Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

26 2013

http://www.solarmarket.gr/start/images/01front.jpgΣε προηγομενο κεμενο θσεων της Ελληνικς Μαθηματικς Εταιρεας (ΕΜΕ) εχαμε τονσει την αντθεση μας σε υποβθμιση των Μαθηματικν στη Δευτεροβθμια Εκπαδευση με τη μεωση των ωρν διδασκαλας των Μαθηματικν στο Γυμνσιο-Λκειο.

πως εχαμε τονσει τα Μαθηματικ πραν της φιλοσοφικς τους διστασης, που εναι συμβατ με τις πολιτισμικς καταβολς και την κουλτορα του λληνα, αποτελον την πλον κατλληλη γλσσα για την κατανηση και μελτη λλων επιστημονικν περιοχν. Πιστεουμε τι εναι απαρατητη η παροχ συγκροτημνης και αναβαθμισμνης Μαθηματικς Παιδεας στον πολτη.

Η Ε.Μ.Ε. υποστηρζει πγια τον αναβαθμισμνο ρλο των Μαθηματικν τα οποα μαζ με τη Γλσσα πρπει να αποτελον τον κορμ των Προγραμμτων Σπουδν και να εφοδιζουν τους μαθητς με το αναγκαο εννοιολογικ και πολιτισμικ υπβαθρο.

Επειδ η χρονικ στιγμ που δθηκε προς διαβολευση το Σχδιο Νμου δεν ταν η πλον κατλληλη (διακοπς καλοκαιριο) αλλ και ο χρνος που διατθηκε προς επεξεργασα στο Σχδιο Νμου δεν ταν αρκετς η Ελληνικ Μαθηματικ Εταιρεα δεν εναι δυνατν να καταθσει μχρι σμερα 20/8/2013 οριστικς προτσεις πνω στο σχδιο νμου του Υπουργεου Παιδεας για τη δομ του Λυκεου και τον τρπο εισαγωγς των αποφοτων του Λυκεου στην Τριτοβθμια Εκπαδευση.

Για το λγο αυτ περιοριζμαστε σε αυτ που θεωρομε τα πλον επμαχα σημεα του Σχεδου Νμου:

1.  Τα Μαθηματικ εναι απαρατητο να καθιερωθον ως βασικ μθημα για λους τους κκλους σπουδν γιατ αποτελον το βασικτερο εργαλεο για την απκτηση λογικς σκψης και ορθολογισμο.

2.  Να δνεται η δυναττητα στους υποψφιους της Τριτοβθμιας Εκπαδευσης να εξετζονται σε δυο το πολ επιπλον μαθματα, αν ενδιαφρονται να επιλξουν και δετερο επιστημονικ πεδο, ανεξρτητα της ομδας μαθημτων προσανατολισμο που θα επιλξουν κατ τη φοτησ τους στη Γ’ Λυκεου.

3.  Στο προτεινμενο πργραμμα σπουδν του Ενιαου Λυκεου δεν προβλπεται η διδασκαλα του μαθματος «Μαθηματικ και Στοιχεα Στατιστικς» ως μθημα Γενικς Παιδεας Γ Λυκεου. Για το λγο αυτ και για την ολοκλρωση της διδασκαλας της λης των Μαθηματικν Γενικς Παιδεας του Ενιαου Λυκεου, προτενουμε την αξηση των ωρν διδασκαλας των Μαθηματικν Α Λυκεου απ 5 σε 6 ρες εβδομαδιαως (3 λγεβρα, 3 Γεωμετρα) και στη Β Λυκεου απ 5 σε 6 ρες.

4.  Σε καμα περπτωση δεν πρπει να περιορσουμε την δυναττητα των μαθητν που επιλγουν τις επιστμες υγεας να εισγονται, εφσον το επιθυμον, σε σχολς θετικν και τεχνολογικν επιστημν. Τον περιορισμ αυτν των μαθητν σε μα μνο δυναττητα επιλογς σχολν υγεας ταν να σημαντικ λθος του προηγομενου συστματος των Δεσμν, το οποο με επιτυχα αντιμετωπστηκε απ το ισχον σστημα. Με τον προτεινμενο νμο τιμωρεται ο μαθητς που επιλγει το πεδο των επιστημν υγεας, με τον αποκλεισμ του απ την μεγαλτερη ομδα των σχολν της Τριτοβθμιας εκπαδευσης, τις σχολς θετικν και τεχνολογικν επιστημν. Επομνως, για να εναι δυνατ η επιλογ σχολν θετικν και τεχνολογικν επιστημν απ μαθητς των επιστημν υγεας αλλ και για την κλυψη βασικν προαπαιτομενων μαθηματικν αναγκν των ιατρικν και βιολογικν σχολν (σμφωνα με τα αναλυτικ προγρμματα σπουδν των αντστοιχων σχολν) κρνεται υποχρεωτικ η κοιν διδασκαλα των Μαθηματικν στο πεδο των επιστημν υγεας και στο πεδο των θετικν και τεχνολογικν επιστημν πως προβλπει το παρν σστημα Δευτεροβθμιας εκπαδευσης. Για το λγο αυτ προτενουμε να παραμενουν, τα Μαθηματικ κατεθυνσης στο πεδο των επιστημν υγεας. Ενδεικτικ θα μποροσε στην κατεθυνση αυτ να διδσκονται τα εξς μαθματα: Μαθηματικ 6 ρες κοιν για λους, Φυσικ 5 ρες, Χημεα 4 ρες, Βιολογα 3 ρες και επιπλον 2 ρες εμβθυνση στα Μαθηματικ για σους επιλξουν Θετικς και Τεχνολογικς Επιστμες και 2 ρες εμβθυνση στη Βιολογα για σους επιλξουν Επιστμες Υγεας. Συνολικ 20 ρες.

5.  Επειδ απ τα Παιδαγωγικ Τμματα δεν πρπει να αποκλεονται οι μαθητς του Α και Β προσανατολισμο, προτενουμε τα Παιδαγωγικ Τμματα να μην ενταχθον σε καμι ομδα προσανατολισμο αλλ οι απφοιτοι του Λυκεου που επιθυμον να συμμετσχουν στις εξετσεις για τα Παιδαγωγικ Τμματα να εξετζονται στα εξς μαθματα: Νεοελληνικ Γλσσα, Μαθηματικ με θματα Γενικς Παιδεας Α και Β Λυκεου, Φυσικς Επιστμες με θματα απ τα αντστοιχα μαθματα της Α και Β Λυκεου και Ιστορα με θματα Γενικς Παιδεας Β και Γ Λυκεου.

6.  α) Η διρθωση των γραπτν να γνεται απ το διδσκοντα και ο προφορικς βαθμς να προσαρμζεται στο γραπτ, στε να διαφρει απ αυτν το πολ τσσερις μονδες. β) Να γνεται Δειγματοληπτικς λεγχος στη βαθμολγηση. γ) Για το αδιβλητο της διαδικασας των εξετσεων η επιτρηση των εξετσεων να γνεται απ εκπαιδευτικος λλων περιοχν απ αυτς που εναι το εξεταστικ κντρο. δ) Τα θματα των εισαγωγικν εξετσεων να καλπτουν σον το δυνατν μεγαλτερο μρος της λης και απ τις τρεις τξεις του Λυκεου.

7.  Η Ευκλεδεια Γεωμετρα η οποα μχρι τρα δεν εξεταζταν στις Πανελλνιες Εξετσεις, θα πρπει να αποτελε μρος της εξεταστας λης για τις εισαγωγικς εξετσεις στην Τριτοβθμια Εκπαδευση για τα επιστημονικ πεδα στα οποα τα Μαθηματικ εναι εξεταζμενο μθημα.