37 . 31%

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

5 2013

http://www.arcadiavoice.gr/wp-content/uploads/2013/02/inegsee.jpgΤην τελευταα τριετα οι μισθωτο χασαν 37 δισ. ευρ, με την αγοραστικ δναμ τους να επιστρφει στα εππεδα του 2000 με , τι αυτ συνεπγεται για την εγχρια ζτηση και το ΑΕΠ, σημεινεται στην ετσια κθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για την Ελληνικ Οικονομα και την Απασχληση 2013, που με μετρσιμα στοιχεα καταδεικνεται η πλρης αποτυχα των μνημονιακν πολιτικν και κροεται ο κδωνας του κινδνου για το μλλον της κοινωνας και της οικονομας εν δεν εφαρμοστε μεσα μια εναλλακτικ μακροοικονομικ πολιτικ οικονομικ και κοινωνικ αποτελεσματικ.

Η ανεργα χει επιστρψει σε εππεδα 1961, με τις εκτιμσεις για το 2013 να εναι ποσοστ 29% και για το 2014, 31,5%. Την δια στιγμ οι κοινωνικς δαπνες χουν μειωθε επικνδυνα. 

Οι ασκομενες πολιτικς την περοδο 2010-2013 γυρνον την οικονομα και το βιοτικ εππεδο της πλειοψηφας των πολιτν στο μακριν παρελθν, τνισε ο επιστημονικς Διευθυντς του Ινστιτοτου, καθηγητς Σββας Ρομπλης παρουσιζοντας την κθεση στη Θεσσαλονκη. 

Καταθτοντας δε τις προτσεις του Ινστιτοτου για ανσχεση της φεσης και ξοδο απ την κρση, τνισε τι η πρταση του εστιζεται στηναξηση του καττατου μισθο.

Σμφωνα με την ρευνα η αξηση του καττατου μισθο απ τα 586 ευρ στα 751 ευρ (κατργηση της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου του Φεβρουαρου 2012) θα συμβλει κατ τον πρτο χρνο σε αξηση της εγχριας ζτησης κατ 0,75%, του ΑΕΠ κατ 0,5% και της απασχλησης κατ 7.000 νες θσεις εργασας.

Η ανσχεση της φεσης τον πρτο χρνο διαμσου της αξησης του καττατου μισθο ενισχυμενη απ την αναδιρθρωση του χρους (δραστικ γιατ η πια αναδιρθρωση παρατενει την φεση και απομακρνει τις προοπτικς ανπτυξης), τη ρευσττητα της οικονομας, την ουσιαστικ και αποτελεσματικ καταπολμηση της φοροδιαφυγς και εισφοροδιαφυγς και την επενδυτικ (δημσια-ιδιωτικ) δραστηριτητα, θα συμβλλουν επιπρσθετα σε αξηση του ΑΕΠ κατ 1,7% το χρνο και σε αξηση της απασχλησης κατ 25.000 νες θσεις εργασας. 

Η πορεα ανκαμψης της ελληνικς οικονομας (3%-4% το χρνο) στον ορζοντα μας πενταετας θα θσει σε χρση και το παραγωγικ δυναμικ που σμερα αργε και ανρχεται σε 15% του ΑΕΠ περπου και θα συμβλλει στην αξηση της απασχλησης κατ 7%-10%, δηλαδ κατ 250.000 τομα.

Το Ινστιτοτο πντως σημεινει πως ακμη και σ αυτν την περπτωση απαιτεται μια 20ετα για τη δημιουργα περπου ενς εκατομμυρου θσεων εργασας.

 

37 δισ. ευρ χασαν οι μισθωτο

http://www.inegsee.gr/sitefiles/images/20131.jpgΣε 37 δισ. ευρ υπολογζει το Ινστιτοτο Εργασας της ΓΣΕΕ την απλεια που υπστησαν οι μισθωτο και σε 4 δισ. την απλεια των αυτοαπασχολομενων την τελευταα τριετα απ μεισεις των αποδοχν τους και απ τις φορολογικς επιβαρνσεις, συμβλλοντας στη μεωση της εγχριας ζτησης κατ 31,3%, επιστρφοντας στο εππεδο του τους 1994 (19 χρνια πριν). 

Η αγοραστικ δναμη των αποδοχν τους την δια περοδο 2010-2013 μειθηκε κατ 37,2%, επιστρφοντας στα εππεδα του τους 2000.

Σημεινεται δε τι η μεωση του κστους εργασας, με τις μεισεις των μισθν, δεν φερε μεωση στις τιμς των προντων, οτε και αυτν που εξγονται. 

Το 2010, οι αποδοχς των εργαζομνων στην Ελλδα ταν στο 91% του ευρωπακο μσου ρου και μειθηκαν στο 83%. Οι μσες ετσιες αποδοχς εναι 22.000 ευρ πιο χαμηλ απ αυτς στη Σλοβενα και την Κπρο.

 

Επιστροφ στην ανεργα του '60

Η ανεργα επστρεψε στα εππεδα του 1961, εν οι εκτιμσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για το τλος του 2013 και το 2014 εναι δυσοωνες. 

Συγκεκριμνα, εκτιμται τι η ανεργα θα αυξηθε και ως το τλος του 2013 θα αγγξει το 29% - 30%, εν τον επμενο χρνο θα φτσει στο ποσοστ του 31,5%.

 

Επικνδυνη μεωση των κοινωνικν δαπανν

Σμφωνα πντα με τα στοιχεα της κθεσης, οι κοινωνικς δαπνες (συντξεις, δαπνες υγεας και προνοιακς μεταβιβσεις) μειθηκαν απ 23,9% του ΑΕΠ (55,2 δισ. ευρ) το 2009 σε 22% του ΑΕΠ (40,3 δισ. ευρ) το 2013, σημεινοντας μεωση της τξης του 26,99%, ανλογη με τη μεωση του ΑΕΠ κατ την περοδο 2009-2013.

«Τα μετρσιμα αυτ αποτελσματα των ασκομενων πολιτικν λιττητας στην Ελλδα (2010-2013) χουν διαμορφσει μα κατσταση στην ελληνικ οικονομα και στην κοινωνα πλρους απαξωσης της εργασας, επιλεκτικς απαξωσης των επιχειρσεων και συρρκνωσης των δημσιων και των κοινωνικν δαπανν, μεταμορφνοντας με ταχες ρυθμος το κρτος-πρνοιας σε κρτος-φιλανθρωπας» τονζει το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

 

Δετε την ετσια κθεση του ΙΝΕ Η ελληνικ οικονομα και η απασχληση 2013 πατντας ΕΔΩ