UNICEF: 7.000 2.000.000

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

24 2013

http://tvxs.gr/sites/default/files/article/2013/15/125532-newego_large_t_1101_54074746.jpgMε την κρση στη Συρα να χει μπει στο τρτο τος, ο αριθμς των παιδιν που χουν αναγκαστε να εγκαταλεψουν την πατρδα τους χει φτσει πλον στο να εκατομμριο.

«Το εκατομμυριοστ αυτ παιδ πρσφυγας, δεν εναι απλς νας ακμη αριθμς», δλωσε ο Εκτελεστικς Διευθυντς της UNICEF Anthony Lake. Και συμπλρωσε: «Αυτ εναι μια πραγματικ αρπαγ των παιδιν απ το σπτι τους, σως ακμη και απ την οικογνει τους, μια ανεπωτη φρκη που τρα αρχζουμε να κατανοομε».

«Πρπει να μοιραστομε λοι αυτ την ντροπ», συνεχζει ο κ. Lake: «Διτι, εν εργαζμαστε για ν' ανακουφσουμε τον πνο των πληγντων απ την κρση, η παγκσμια κοιντητα χει αποτχει στο θμα της ευθνης της για τα παιδι αυτ. Πρπει να σταματσουμε και να ρωτσουμε τους εαυτος μας, με πλρη συνεδηση, αν μπορομε να συνεχσουμε ν' απογοητεουμε τα παιδι της Συρας».

«Αυτ που διακυβεεται δεν εναι τποτα λιγτερο απ την επιβωση και την ευημερα μιας γενις αθων», δλωσε απ την πλευρ του ο Επτροπος της πατης Αρμοστεας για τους Πρσφυγες (UNHCR), κ. Antonio Guterres. Και πρσθεσε: «Η νεολαα της Συρας χνει τα σπτια της, τα μλη της οικογνειας της και το μλλον της. Ακμη και σα παιδι πρασαν τα σνορα με ασφλεια, εναι τραυματισμνα σωματικ και ψυχολογικ και χουν ανγκη απ ναν λγο για να ελπζουν».

Τα παιδι αποτελον το μισ του συνλου των προσφγων απ την αρχ της σγκρουσης στη Συρα, σμφωνα με τους δο οργανισμος. Οι περισστεροι χουν διαφγει στο Λβανο, την Ιορδανα, την Τουρκα, το Ιρκ και την Αγυπτο. Παρλληλα, λο και περισστεροι Σριοι πηγανουν προς τη Βρεια Αφρικ και την Ευρπη.

Τα τελευταα στοιχεα δεχνουν πως πνω απ 768.000 παιδι πρσφυγες απ τη Συρα εναι κτω απ την ηλικα των 11 ετν. Στο εσωτερικ της Συρας, σμφωνα με το Γραφεο της πατης Αρμοστεας για τους Πρσφυγες, περπου 7.000 παιδι χουν χσει τη ζω τους απ τις συρρξεις.

H UNICEF και η πατη Αρμοστεα, εκτιμον τι περισστερα απ 2 εκατομμρια παιδι χουν εκτοπιστε εντς της χρας.

Και οι δο οργανισμο τονζουν επσης τους κινδνους που αντιμετωπζουν τα παιδι πρσφυγες απ την παιδικ εργασα, τους πρωρους γμους, τη σεξουαλικ εκμετλλευση και το trafficking. Περισστερα απ 3.500 παιδι στην Ιορδανα, το Λβανο και το Ιρκ, δισχισαν τα σνορα της Συρας, ετε ασυνδευτα, ετε χωρισμνα απ τις οικογνεις τους.

Στη μεγαλτερη ανθρωπιστικ επιχερηση στην ιστορα η UNICEF και η UNHCR κινητοποιθηκαν για να παρχουν στριξη σε εκατομμρια πληγεσες οικογνειες και παιδι. Για παρδειγμα, περισστερα απ 1,3 εκατομμρια παιδι πρσφυγες στις κοιντητες υποδοχς των γειτονικν χωρν, χουν εμβολιαστε τη φετιν χρονι κατ της ιλαρς, χρη στις προσπθειες της UNICEF. Επιπλον, σχεδν 167.000 παιδι χουν λβει ψυχοκοινωνικ βοθεια, περισστερα απ 118.000 παιδι χουν καταφρει να συνεχσουν την εκπαδευσ τους, ακμα και εκτς των τυπικν σχολεων, εν σε πνω απ 222.000 τομα χουν παρασχεθε προμθειες νερο.

Η πατη Αρμοστεα χει καταγρψει 1 εκατομμριο παιδι, δνοντας σε λα μια ταυττητα. Ο οργανισμς βοηθ τα μωρ που γεννθηκαν πρσφυγες να προυν πιστοποιητικ γννησης. Η UNHCR διασφαλζει ακμη τι λες οι οικογνειες και τα παιδι θα μπορον να ζουν σε κποιας μορφς ασφαλς καταφγιο.

μως πολλ απομνουν ακμη να γνουν, πως λνε οι δο οργανισμο. Το Περιφερειακ Σχδιο Αντιμετπισης των Προσφγων απ την Συρα, που απαιτε 3.εκ. δολρια για ν' αντιμετωπσει τις μεσες ανγκες των προσφγων μχρι τον προσεχ Δεκμβριο, χει καλυφθε μνο κατ 38%.

Περισστερα απ 5 δις δολρια χουν χρησιμοποιηθε για την αντιμετπιση της κρσης στη Συρα, με μεγλες ανγκες να υπρχουν στους τομες της εκπαδευσης, της υγειονομικς περθαλψης και λλων υπηρεσιν για τα παιδι και τις οικογνεις τους. Περισστεροι προι θα πρπει να διατεθον για την ανπτυξη ισχυρν δικτων για την προσγγιση των παιδιν των προσφγων που κινδυνεουν, καθς και για την παροχ υποστριξης στις κοιντητες που τα φιλοξενον.

Καθς εντενονται οι προσπθειες για την εξερεση πολιτικς λσης στην κρση στη Συρα, οι αντιμαχμενες πλευρς πρπει να σταματσουν να στοχεουν αμχους και να στρατολογον παιδι. Τα παιδι και οι οικογνεις τους πρπει να εναι ασφαλες για να φγουν απ τη Συρα και τα σνορα πρπει να παραμενουν ανοιχτ, για να μπορον να τα διασχσουν χωρς κνδυνο.

Εκενοι που αποτυγχνουν να ανταποκριθον στις υποχρεσεις τους που απορρουν απ το Διεθνς Ανθρωπιστικ Δκαιο εναι πλρως υπλογοι για τις πρξεις τους, αναφρουν χαρακτηριστικ η UNICEF και η UNHCR.

ποιος επιθυμε να βοηθσει το ργο της UNICEF στη Συρα, μπορε να το κνει στο http://unicef.gr/emergncs/em_syria2012.php