Πηγ: ΤΟ ΕΘΝΟΣ

1 2013

Σωσβιο για το ΕΣΥ τα γενσημαΒασικ «εργαλεο» ελγχου της φαρμακευτικς δαπνης εναι τα γενσημα.

Πρκειται για αντγραφα φρμακα, τα οποα παρχουν ποιοτικ και φθην περθαλψη σε ολκληρο τον κσμο. Το ποσοστ χοργησης γενοσμων στην Ελλδα παραμνει χαμηλ, σε σχση με τις υπλοιπες ευρωπακς χρες.

Στον ΕΟΠΥΥ, κυμανεται απ 16% ως 19%, ταν σε χρες, πως η Ολλανδα και η Γερμανα, βρσκεται πνω απ το 60%. Το υπουργεο Υγεας επιχειρε να το φτσει στο 60%, χρησιμοποιντας ως αιχμ του δρατος τη συνταγογρφηση με δραστικ ουσα.

Τι εναι, μως, τα γενσημα και τι σημανει συνταγογρφηση με δραστικ ουσα; Μπορον τα συγκεκριμνα μτρα να οδηγσουν σε μεωση της φαρμακευτικς δαπνης;

Ολα σχετζονται με τον κκλο ζως ενς πρωτοτπου σκευσματος, ο οποος αποτελεται απ τρα στδια: Το πρτο, εναι η ρευνα και ανπτυξη ενς νου φαρμκου, μχρι τη διθεσ του στην αγορ.

 

Το δετερο εναι η διθεσ του στην αγορ ως τη λξη του δικαιματος αποκλειστικς διθεσης (λξη του δικαιματος ευρεσιτεχνας). Στην Ευρπη, το δπλωμα ευρεσιτεχνας προστατεεται ως 20 χρνια.

Στο τρτο στδιο, το φρμακο χνει το προνμιο της αποκλειστικς εκμετλλευσης και καθσταται «off patent» (εκτς πατντας). Στη φση αυτ, μπορον να κυκλοφορσουν νμιμα στην αγορ ουσιωδς μοια με αυτ φρμακα γενσημα, τα οποα περιχουν την δια δραστικ ουσα. Τα συγκεκριμνα σκευσματα χουν πολ χαμηλς τιμς, οι οποες μπορε να φτσουν και στο 10% 20% της τιμς που εχε το πρωττυπο πριν χσει την πατντα. Πιο φθην γνεται και το εκτς πατντας φρμακο. Στην Ελλδα, διατθεται στο 50% της τιμς που εχε ταν ταν πρωττυπο.

Πς μπορε να συμβλει η συνταγογρφηση με δραστικ ουσα στη μεωση της φαρμακευτικς δαπνης; Κθε σκεασμα που αγορζουμε απ το φαρμακεο χει διπλ «ταυττητα». Η πρτη αφορ το εμπορικ του νομα (aspirin) και η δετερη τη δραστικ ουσα που περιχει (ακετυλοσαλικυλικ οξ).

Σωσβιο για το ΕΣΥ τα γενσημαΣτην περπτωση που ο γιατρς αναγρψει στη συνταγ «aspirin», υποχρενει τον φαρμακοποι να χορηγσει στον ασθεν να συγκεκριμνο προν. Στην περπτωση που αναγρψει «ακετυλοσαλικυλικ οξ», ο φαρμακοποις μπορε να χορηγσει οποιοδποτε σκεασμα (γενσημο) περιχει τη συγκεκριμνη δραστικ ουσα (salospir, algon, calmol).

Με τη χοργηση γενοσμου μεινεται αυτματα η αξα της συνταγς, καθς τα γενσημα εναι φθηντερα. Υπρχει, ωστσο, και ο αντλογος: Η συνταγογρφηση με δραστικ ουσα μπορε να οδηγσει σε μετατπιση της συνταγογραφας σε πρωττυπα φρμακα (χωρς γενσημο). Στην περπτωση των πρωτοτπων, η αναγραφ της δραστικς ουσας «δεχνει» να και μοναδικ σκεασμα.

Σε μελτη του καθηγητ κ. Νκου Μανιαδκη επισημανεται τι ?σε αρκετς περιπτσεις? με τη λξη της πατντας ενς πρωτοτπου φαρμκου και την εισαγωγ γενοσμων, η συνταγογρφηση μετακινεται σε ακριβτερα, εντς πατντας πρωττυπα, τα οποα προορζονται για τις διες θεραπευτικς ενδεξεις.

Η πρακτικ της υποκατστασης των φθηντερων φαρμακοθεραπειν απ νες ακριβτερες θεραπεες αποτελε συχν τον κυριτερο λγο αξησης της φαρμακευτικς δαπνης. Για το λγο αυτ, διφορες χρες χουν προχωρσει στην εφαρμογ υποχρεωτικν ποσοστσεων συνταγογρφησης γενοσμων φαρμκων.

Κτι ανλογο επιχειρε να κνει και η πολιτικ ηγεσα του υπουργεου Υγεας. Προωθε κνητρα στους φαρμακοποιος για χοργηση φθηντερων γενοσμων, βζοντας στο «παιχνδι» και τον ασφαλισμνο, ο οποος θα πληρνει μεγαλτερη συμμετοχ, εν επιμενει στη λψη πρωτοτπου.

 

ΕΥΡΩΠΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - Μεγλη εξοικονμηση πρων

Σε μεση μεωση της φαρμακευτικς δαπνης οδηγε η κυκλοφορα γενοσμων στην αγορ. Μελτη της ΕΕ δειξε τι δο χρνια μετ την εσοδ τους στην αγορ, οι τιμς τους ταν κατ μσον ρο 40% χαμηλτερες απ τις τιμς των προηγομενων πρωττυπων σκευασμτων.

Το μερδιο αγορς των εταιρειν παραγωγς γενοσμων ταν 30% στο τλος του πρτου τους και 45% μετ απ δο τη. Στις αγορς στις οποες διατθενται γενσημα, η μση εξοικονμηση για το σστημα Υγεας φτνει σχεδν το 20% ναν χρνο μετ τη λξη του δικαιματος αποκλειστικς εκμετλλευσης. Ενδιαφρον παρουσιζει η μελτη για το κστος φαρμκων, τα οποα χασαν την αποκλειστικτητ τους την περοδο 2000?2007, σε 17 χρες μλη της ΕΕ.

Τα συγκεκριμνα φρμακα κστισαν στα εθνικ συστματα 50 δισ. ευρ, ποσ το οποο θα εχε φτσει στα 64 δισ. εν δεν εχε μεσολαβσει η εσοδος των γενοσμων.,

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ασφαλ και αποτελεσματικ -  Γ. Τοντας, καθηγητς Ιατρικς

Τα γενσημα φρμακα εναι ασφαλ και αποτελεσματικ φρμακα γιατ αδειοδοτονται και ελγχονται με αυστηρς διαδικασες που ισχουν για λες τις χρες της Ευρωπακς Ενωσης. Επειδ εναι και πολ πιο φτην απ τα πρωττυπα φρμακα, η χρση τους εναι ιδιατερα διαδεδομνη διεθνς. Στην Ελλδα μως το μερδιο αγορς τους δεν υπερβανει το 19%, γεγονς που επιβαρνει σημαντικ τη δημσια φαρμακευτικ δαπνη και συνακλουθα δυσχερανει την ανρθωση της κοινωνικς ασφλισης. Οι λγοι εναι προφανες. Το ακριβ φρμακο συνεπγεται περισστερα οικονομικ οφλη για τις φαρμακευτικς εταιρεες, τις φαρμακαποθκες, τους φαρμακοποιος, αλλ και για σους γιατρος εισπρττουν μεσες μμεσες «ανταμοιβς». Οπως, προφανες εναι και οι ευθνες της πολιτεας που λα τα προηγομενα χρνια δεν προσπθησε επαρκς να εξυγινει τον χρο του φαρμκου.

Χρη στα μτρα του υπουργεου Υγεας και τις πρωτοβουλες του ΕΟΦ με τα πρωτκολλα συνταγογρφησης και την εκστρατεα ενημρωσης, η χρση των γενοσμων αυξθηκε σημαντικ στα δημσια νοσοκομεα και λιγτερο στα φαρμακεα.

Ολα τα μτρα που αφορον το φρμακο δεν θα πρπει να περιορζονται στις μνημονιακς υποχρεσεις, αλλ να εντσσονται σε μα ευρτερη Εθνικ Πολιτικ Φαρμκου, που δυστυχς δεν χουμε ακμα διαμορφσει.

Δεν χουν τποτα να ζηλψουν - Kυρ. Θεοδοσιδης, πρεδρος του ΠΦΣ

Στην ελληνικ αγορ υπρχουν επνυμα ποιοτικ γενσημα φρμακα ελληνικν φαρμακοβιομηχανιν που δεν χουν τποτα να ζηλψουν απ τα πρωττυπα και εξγονται σε πολλς χρες της Ευρπης. Σε κθε περπτωση ο φαρμακοποις χει τη συγκρτηση και την επιστημονικ επρκεια και γνση να υποστηρξει με τρπο ωφλιμο για τη δημσια υγεα να τσο λεπτ ζτημα.

Ο Πανελλνιος Φαρμακευτικς Σλλογος (ΠΦΣ), ως θεσμοθετημνος σμβουλος της πολιτεας σε θματα φαρμακευτικς περθαλψης βσει νμου, θτει στη διθεση του υπουργεου Υγεας, του ΕΟΦ και κθε θεσμικο φορα την τεχνογνωσα και την επιστημονικ γνση που διαθτει, προς φελος των ασφαλισμνων και της δημσιας υγεας.