:

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

10 2013

http://1.bp.blogspot.com/-v41cv0fG21Q/UTG0AxsDVfI/AAAAAAAAY4U/dJKZkW_1MWI/s1600/50ACCB1581804B46776622FE2C84D0A7.jpgΤο Υπουργεο Παιδεας, με γγραφο που εξδωσε χθες, προχρησε στην απροκλυπτη καταστρατγηση εκπαιδευτικν κατακτσεων πως ο αριθμς των μαθητν αν τμμα και ο θεσμς του Ολομερου Σχολεου. ταν να ακμη ολθριο βμα της πολιτικς ηγεσας στην κατεθυνση της διλυσης του δημσιου σχολεου.

Η αναλογα αριθμο μαθητν αν τμμα καθορστηκε σε 1:25 μετ απ πολυετες αγνες της Ομοσπονδας των δασκλων, το 2006. Το γγραφο του ΥΠΑΙΘ (που μετουσιθηκε δη σε, εσπευσμνη, τροπολογα στο σχδιο νμου για το νο Λκειο) επαναφρει, με τον πλον απαρδεκτο τρπο, το αντιπαιδαγωγικ καθεστς του «συνωστισμο» πολ μεγλου αριθμο μαθητν σε αθουσες, που σε πλθος περιπτσεων, εναι πολ μικρς και ανεπαρκες ακμη και για 25 μαθητς. Η επκληση «εξαιρετικν» περιπτσεων για αξηση του αριθμο των μαθητν ρχεται σε πλρη αντθεση με το εκπαιδευτικ ατημα για περαιτρω μεωση της αναλογας μαθητν αν εκπαιδευτικ, αφο στις σχολικς τξεις φοιτον πολλο μαθητς με ιδιατερες εκπαιδευτικς ανγκες.

Με την δια αντιπαιδαγωγικ αντληψη η πολιτικ ηγεσα του ΥΠΑΙΘ προχωρ και στο ξεθεμελωμα του θεσμο του Ολομερου σχολεου, θεσμο με παιδαγωγικ και κοινωνικ δισταση. Εδ οι αλχημεες δεν χουν τλος. Προκειμνου να χαρακτηριστον εκπαιδευτικο ως λειτουργικ υπερριθμοι και να μετατραπον σε ευλικτο προσωπικ για την κλυψη των κενν, που το Υπουργεο φειλε να καλψει με προσλψεις μνιμων κι αναπληρωτν εκπαιδευτικν, θυσιζονται οι ανγκες των μαθητν και θεσμο γκρεμζονται αντ να ενισχονται. Οι, δχως νομικ ισχ, οδηγες της πολιτικς ηγεσας του Υπουργεου αποκαλπτουν την αδυναμα της για σωστ προγραμματισμ που οδηγε σε καταστροφικς κινσεις πανικο λγο πριν το κουδονι του Αγιασμο.

Αφο προηγουμνως, η πολιτικ ηγεσα του Υπουργεου, ξεσπτωσε εκπαιδευτικος με το να μην ικανοποισει τις, απολτως λογικς κι εφικτς, αποσπσεις ρχεται τρα να τους μετατρψει σε περιπλανμενο προσωπικ και να καταδικσει τους μαθητς με ελλειμματικο χαρακτρα «εκπαιδευτικς» διαδικασες.

 

Η γνωμοδτηση της δικηγρου Μαρας - Μαγδαληνς Τσπρα

Με γγραφο, που φρει ημερομηνα 9-9-2013 ο Υπουργς Παιδεας και Θρησκευμτων, αφενς ορζει, τι ο αριθμς των νηπων και των μαθητν μπορε να υπερβανει κατ 10% την αναλογα των μαθητν αν δσκαλο και νηπων αν νηπιαγωγ και αφετρου προβλπει την κατ σειρ προτεραιτητας τοποθτηση κατ την ναρξη του σχολικο τους των εκπαιδευτικν, στο πρωιν τμμα εν συνεχεα στο ολομερο πργραμμα των σχολικν μονδων και τλος στα ΕΑΕΠ, διαθτει μνο της διαθσιμες ρες των εκπαιδευτικν ΠΕ 70 και των εκπαιδευτικν ειδικοττων.

Το ως νω γγραφο, ωστσο, πραν της πρτης παραγρφου αυτο, που δη προωθεται μσω νομοθετικς ρυθμσεως, στην πραγματικτητα δεν ερμηνεει το υφιστμενο νομικ πλασιο, πργμα, που θα το καθιστοσε εγκκλιο αλλ εισαγγει νες ρυθμσεις και μλιστα αποκλνουσες απ τις ισχουσες, χωρς να φρει τυπικ την μορφ υπουργικς απφασης και χωρς βεβαως να χει δημοσιευτε στην Εφημερδα της Κυβερνσεως.

Υπ την ννοια αυτ, το εν λγω γγραφο στερεται παντελς δεσμευτικτητας, τσο για τους αποδκτες του σο και εν γνει για τους εκπαιδευτικος, αφο δεν συνιστ εγκκλιο καθς δεν ερμηνεει υφιστμενες διατξεις, δεν συνιστ υπουργικ απφαση, αφο δεν χει τχει δημοσευσης στο ΦΕΚ και ακμα και εν θελε υποτεθε, τι συνιστ απλ ενημερωτικ εσωτερικ γγραφο της διοικσεως, δεν μπορε να εισγει ρυθμσεις κατ τρπο διαφορετικ απ την κεμενη νομοθεσα.