Πηγ: ΤΟ ΕΘΝΟΣ

2 2013

Χρα γερντων, με υψηλ μση ηλικα πληθυσμο, με τση προς τον γγαμο βο αλλ με χαμηλ ποσοστ γονιμτητας και με υπεροχ του «ασθενος» φλλου, αναδεικνεται με το πρασμα των χρνων η Ελλδα.

Τα στοιχεα που δημοσιοποησε πρσφατα η Ελληνικ Στατιστικ Αρχ, τα οποα βασζονται στην απογραφ του 2011, εναι κρως εντυπωσιακ. Σκιαγραφον την εικνα του ελληνικο πληθυσμο, τα προβλματα που θα αντιμετωπσει στο μλλον, εν τα συμπερσματα αυτ μπορον να αποτελσουν αντικεμενο προβληματισμο για την επσημη πολιτεα.

 

http://www.real.gr/filescalendar/2013/August/assets_LARGE_t_942_43593568.jpg«Γροι» πνω απ 2 εκατ.

Με τον νμιμο πληθυσμ της χρας να φτνει τα 10.815197 τομα και τον νμιμο πληθυσμ (δημτες) να εναι 9.903.268 πολτες, ιδιατερη σημασα χουν τα επιμρους χαρακτηριστικ στοιχεα. Για παρδειγμα, ποιος γνωρζει τι ο αριθμς των ατμων ηλικας νω των 65 ετν χει ξεπερσει τα 2 εκατ., γεγονς που αποτελε «βμβα» για τα ασφαλιστικ ταμεα;

Ακμη πιο εντυπωσιακ εναι το γεγονς τι υπρχουν 1,6 εκατ. Ελληνες, δηλαδ πνω απ το 15%, που εναι πνω απ 70 ετν. ποιος ξρει τι εν τει 2013 στην Ελλδα υπρχουν 250 παιδι ως 14 ετν τα οποα εναιμ παντρεμνα και δο απ αυτ και διαζευγμνα;

κρως ενδιαφρον και το γεγονς τι η Ηπειρος εναι η πιο γερασμνη περιφρεια της χρας, εν στα νησι φανεται να επικρατον οι νοι.

 

http://www.real.gr/filescalendar/2013/August/dimoi.jpg2,2 εκατομμρια νοικοκυρι εναι μονομελ διμελ!

Ενδιαφροντα εναι τα συμπερσματα για τα χαρακτηριστικ των οικογενειν στην Ελλδα. Οι περισστεροι πολτες εναι παντρεμνοι, ωστσο, μεγλη πλειοψηφα των νοικοκυριν εναι μονομελς διμελς:

• Το 50,3% του πληθυσμο της χρας, δηλαδ 5.364.211, εναι κατ νμο γγαμοι (γγαμοι, σμφωνο συμβωσης, σε δισταση). Το 39,% τοι 4.227.033 εναι γαμοι, με τους ρρενες να υπερτερον (21,5% του πληθυσμο της). Υπρχουν επσης 820.392 χροι, 331.653 χουν πρει διαζγιο και 69.725 ζουν σε δισταση.

• Το σμφωνο συμβωσης δεν εχε μπει για τα καλ στη ζω μας το 2011 καθς το χρησιμοποησαν μλις 1.763 πολτες. Ενδιαφρον εναι τι υπρχουν 6.681 πολτες ηλικας 0-19 τη που εναι παντρεμνοι, με τους 250 να αφορον παιδι ηλικας ως 14 χρνια.

Οι πιο πολλο παντρεμνοι βρσκονται στην ηλικα 40-49 τη (1,2 εκατ.), εν το διαζγιο χτυπ περισστερο στην δια ηλικα με 103.708 διαζευγμνους.

 

http://www.real.gr/filescalendar/2013/August/synolo%20melon.jpgΑγγζουν» το 1 εκατ. οι αλλοδαπο

Σημαντικ εναι τα στοιχεα για τη σνθεση του πληθυσμο κατ υπηκοτητα καθς προκπτει τι 9.903.268 τομα χουν ελληνικ υπηκοτητα, 199.101 τομα χουν υπηκοτητα λλων χωρν της Ευρωπακς

νωσης, 708.003 τομα χουν υπηκοτητα λοιπν χωρν και 4.825 τομα εναι χωρς υπηκοτητα χουν αδιευκρνιστη υπηκοτητα. Το σνολο των αλλοδαπν που διμεναν μνιμα στην Ελλδα κατ την απογραφ, πως και των ατμων χωρς με αδιευκρνιστη υπηκοτητα, ανλθε σε 911.929 τομα.