Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

18 2013

http://4.bp.blogspot.com/_p3p0td7vupU/S_TlKjmHjfI/AAAAAAAACS8/iIoKeIfkD2Q/s1600/FOROFYGADES.jpgΟ νμος αυτς χει στχο την πταξη της φοροδιαφυγς και θα χρησιμοποιηθε και ως διαπραγματευτικ χαρτ τσι στε η κυβρνηση να μπορσει να αποσπσει το «ναι» απ την τρικα και για λλες μεισεις φρων, πως αυτ του ΦΠΑ στην εσταση αλλ και για κποιες ελχιστες παροχς στις οικονομικ αδναμες ομδες.

Φυλακ χωρς αναστολ και μεση δμευση περιουσιακν στοιχεων εναι ορισμνες απ τις ποινς, που προβλπονται στο νμο αυτ.

Ο νος νμος προβλπει εξαιρετικ αυστηρς ποινς για σους φοροδιαφεγουν και χει στχο την πταξη της φοροδιαφυγς και την αξηση των εσδων απ τη φορολογα.

Σμφωνα με δημοσευμα της «Real News», το πακτο των νων μτρων χει οριστικοποιηθε απ τα στελχη των υπουργεων Οικονομικν και Δικαιοσνης και μχρι τις 15 Σεπτεμβρου το σχετικ νομοσχδιο θα χει πρει το δρμο προς τη Βουλ.

Τα να «πλα» κατ των φοροφυγδων, βσει του νου νμου, θα εναι τα εξς:

  • Φυλακ χωρς αναστολ: Οι ποινικς διξεις για μεγλες υποθσεις φοροδιαφυγς δε θα χουν ανασταλτικ χαρακτρα, ακμα και στην περπτωση που οι παραβτες δεχθον να πληρσουν το πλρες ποσ του πρσθετου φρου που τους χει βεβαιωθε. Μλιστα, η ποιν τους δε θα αρεται οτε αν προσφγουν στη Δικαιοσνη. Παραμνει ωστσο ασαφς το ψος της φοροδιαφυγς που ορζεται ως μεγλο και ρα θα δικαιολογε ττοια αντιμετπιση, με την επικρατστερη ποψη σμφωνα με την εφημερδα να εναι στα 150.000 ευρ για ΦΠΑ και στα 200.000 ευρ για τους υπλοιπους φρους.
  • μεση δμευση περιουσιακν στοιχεων: Η κινητ και ακνητη περιουσα σων συλλαμβνονται για φοροδιαφυγ, ξπλυμα μαρου χρματος ψευδ δλωση πθεν σχες θα δημεεται μεσα, καθς καταργονται λες οι γραφειοκρατικς διαδικασες, εξαιτας των οποων μπορε να περσουν ακμα και δκα χρνια μχρι να πραγματοποιηθε τελικ η δμευση.
  • Ενχυρο η περιουσα: Τα κινητ ακνητα περιουσιακ στοιχεα των συλληφθντων για φοροδιαφυγ μπανουν μεσα σε ενχυρο, με στχο το Δημσιο να αποφγει χρονοβρες διαδικασες και να μπορε σο το δυνατν ταχτερα να προχωρ στην παρακρτηση χρηματικν ποσν ναντι του οφειλμενου φρου χρους, εν τα χρματα θα επιστρφονται στον φορολογομενο μνο σε περπτωση που αυτς δικαιωθε τελεσδικα απ τη Δικαιοσνη.
  • Τλος οι συμβιβασμο: Απ τη στιγμ που θα τεθον σε εφαρμογ οι διατξεις του νμου, σταματον αυτματα οι διοικητικο συμβιβασμο, αλλ και η παροχ ευνοκν κιντρων πως δσεις και μεωση προσαυξσεων. Ειδικ στις περιπτσεις που αφορον σε φρο εισοδματος, περιουσας, μεταββασης, κληρονομιν και γονικς παροχς, καθς και κατανλωσης, δε θα μεινεται ο πρσθετος φρος και δε θα υπρχει η δυναττητα καταβολς σε δσης του κριου και του πρσθετου φρου.
  • Παρλληλα, το «σαφρι» της φοροδιαφυγς συνεχζεται, με τον φοροελεγκτικ μηχανισμ να επικεντρνεται στα χρη νω των 10.000 ευρ, καθς οι εφορες «ξεσκονζουν» τις σχετικς λστες και τα πρτα «ραβασκια» στους οφειλτες αναμνεται να παραδοθον μσα στις επμενες ημρες.