9

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

31 2013

Μισθος 9 ετν, περπου 500.000 ευρ, σκοπεει να διεκδικσει δικαστικ απ τον δημοτικ αστυνομικ που προσελφθη το 2004 με πλαστ δικαιολογητικ - δλωσε απφοιτος της ΑΣΟΕΕ - ο Δμος Αθηναων.

Πρκειται για τον υπλληλο της Δημοτικς Αστυνομας, ο οποος εντοπστηκε μετ απ λεγχο των επιθεωρητν δημσιας διοκησης και ο διορισμς ανεκλθη αμσως απ τον Δμαρχο Αθηναων λγω πλασττητας των ττλων σπουδν.

Μιλντας στην πρωιν ενημερωτικ εκπομπ του Μega, ο Δμαρχος Αθηναων, Γιργος Καμνης, δλωσε πως μετ το περιστατικ χει δσει εντολ για λεγχο στους φακλους με τα στοιχεα λων των υπαλλλων του Δμου.

«Υπρχε πντοτε η επιθυμα για διορισμ στο Δημσιο, κτι που φανεται πως εξθησε κποιους ανθρπους σε πλαστ δικαιολογητικ» επε ο κ. Καμνης.

Ο Δμος Αθηναων ζητ τρα πσω λους τους μισθος του δημοτικο αστυνομικο απ το 2004 μχρι σμερα, ποσ που υπολογζεται σε περπου μισ εκατομμριο ευρ.

 

Χαιρετζει την ενργεια ο Κ. Μητσοτκης

Σε ανακονωσ του, ο υπουργς Διοικητικς Μεταρρθμισης χαιρτιζει την απφαση του Δημρχου Αθηναων να ανακαλσει τον «μη νμιμο» διορισμ του δημοτικο αστυνομικο, διαμηνοντας τι θα ενταθον οι λεγχοι για τον εντοπισμ τυχν πλαστν πιστοποιητικν.

Στην ανακονωση του υπ. Διοικητικς Μεταρρθμισης αναφρεται τι «πως διαπιστθηκε και απ το Σμα Επιθεωρητν Ελεγκτν Δημσιας Διοκησης (ΣΕΕΔΔ), ο εν λγω δημοτικς αστυνομικς, εξαπατντας τους συνυποψφιους, τους συναδλφους και τους προσταμνους του, κνοντας χρση πλαστν δικαιολογητικν (πτυχου ΑΕΙ και πιστοποιητικο γλωσσομθειας) στο διαγωνισμ του 2003, διορστηκε στο Δμο Αθηναων στις αρχς του 2004. Η πλασττητα των παραπνω δικαιολογητικν διαπιστθηκε στο πλασιο του ελγχου που διενεργε το ΣΕΕΔΔ για την εγκυρτητα των δικαιολογητικν του συνλου των δημοτικν αστυνομικν».

Ο κ. Μητσοτκης προβη μλιστα και σε σχετικ δλωση με το θμα :

«Ο λεγχος γνησιτητας ττλων σπουδν (πανεπιστημιακν πτυχων, πτυχων ξνων γλωσσν), αλλ και λλων δικαιολογητικν αποτελε προτεραιτητα του Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης. Εναι αυτονητη υποχρωση της Πολιτεας να ελγξει, στο μτρο του δυνατο, την εγκυρτητα πιστοποιητικν και ττλων σπουδν των δημοσων υπαλλλων. Οι λεγχοι που εναι δη σε εξλιξη θα συνεχιστον και θα ενταθον. Στχος μας εναι η οριστικ εκκαθριση του Δημοσου απ τους λγους επιτδειους που εξαπατον το Δημσιο και την ελληνικ κοινωνα και ββαια η επιβρβευση των ντιμων κι ευσυνεδητων υπαλλλων, οι οποοι αποτελον και τη μεγλη πλειοψηφα».

 

Επειδ χουμε πολλς φορς στο παρελθν αναφερθε στα πλαστ χαρτι, περισστερο στην εκπαδευση, θα θλαμε να χαιρετσουμε αυτ τη λεβντικη απφαση του Δημρχου Αθηναων θεωρντας τι εναι η απαρχ να ξεβρομσει η «κπρος του Αυγεου» που υπρχει στο Δημσιο συνολικτερα.

Μπρβο Δμαρχε! Ελπζουμε και ευχμαστε να βρεις και λλους μιμητς.