονες. Ακμη και αυτο που δηλνουν αλληλγγυοι στα αιτματ τους, στο πλασιο του ιδιτυπου κοινωνικο αυτοματισμο που λειτουργε η ελληνικ κοινωνα τα τελευταα χρνια, φοβονται τι αυτς θα χουν συνπειες στη μρφωση του παιδιο τους αλλ και στην οικογενειακ τους ζω. «Υπρχει ττοια αναμπουμπολα που δημιουργε αποδιοργνωση και δεν πιστεω τι θα γνει δουλει στα σχολεα φτος», λει πατρας 10χρονης στο matrix24.gr. Ο διος εκφρζει την ντονη αντθεσ του για την αξηση κατ 10% του ορου των μαθητν σε κθε τξη.

 

Δεν υπρχουν κεν λει το υπουργεο

Ο υπουργς Παιδεας Κωνσταντνος Αρβανιτπουλος  προσπθησε να διασκεδσει τις εντυπσεις κνοντας λγο για «σημειακ» κεν και δεσμετηκε να καλυφθον τα κεν σε 3-4 μρες. Η ΔΟΕ (Διδασκαλικ Ομοσπονδα Ελλδας) απ την πλευρ της, δωσε στη δημοσιτητα λστα με τα λειτουργικ κεν της πρωτοβθμιας εκπαδευσης αν την επικρτεια, τα οποα αγγζουν τα 5246, παρ’ τι σταδιακ μεινονται.

Για την λστα της ΔΟΕ πατστε εδ