Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

18 2013

http://www.skai.gr/files/temp/F470DCA816E98AB600EF5FAAFC8BD202.jpgΗ αναστολ των πλειστηριασμν πρτης κατοικας ισχει ως το τλος του χρνου και η πιθαντητα νας παρτασς της διαγρφεται εξαιρετικ περιορισμνη εν δη τα αρμδια υπουργεα σε συνεργασα με τις τρπεζες καθορζουν το νομοθετικ πλασιο βση του οποου θα γνονται οι πλειστηριασμο.

Οι τελικς προτσεις που αναμνονται στα τλη Σεπτεμβρου θα προβλπουν την μεωση του ορου της αντικειμενικς αξας του ακιντου, για το οποο ισχει σμερα η προστασα, απ τις 200.000 ευρ στις 150.000 ευρ και περαιτρω μεωση στερα απ 6 12 μνες κατ 50.000 ευρ κθε φορ, τον συνυπολογισμς λων των περιουσιακν στοιχεων του οφειλτη εν θα γνει και καθορισμς αντικειμενικν δαπανν διαβωσης, τσι στε να γνονται ταχτερα οι ρυθμσεις δανεων και να αποφεγονται οι πλειστηριασμο. Επσης εισαγωγ της ννοιας του «συνεργσιμου δανειολπτη» και απαλλαγ ανργων και πολυτκνων.

Το θμα των πλειστηριασμν ακιντων πντως σμφωνα με ρεπορτζ της εφημερδας «Καθημεριν της Κυριακς» ανησυχε ιδιατερα την κυβρνηση, καθς εκτιμται τι θα βρει μεγλη αντδραση απ βουλευτς. Οι ννοιες των «αποδεκτν συνθηκν διαβωσης» και του «συνεργσιμου δανειολπτη» σε συνδυασμ με το εισδημα, τα περιουσιακ στοιχεα και την αντικειμενικ αξα του ακιντου, θα αποτελσουν τα βασικ κριτρια για το εν μια πρτη κατοικα θα βγανει σε πλειστηριασμ χι.

δη το υπουργεο Ανπτυξης, σε συνεργασα με τα υπουργεα Οικονομικν και Δικαιοσνης, την Ελληνικ Στατιστικ Αρχ, την Τρπεζα της Ελλδος και την νωση Ελληνικν Τραπεζν, διαμορφνουν τo τελικ τους περιεχμενο, τσι στε να χουν καταλξει σε συγκεκριμνο νομοθετικ πλασιο μχρι τα τλη Σεπτεμβρου. Η Πρξη Νομοθετικο Περιεχομνου, βσει της οποας χουν ανασταλε οι πλειστηριασμο, χει ισχ μχρι τις 31 Δεκεμβρου 2013 και για να συνεχσει να εφαρμζεται η αναστολ θα πρπει πριν απ τη λξη του τρχοντος τους να νομοθετηθε εκ νου.

Υπενθυμζεται τι στην προηγομενη κθεση του Διεθνος Νομισματικο Ταμεου (ΔΝΤ) για το πργραμμα της Ελλδας (με ημερομηνα 5 Ιουνου) υπρχε συγκεκριμνη αναφορ για ρση του «μορατριουμ» για τους πλειστηριασμος. Στην τελευταα, μως, κθεση, με ημερομηνα 31 Ιουλου, δεν υπρχει ρητ αναφορ-επιταγ προς τις ελληνικς αρχς να μην ανανεσουν την αναστολ των πλειστηριασμν, κτι που στελχη του υπουργεου Ανπτυξης χαρακτηρζουν θετικ εξλιξη, βλποντας πιθανς κποια περιθρια διαπραγμτευσης με την τρικα.

Σμφωνα με τους σχεδιασμος που υπρχουν ως τρα στο υπουργεο Ανπτυξης εξετζονται οι ακλουθες παρμετροι:

1. Αντικειμενικ αξα ακιντου: Σταδιακ μεωση του ορου της αντικειμενικς αξας του ακιντου για το οποο ισχει σμερα η προστασα, απ τα 200.000 ευρ, που εναι τρα, στα 150.000 ευρ απ 1/1/2014 και μετ περαιτρω μεωση του ορου κατ 50.000 ευρ αν εξμηνο αν χρνο.

2. Περιουσιακ στοιχεα δανειολπτη: Εδ χρειζεται πλρης αλλαγ του θεσμικο πλαισου, διτι ως τρα - και πριν απ την αναστολ των πλειστηριασμν- σε περπτωση που κποιος δεν πλρωνε το δνει του, υπρχε για τους δανειστς το «πλο» της υποθκης και του εγγυητ. Αυτ που μελετται τρα εναι να εξετζεται εν υπρχουν επιπλον περιουσιακ στοιχεα (λλη ακνητη και κινητ περιουσα, καταθσεις κ.ο.κ.) τσι στε να μην προστατεονται απ τον νμο οι περφημοι «μπαταχτσδες».

3. Αποδεκτς δαπνες διαβωσης: Οι τρπεζες θα προχωρον σε ρυθμσεις των δανεων κι τσι θα αποφεγονται οι πλειστηριασμο, ορζοντας να ποσ οφειλς με βση τις δυναττητες του κθε νοικοκυριο και αφο χει ληφθε υπψη το μηνιαο κστος διαβωσης. Οι δαπνες αυτς θα καθορισθον με τη βοθεια κυρως της ΕΛΣΤΑΤ.

4. Συνεργσιμος δανειολπτης: Οπως και οι αποδεκτς δαπνες διαβωσης τσι και η ννοια του συνεργσιμου δανειολπτη χει εισαχθε στην τελευταα κθεση του ΔΝΤ. Εκτιμται τι τσι θα περιορισθε το φαινμενο της γενικς απρριψης της ρθμισης χρους και θα αντιμετωπζεται διαφορετικ ο κθε δανειολπτης, ανλογα με το προφλ του. Εν προκειμνω βεβαως η αντικειμενικοποηση των κριτηρων για να θεωρηθε κποιος «συνεργσιμος δανειολπτης» εναι δσκολη. Τα γενικ του χαρακτηριστικ, πντως, θα εναι η μη απκρυψη στοιχεων απ την τρπεζα, η διθεση υπαγωγς σε ρθμιση κ.α.

5. Ασθενες οικονομικ ομδες: Του πλειστηριασμο της κατοικας τους αναμνεται να εξαιρεθον νεργοι και πολτεκνοι, οι οποοι και με πρσφατη ρθμιση εχαν διαφορετικ αντιμετπιση.