Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

5 2013

http://1dim-kraneas.lar.sch.gr/img/did3-big.jpgΚυκλοφρησε εγκκλιος της Διεθυνσης Σπουδν του Υπουργεου Παιδεας με οδηγες για τη να σχολικ χρονι. Μεταξ των λλων η εγκκλιος αναφρει:

Κθε σχολικ μονδα εναι νας οργανισμς παροχς εκπαδευσης, στχος της οποας εναι η ολπλευρη και ισρροπη ανπτυξη των διανοητικν και ψυχοσωματικν δυνμεων των μαθητν στε, ανεξρτητα απ φλο και καταγωγ, να χουν τη δυναττητα να εξελιχθον σε ολοκληρωμνες προσωπικτητες και να ζσουν δημιουργικ (Ν. 1566/85, ρθρα 1,2 και 4).

Στχος λων μας εναι η δημιουργα ενς σχολεου για λα τα παιδι, το οποο χι μνο αποδχεται την νταξ τους σε αυτ, αλλ και προσαρμζει τη δομ και τη λειτουργα του για την κλυψη των αναγκν τους.

Κθε σχολικ μονδα αναπτσσει το δικ της κλμα εργασας επιδικοντας, με βση τον προγραμματισμ και τις ιδιατερες συνθκες, την πραγμτωση των εξειδικευμνων στχων, ενθαρρνοντας την ομαδικτητα, τη συνεργασα και την επικοινωνα μεταξ λων των μελν της. Η δημιουργα ενς παιδαγωγικο περιβλλοντος αποτελε τη βση για τη βελτωση και ανπτυξη της σχολικς μονδας. 

 

ναρξη σχολικο τους 2013- 2014

Ο ρλος των Διευθυντν των σχολικν μονδων εναι σημαντικς και καθοριστικς στη δημιουργα ενς σχολικο κλματος που να ευνοε τη διδασκαλα, τη μθηση, την αποτελεσματικ επικοινωνα και τη διαμρφωση πνεματος συναδελφικτητας και συνεργασας ανμεσα στα μλη του διδακτικο προσωπικο. Ο Διευθυντς ως μεσα υπεθυνος για τη λειτουργα της σχολικς μονδας πρπει να καταβλλει κθε δυνατ προσπθεια και να ανταποκρνεται στις προσδοκες του προσωπικο του σχολεου, των μαθητν, αλλ και των γονων και κηδεμνων. 

Με τη με αριθμ. Φ.12/427/79844/Γ1/11-06-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΓ9-Υ18) Εγκκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θμα: «Προγραμματισμς εκπαιδευτικο ργου σχολικο τους 2013-2014», δθηκαν οδηγες στις Περιφερειακς Υπηρεσες και στις σχολικς μονδες, με σκοπ την αποτελεσματικτερη, απ κθε πλευρ, λειτουργα τους.

Με την ναρξη του σχολικο τους 2013-2014, σε εππεδο σχολικς μονδας και κατ την πρτη ημρα ναρξης των μαθημτων γνεται ο καθιερωμνος Αγιασμς, διανμονται τα σχολικ βιβλα και δνονται οδηγες για θματα που αφορον στην εφαρμογ του ωρολογου προγρμματος μαθημτων και στη γενικτερη λειτουργα του σχολεου.

Απ την επμενη μρα λειτουργας της σχολικς μονδας, εφαρμζεται το εβδομαδιαο ωρολγιο πργραμμα μαθημτων, τσο για το δημοτικ σο και για το νηπιαγωγεο, το οποο συντσσεται σμφωνα με σα αναφρονται στη με αριθμ. Φ.12/427/79844/Γ1/11-06-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΓ9-Υ18) Εγκκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θμα: «Προγραμματισμς εκπαιδευτικο ργου σχολικο τους 2013-2014».

Περισστερα ΕΔΩ