6,6 5 2012

Βασλης Φουρτονης,δσκαλος

14 2013

Εκθεση γροθι του ΟΗΕ: 6,6 εκατομμρια παιδι κτω των 5 ετν πθαναν μσα στο 2Σοκρουν τα στοιχεα ρευνας του ΟΗΕ για την παιδικ θνησιμτητα καταγρφοντας μα ακμη τραγικ πλευρ της ανθρπινης κοινωνας , καθς, μνο μσα στο 2012 πθαναν 6,6 εκατομμρια παιδι παγκοσμως προτο συμπληρσουν τα πντε τους χρνια.

Ο αριθμς αυτς ισοδυναμε με περπου 18.000 θαντους κθε μρα , σμφωνα με την κθεση του ΟΗΕ που δθηκε στη δημοσιτητα απ την UNICEF, τον Παγκσμιο Οργανισμ Υγεας (ΠΟΥ), την Παγκσμια Τρπεζα και την Υπηρεσα Οικονομικν και Κοινωνικν Υποθσεων του ΟΗΕ/Τμμα Δημογραφικν Στοιχεων.

Ο αριθμς αυτς εναι περπου υποδιπλσιος απ τον αριθμ των παιδιν κτω των πντε ετν τα οποα εχαν χαθε το 1990, χρονι κατ την οποα πθαναν περισστερα απ 12 εκατομμρια παιδι.

"Πρκειται για μα θετικ τση. Εκατομμρια ζως σθηκαν. Και μπορομε να τα πμε ακμα καλτερα. Οι περισστεροι απ τους θαντους αυτος μπορον να αποφευχθον με απλος τρπους, τους οποους πολλς χρες χουν δη υιοθετσει—αυτ που χρειαζμαστε εναι μα μεγαλτερη ασθηση του επεγοντος", δλωσε ο ντονι Λικ, ο εκτελεστικς διευθυντς της Γιονισεφ.

Μπορε οι υπεθυνοι της UNICEF να αναφρουν τι το ποσοστ αυτ κρνεται ως θετικ καθς πριν απ περπου 20 χρνια οι αριθμο θνησιμτητας ταν υπερδιπλσιοι, ωστσο, τονζουν πως πολλο θνατοι θα μποροσαν να χουν αποφευχθε.

Στις κυριτερες αιτες θαντου μεταξ των παιδιν κτω των πντε ετν συμπεριλαμβνονται η πνευμονα, η πρωρη γννηση, η ασφυξα κατ τον τοκετ, η διρροια και η ελονοσα. Σε παγκσμιο εππεδο, σχεδν το 45% των θαντων παιδιν κτω των πντε ετν συνδεται με τον υποσιτισμ.

Σχεδν οι μισο απ τους θαντους παιδιν κτω των πντε ετν σημεινονται σε μλις πντε χρες: την Κνα, την ΛΔ Κονγκ, την Ινδα, τη Νιγηρα και το Πακιστν.

Η Ινδα (22%) και η Νιγηρα (13%) μαζ αντιστοιχον στο να τρτο και πλον λων των θαντων παιδιν κτω των πντε ετν.

Οι ζως των περισστερων απ αυτ τα βρφη θα μποροσαν να σωθον αν οι μητρες και τα βρφη εχαν πρσβαση σε κποιες βασικς υπηρεσες στον τομα της υγεας. Σε αυτς περιλαμβνονται, μεταξ λλων, η φροντδα κατ τη διρκεια και μετ τον τοκετ, τα φθην φρμακα--πως τα αντιβιοτικ--και η αποκλειστικ στιση του βρφους μσω του θηλασμο κατ τους πρτους ξι μνες της ζως του.

Η υποσαχρια Αφρικ εναι η περιοχ με τα υψηλτερα ποσοστ παιδικς θνησιμτητας στον κσμο.

Με 98 θαντους αν 1.000 γεννσεις, να παιδ που γεννιται στην υποσαχρια Αφρικ αντιμετωπζει περισστερες απ 16 φορς μεγαλτερο κνδυνο να πεθνει πριν απ τα πμπτα του γενθλια σε σχση με να παιδ που γεννιται σε χρα υψηλο εισοδματος.Ωστσο, η υποσαχρια Αφρικ χει επιδεξει εντυπωσιακ προδο με το ετσιο ποσοστ μεωσης των θαντων να χει αυξηθε απ 0,8% την περοδο 1990-1995 σε 4,1% την περοδο 2005-2012.